Gellerup og Toveshøj vil styrke livet mellem blokkene

Afdelingsbestyrelserne og foreningerne laver ny social helhedsplan, der skal forbedre livsvilkårene for beboerne i området

Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj skal skabe energirigtige boliger, nybyggeri og en ny trafikplan over de kommende tyve år. Men livet imellem blokkene og den sociale velfærd hos beboerne er også med til at skabe et attraktivt boligområde. Derfor vil Brabrand Boligforening i de næste fire år være med til at skabe bedre livs- og udviklingsvilkår for de nuværende og fremtidige beboere i området.

Medlem af foreningsbestyrelsen Troels Bo Knudsen og afdelingsformændene Helle Hansen, Gellerupparken, og Anett S. Christiansen, Toveshøj, udgør triumviratet bag den nye helhedsplan for området.

Området skal åbnes op

Den fysiske helhedsplan for Gellerup og Toveshøj er på vej til at blive skudt i gang. Og i de næste år vil en ny hovedgade åbne området op og være med til at sikre, at Gellerup og Toveshøj ikke længere opleves som en lukket enklave i Århus.

Men det er ikke nok med fysiske ændringer, hvis Gellerup og Toveshøj skal være en attraktiv bydel i Århus.

Derfor er Brabrand Boligforening, Gellerupparken og Toveshøj samt Aarhus Kommune og foreningerne i området i gang med at udforme en ny social helhedsplan med to fokusområder, der har overskrifterne ”Forbedring af forholdene for børn, unge og familier” og ”Styrkelse af beboernetværk, borgerinddragelse og demokrati”.

Et udvalg forbereder indsatsen

Brabrand Boligforening har nedsat et lille udvalg med Troels Bo Knudsen fra foreningsbestyrelsen og afdelingsformændene Helle Hansen fra Gellerupparken og Anett S. Christiansen fra Toveshøj. Udvalget forbereder en ansøgning til den kommende sociale helhedsplan.

Skræppens udsendte medarbejder har mødt det lille triumvirat for at høre om hovedlinjerne i indsatsen, der foreløbig vil strække sig frem til 2017.

Fra knopskydning til koordineret indsats

”Der har igennem mange år været boligsociale projekter i vores område. Mange forskellige aktører har foreslået og styret projekterne, som ikke altid har taget udgangspunkt i beboernes ønsker,” siger Troels Bo Knudsen.

Det har heller ikke altid været klart, hvordan resultaterne af projektet skal forankres i området, når projekterne stopper.

”Man kan sige, at projekterne derfor kommer til at stå og falde med de ansatte, der driver dem, og derfor falder projekterne tit sammen, når midlerne tørrer ud,” konstaterer Troels.

”Koordineringen af den kommende boligsociale helhedsplan skal sikre, at der tænkes i synergier, og at der samarbejdes mellem de enkelte projekter, kommunens indsatser og de lokale foreningers initiativer. Denne koordinering vil blandt andet ske ved, at der som noget nyt ansættes en leder af hele den boligsociale indsats,” fortsætter Troels.

Fokus på familie og fritidsliv

”Det gode liv starter i familien. Når pengene er små, kan det være svært at have midler og energi til at deltage i sunde og gode fritidsaktiviteter,” siger Helle Hansen fra Gellerupparken.

”Vi har haft rigtig gode erfaringer med Fritidspatruljen, som skaber legeaktiviteter for områdets børn og unge. Det projekt vil i fremtiden blive styrket til også at have noget med fritidsjob i området at gøre,” siger Helle og tilføjer:

”Herudover vil vi i fremtiden også gøre mere for at inddrage forældrene i at hjælpe deres børn med at få et godt fritidsliv.”

Netværk, inddragelse og demokrati

”Et godt liv imellem blokkene gør, at beboerne føler sig tilknyttet til området og derfor bliver mere forpligtede til at tage et ansvar,” siger Anett Christiansen fra Toveshøj.

”Derfor vil vi støtte og videreudvikle gamle og nye aktiviteter. Gennem aktiviteterne bliver det lettere at lære hinanden at kende, det skaber stærke naboskaber og netværk.
Mange aktiviteter foregår i dag i etnisk baserede foreninger og grupper. Vi ønsker, at beboerne mødes mere på tværs af etniske skel. Derfor vil vi også gerne styrke Foreningernes Hus, som i fremtiden bliver en del af de to afdelingers nye beboerhuse, der skal bygges som en del af den fysiske helhedsplan.”

”Beboerdemokrati er ikke altid nemt i de afdelinger, hvor der er mange grupperinger og kulturelle skel. Det kan betyde, at beboerne har svært ved at forstå hinanden, og at der let kan opstå misforståelser. Derfor tror jeg på, at hvis vi støtter op om og styrker livet imellem blokkene, så vil vores beboerdemokrati blive endnu bedre,” fastslår Anett.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2012-07 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2012-07 September side 8
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2012-07 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data