Kommunerne skal styre boligforeningerne ved hjælp af edb

Brabrand Boligforenings næstformand tager stærkt afstand fra kravet

af Jens Skriver – foto (kun online) af Ulrik Ricco Hansen

Som led i den såkaldte styringsdialog mellem kommunerne og boligforeningerne er det nu blevet bestem ved lov, at boligforeningerne skal indtaste årsregnskaberne eller en styringsrapport på en IT-platform. I bestemmelserne er et særligt godt øje til såkaldte udsatte boligområder. Ligesom i andre lignende tilfælde har der været problemer med at etablere IT-platformen.

Brabrand Boligforenings administrationsbygning på Gudrunsvej 10 A

Brabrand Boligforenings administrationsbygning på Gudrunsvej 10 A

Keld Albrechtsen siger:

”…det er såmænd ikke så meget selve det forhold, at de nye indberetninger skal laves på edb, men mere bekymringer for, at der skulle opbygges et rapporterings- og evalueringssystem, som på lignende måde som i f.eks. kommunerne og på universiteterne ville medføre et stort personale- og ressourceforbrug.

Derfor har vi meldt ud, at denne styringsdialog og det rapporteringssystem, der er knyttet hertil, ikke i Brabrand Boligforening skal føre til ekstra personaleansættelser, og disse indberetninger bør foretages således, at vi selvfølgelig overholder loven, men undgår væsentlige ekstraudgifter i den forbindelse. Det bliver så administrationens opgave at sikre denne ”ikke-bureaukratiske” linie.

I Brabrand Boligforening skal de penge, som beboerne betaler til administrationen, gå til de direkte opgaver, så vi får så meget direkte resultat af pengene som muligt. I den offentlige administration går ret så mange penge til kontant evaluering, rapportering m.v., som koster meget, men i mange tilfælde slet ikke bruges til noget. Værst er det, når en sygehuslæge f.eks. skal bruge en halv time på at indtaste en rapport i stedet for at se til sine patienter.

Sådan noget har en boligforening ganske enkelt ikke råd til. Derfor har foreningsbestyrelsen anmodet administrationen om at være meget opmærksom på, at vi ikke drukner i bureaukrati. Og hvis der kommer krav fra myndighederne om meningsløse rapporteringer, skal vi ikke bare lave dem, men må så gå i dialog med myndighederne om, hvad vi får ud af arbejdet. En boligforening er styret af beboerdemokrati.

Det betyder, at hvis der er ting, der ikke fungerer, så kommer der meldinger fra vores beboere – f.eks. på beboermøder- og fra vores afdelingsbestyrelser. Derfor er der indbygget en naturlig kontrol med det, som boligforeningen laver.

Når kvaliteten ikke er i orden, så skal vi nok få det at vide. Dette er et langt bedre evaluerings- eller rapporteringssystem end mange af de sindrige systemer, der er opbygget i store dele af den offentlige sektor, og som har en tendens til at medføre at såkaldt varme hænder – altså dem, der udfører selve de praktiske opgaver – erstattes med ”kolde hænder” – altså folk, som administrerer”.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt