Uffe rumler lidt med rytmeboksen

Velkommen nytår med nye uniformer, medaljer og hvad året ellers måtte bringe

af Uffe Adelørn, beboer Sonnesgården – tegning af Jesper Ankjær

Så kom det ny år, og nu skal vi i gang med at indfri alle de løfter, som vi mere eller mindre letsindigt aflagde nytårsaften, og samtidig må vi indse, at julestuerne og de tilhørende julelege er forbi for denne gang.

Nye lokaler, nye uniformer?
Vor fælles administration har taget hul på de nye tider og er flyttet til større og mere tidssvarende lokaler og har samtidig – siger rygterne – fået uniformeret personalet, så en eller andet formastelig beboer ikke kan tage fejl og forveksle en leder og en almindelig kuli.

Samtidig – igen ifølge rygter – skulle den ny adresse sikre mere effektiv arbejdsgang, hvilket, vi så må tro, vil betyde kortere ventetider, hurtigere reaktion på beboerhenvendelser og – hurra – nedsættelse af huslejen. (Nej, hov, der løb fantasien vist af med mig!)

Kors og bånd og stjerner
Nå, men vi kan da alligevel alle sammen glæde os til at møde personalet i deres nye og elegante klæder, der efter sigende skulle fremhæve og understrege den fremtidige strømlinede, effektive og kundevenlige administration. Spændende er det i hvert fald at se, hvordan gradstegnene er blevet placeret. Fra militæret mener jeg at kunne huske, at generalen var forsynet med tre ”allerhelvedes-store” stjerner, hvilket naturligvis krævede nogle brede skuldre. Men de findes vel også i administrationen?

Det kan dog godt være, at man skal passe på, at man ikke forsyner enkelte af inspektørerne med for mange og for store medaljer eller gradstegn. De stakkels mennesker skulle da gerne selv kunne ses!
Spændende bliver det, hvordan man i de nye lokaler har tænkt sig at fejre fastelavn!

Fastelavn i Sonnesgården
I de gamle lokaler i Sonnesgården har vi planer om en fastelavn, hvor den ene halvdel af beboerne bliver udklædte som portvagter, og den anden halvdel bliver udstyret med kloakservices’ fine og klædelige uniformer. Om det vil hjælpe på vore problemer, kan vi selvfølgelig ikke vide på forhånd, men alle forsøg bør hilses med glæde, og inspireret af vor innovative administration, må det vel også være muligt for os at løfte vor effektivitet – måske med særlige dragter og medaljer til vor afdelingsbestyrelse.

Når så alle på denne måde er behørigt udklædte, udstyres hver enkelt med en raslebøsse og sendes ud på gader og stræder, så vi i stort og varmt fællesskab kan få raslet så mange penge hjem, at vi kan komme i gang med udskiftning af port og reparation af kloaksystemet.

Overskuddet kan vi så bruge til en udflugt til vor administrations nye og fine lokaler, hvor vi kan sammenligne uniformer, gradstegn og medaljer!

Jo, 2012 tegner til at blive et spændende år!
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt