Indkaldelse til General­forsamling i Brabrand Bolig­forenings Fritids­forening

torsdag, den 24. maj 2012 kl. 19.00
i Foreningernes Hus (Nordgårdsskolen) Sigridsvej, indgang fra Stien

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
  1. Fritidsforeningens årsberetning til godkendelse
  2. Fritidsforeningens Aktivitetsstøttes årsberetning til orientering
 3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse
  1. Fritidsforeningen
  2. Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 • Indkomne forslag vedr. Vedtægter for Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte
 • §5 Fritidsforeningens aktivitetsstøtte yder primært støtte til aktiviteter, der principielt ikke udelukker eller økonomisk forskelsbehandler nogle af Fritidsforeningens medlemmer.
  Støtte til aktiviteter, der geografisk forskelsbehandler medlemmer, kan ikke ydes, når blot 2 af FAS`s medlemmer stemmer imod.
  §5 slettes
 • §6 Hvis Fritidsforeningens aktivitetsstøtte ikke råder over midler til imødekommelse af en bestemt ansøgning, skal bestyrelsen forhandle med alle afdelingsbestyrelser med henblik på muligheden for at optage et lån fra disse.
  §6 slettes
 • §7 stk 5. Lån er rentefri og tilbagebetales normalt over 10 år.
  Ændres til: §7 stk. 5 . Lån er rentefri og tilbagebetales over maksimalt 10 år.
 • Herefter ændres hele §7 til benævnte §5.
 1. Valg af bestyrelse og suppleanter
  På valg til bestyrelsen er:
  Youssef Kader
  Tina Hansen
  Ali Khalil
  Naif MoustafaValg af suppleanter
  På valg er:
  Jytte LausenValg af 1 parlamentarisk revisor og 1 revisorsuppleant
  På valg som revisor er:
  Lise Leddet
  På valg som suppleant er:
 2. Eventuelt

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned i Brabrand, Aarhus kommune. Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset det mødte antal, se dog §10. Simpel stemmeflerhed er afgørende.(Stemmeret har medlemmer der er fyldt 18 år.)
En betalende husstand har 2 stemmer efter fremvisning af gyldig legitimation med adresse.

Med venlig hilsen
Brabrand Boligforenings Fritidsforening
Inga Andersen – Formand

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2012-04 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2012-04 Maj side 20
i sektionen Aktiviteter

forsiden af magasinet 2012-04 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

 • kl. 19 general­forsamling
  Indkaldelse til General­forsamling i Brabrand Bolig­forenings Fritids­forening
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data