Forlig: Familieskole og Gellerupscenen lukker

Der er mest skidt og lidt godt i det spareforlig, som 28 ud af 31 politikere har vedtaget, og som nu kommer i offentlig høring.

Forliget betyder, at både Gellerupscenen og Familieskolen i Gellerup lukker. Til gengæld er den halve husmandsstilling i Tousgårdsladen reddet, og der kommer nogle nye støttekroner til kultur.
Gellerupscenen vil ikke blive reddet af det politiske flertal. Enhedslisten og Dansk Folkeparti er ikke med i forliget, og i spørgsmålet om teatret tager De Radikale forbehold.

Amne Jamal står frem og forsvarer de resultater, som Familieskolen skaber. Uden Familieskolen havde hendes datter ikke de store muligheder for at bestå 9. klasse.

Amne Jamal står frem og forsvarer de resultater, som Familieskolen skaber. Uden Familieskolen havde hendes datter ikke de store muligheder for at bestå 9. klasse.

Lukker og åbner

Mens forligspartierne med den ene hånd lukker teatret, afsætter de i 2012 1,1 mio. kr. stigende til 1,6 mio. kr. i 2013 og efterfølgende år til nye kulturtilbud i Gellerup. En halv million af disse går forlods til Opgang 2 og husmandsordningen i Tousgårdsladen.

I teksten hedder det:

”Forligspartierne lægger i den forbindelse vægt på, at midlerne går til kulturformål og til kulturinstitutioner, der gennemfører aktiviteter i området og på sigt aktiviteter, der bl.a. kan foregå i det nye medborgerhus … Aarhus Kommune vil i den forbindelse arbejde for, at Gellerup Bibliotek flyttes til medborgerhuset. Udover at fungere som bibliotek med borgerservicefunktioner, vil et bibliotek i medborgerhuset også kunne rumme en alsidig række af kulturaktiviteter og fungere som et bredt kulturtilbud i området.”

I teksten kommer det således frem, at kommunen helst ser en flytning af Gellerup Bibliotek, fordi bygningen er utidssvarende og nedslidt.

Gellerup.nu har talt med tre mødre, der beretter, hvordan børnene og de selv lærer af forløbet i dagbehandlingstilbudet.

Gellerup.nu har talt med tre mødre, der beretter, hvordan børnene og de selv lærer af forløbet i dagbehandlingstilbudet.

Kun Tilst bevarer familieskole

Familieskolerne i Gellerup og Søndervangen reddes ikke, med mindre politikerne bliver bevist om det modsatte i høringsfasen.

Skolen i Tilst videreføres dog for 3 mio. kr. om året. Ifølge forliget betyder det, at Tilst vil kunne optage flere vestby-familier.

Både ansatte og mødre på Familieskolen i Gellerup har kæmpet for overlevelsen – og de har slået på, at skolens pædagogik faktisk virker.

En af mødrene, Amne Jamal, fortæller, at skolen har gjort en kæmpe forskel. Var det fortsat som før, er Amne bange for, at datteren ikke ville have bestået 9. klasses afgangseksamen og ville have haft svært ved at klare sig i fremtiden. Forløbet på Familieskolen har ganske enkelt givet et skub fremad.

Læs mødrenes og personalets
beretninger på www.gellerup.nu

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2011-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2011-08 Oktober side 3
i sektionen INDSTIK: Gellerup

forsiden af magasinet 2011-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data