Uffe rumler lidt med rytmeboksen

Velkommen nytår med nye uniformer, medaljer og hvad året ellers måtte bringe

Så kom det ny år, og nu skal vi i gang med at indfri alle de løfter, som vi mere eller mindre letsindigt aflagde nytårsaften, og samtidig må vi indse, at julestuerne og de tilhørende julelege er forbi for denne gang.

Nye lokaler, nye uniformer?

Vor fælles administration har taget hul på de nye tider og er flyttet til større og mere tidssvarende lokaler og har samtidig – siger rygterne – fået uniformeret personalet, så en eller andet formastelig beboer ikke kan tage fejl og forveksle en leder og en almindelig kuli.

Samtidig – igen ifølge rygter – skulle den ny adresse sikre mere effektiv arbejdsgang, hvilket, vi så må tro, vil betyde kortere ventetider, hurtigere reaktion på beboerhenvendelser og – hurra – nedsættelse af huslejen. (Nej, hov, der løb fantasien vist af med mig!)

Kors og bånd og stjerner

Nå, men vi kan da alligevel alle sammen glæde os til at møde personalet i deres nye og elegante klæder, der efter sigende skulle fremhæve og understrege den fremtidige strømlinede, effektive og kundevenlige administration. Spændende er det i hvert fald at se, hvordan gradstegnene er blevet placeret. Fra militæret mener jeg at kunne huske, at generalen var forsynet med tre ”allerhelvedes-store” stjerner, hvilket naturligvis krævede nogle brede skuldre. Men de findes vel også i administrationen?

Det kan dog godt være, at man skal passe på, at man ikke forsyner enkelte af inspektørerne med for mange og for store medaljer eller gradstegn. De stakkels mennesker skulle da gerne selv kunne ses!
Spændende bliver det, hvordan man i de nye lokaler har tænkt sig at fejre fastelavn!

Fastelavn i Sonnesgården

I de gamle lokaler i Sonnesgården har vi planer om en fastelavn, hvor den ene halvdel af beboerne bliver udklædte som portvagter, og den anden halvdel bliver udstyret med kloakservices’ fine og klædelige uniformer. Om det vil hjælpe på vore problemer, kan vi selvfølgelig ikke vide på forhånd, men alle forsøg bør hilses med glæde, og inspireret af vor innovative administration, må det vel også være muligt for os at løfte vor effektivitet – måske med særlige dragter og medaljer til vor afdelingsbestyrelse.

Når så alle på denne måde er behørigt udklædte, udstyres hver enkelt med en raslebøsse og sendes ud på gader og stræder, så vi i stort og varmt fællesskab kan få raslet så mange penge hjem, at vi kan komme i gang med udskiftning af port og reparation af kloaksystemet.

Overskuddet kan vi så bruge til en udflugt til vor administrations nye og fine lokaler, hvor vi kan sammenligne uniformer, gradstegn og medaljer!

Jo, 2012 tegner til at blive et spændende år!

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2012-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2012-01 Februar side 13
i sektionen Klummerne

forsiden af magasinet 2012-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data