Indkaldelse til Generalforsamling i Brabrand Boligforenings Fritidsforening

torsdag, den 24. maj 2012 kl. 19.00
i Foreningernes Hus (Nordgårdsskolen) Sigridsvej, indgang fra Stien

Illustration af Jesper Ankjær

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
  1. Fritidsforeningens årsberetning til godkendelse
  2. Fritidsforeningens Aktivitetsstøttes årsberetning til orientering
 3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse
  1. Fritidsforeningen
  2. Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 • Indkomne forslag vedr. Vedtægter for Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte
 • §5 Fritidsforeningens aktivitetsstøtte yder primært støtte til aktiviteter, der principielt ikke udelukker eller økonomisk forskelsbehandler nogle af Fritidsforeningens medlemmer.
  Støtte til aktiviteter, der geografisk forskelsbehandler medlemmer, kan ikke ydes, når blot 2 af FAS`s medlemmer stemmer imod.
  §5 slettes
 • §6 Hvis Fritidsforeningens aktivitetsstøtte ikke råder over midler til imødekommelse af en bestemt ansøgning, skal bestyrelsen forhandle med alle afdelingsbestyrelser med henblik på muligheden for at optage et lån fra disse.
  §6 slettes
 • §7 stk 5. Lån er rentefri og tilbagebetales normalt over 10 år.
  Ændres til: §7 stk. 5 . Lån er rentefri og tilbagebetales over maksimalt 10 år.
 • Herefter ændres hele §7 til benævnte §5.
 1. Valg af bestyrelse og suppleanter
  På valg til bestyrelsen er:
  Youssef Kader
  Tina Hansen
  Ali Khalil
  Naif MoustafaValg af suppleanter
  På valg er:
  Jytte LausenValg af 1 parlamentarisk revisor og 1 revisorsuppleant
  På valg som revisor er:
  Lise Leddet
  På valg som suppleant er:
 2. Eventuelt

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned i Brabrand, Aarhus kommune. Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset det mødte antal, se dog §10. Simpel stemmeflerhed er afgørende.(Stemmeret har medlemmer der er fyldt 18 år.)
En betalende husstand har 2 stemmer efter fremvisning af gyldig legitimation med adresse.

Med venlig hilsen
Brabrand Boligforenings Fritidsforening
Inga Andersen – Formand
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt