Afd. 14: Herlig mandehørm i Borumtoften

Afdeling 14 – Borumtoften

Over et par stykker smørrebrød åd afdelingen en huslejestigning på mere end 10 procent

Tekst og foto af Helle Hansen

Det var i en gemytlig tone, at beboermødet i boligforeningens næstmindste afdeling, Borumtoften, blev afviklet. Hen over et par stykker smørrebrød blev der både snakket om blodpropper og viagra, da mødets mere alvorlige indhold var blevet klappet af.

Ole Sørensen bød velkommen til mødet i afdeling 14, der har seks lejemål, hvoraf de fire var repræsenteret. Derefter holdt Kim Mørch en kort beretning om årets gang, hvor tingene er gået, som de skulle. Der har været holdt grøn rundgang, og afdelingsbestyrelsen har fået gennemgang og forståelse af afdelingens henlæggelser. Og så arbejder afdelingen selv på at se på mulighederne for at få opsat solenergi, men det involverer dog, at der skal ske en ændring af den eksisterende lovgivning.

Snakken hen over smørrebrødet var lystig til beboermødet i Borumstoften, hvor fire af afdelingens mænd mødte frem.

Snakken hen over smørrebrødet var lystig til beboermødet i Borumstoften, hvor fire af afdelingens mænd mødte frem.

Vand i toiletter gav underskud
Regnskabet blev gennemgået ultrakort af Flemming Andersen fra boligforeningens økonomiske afdeling. Et uheld med noget vand i toiletterne havde været en dyr omgang for afdelingen, som kom ud af 2011 med et underskud på godt 17.000 kroner, som nu skal betales tilbage over tre år.

Det endte med en huslejestigning på 10,02 procent i 2013, som de fremmødte på beboermødet godkendte i stiv arm. Efter sigende skulle det være den første huslejestigning i fire år, så det var okay.
Kim Mørch blev genvalgt til afdelingsbestyrelsen, og Henrik Veje sagde ja tak til at fortsætte på suppleantposten.

Og inden der var gået en time, kunne ordstyrer Lene Olm fra foreningsbestyrelsen afslutte mødet og takke for god ro og orden. Det var vist en rekord i Borum.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt