Gellerup Fællesråd taler borgernes sag

Fællesråd skaber gode rammer for lokale initiativer med støtte fra kommunen

Torsdag den 31. maj holder Gellerup Fællesråd ordinær generalforsamling i Foreningernes Hus. Her skal der blandt andet vælges medlemmer til fællesrådets bestyrelse, som i dagligdagen fungerer som et lokalt talerør overfor kommunen på vegne af områdets beboere og aktive, primært når der i forbindelse med forskellige kommunale projekter gennemføres høringsrunder.
Det fortæller fællesrådets formand Helle Hansen, der også er formand for Gellerupparkens afdelingsbestyrelse – og for resten også medredaktør på Skræppebladet.

Fællesrådet støtter blandt andet Grundlovsfesten blev i Gellerup fejret med taler, sang, dans og musik og dialog om Grundloven

”Men udover at holde møder med kommunen, så kan fællesrådet også i mindre målestok give økonomisk støtte til aktiviteter og initiativer, som er til glæde for hele lokalområdet i den østlige Brabrand,” siger Helle Hansen og oplyser, at enhver med interesser i Gellerupområdet kan melde sig ind i fællesrådet, enten som enkeltperson, forening, institution eller som erhvervsdrivende

Gellerup.nu og verdenshaverne

Gellerup Fællesråd deltager i dag aktivt i Samvirket i Gellerup og Toveshøj og er med til at støtte flere af de initiativer, som er sat i værk gennem det lokale samarbejde. Det gælder for eksempel bydelsportalen Gellerup.nu, som også producerer magasinet Gellerup.nu, der udkommer sammen med Skræppebladet i Gellerupparken og Toveshøj.

Fællesrådet sørger for, at indstikket hver måned desuden bliver uddelt med bud til lokale institutioner og samarbejdspartnere i hele Gellerup-området.
Fællesrådet har i de sidste to år også støttet op omkring arbejdet med Samvirkets projekt, der kaldes Verdenshaverne. Blandt andet har fællesrådet hjulpet de aktive havefolk med at leje det jordstykke ved Hasle Bakker, hvor det er planen, at Toveshøjen skal placeres.

Byfest og valgkampagner

I det forløbne år har Gellerup Fællesråd også været med til at støtte kulturinitiativet ”I love Gellerup”, som en eftermiddag sidste sommer rykkede Gellerups mangfoldige foreningsliv ind på Klostertorvet i Århus Midtby.

Og i efteråret var fællesrådet med til at arrangere et velbesøgt valgmøde i Gellerup og bakkede også op omkring kampagnen ”Gellerup Stemmer 2011”, som arbejdede for at hæve stemmeprocenten i lokalområdet. Og så støtter fællesrådet også den årlige Grundlovsfest i Gellerup, som er en lokal fejring af vores alle sammens demokrati.

Aarhus Kommune – Trafik og veje

Gellerup Fællesråd deltager desuden i årlige møder med Aarhus Kommune. Blandt andet med Trafik og Veje, hvor det på det seneste har vist sig, at der muligvis er en tvist på vej mellem det, som, fællesrådet mener, var aftalt med kommunen omkring en trafikal løsning på Sigridsvej.

”Kommunen indstiller, at Sigridsvej lukkes ud for Emmasvej, men i fællesrådet er vi i gang med at orientere de lokale grundejerforeninger om det nye forslag, så de også bliver hørt, inden forslaget bliver ført ud i livet,” siger Helle Hansen og tilføjer, at Fællesrådet også har skrevet et kritisk høringsbrev omkring de nye busruter, som i høj grad har ramt området, hvor beboerne på Toveshøj nu ikke længere har direkte busadgang til City Vest. Desværre er der endnu ikke fundet nogen god løsning på det problem, men et alternativt forslag kunne være at bytte rundt på linie 4A og linie 15´s ruter rundt om Gellerup. Det vil i hvert fald bringe begge ruter forbi City Vest,” foreslår fællesrådsformanden.

Lær mere på www.gellerupfaellesraad.dk

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2012-04 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2012-04 Maj side 13
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2012-04 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • general­forsamling
    Gellerup Fællesråd taler borgernes sag
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data