Afd. 14: Borumtoften fik huslejestigning på 2,6 procent

Afdeling 14 – Borumtoften

I boligforeningens næstmindste afdeling nummer 14 med seks boliger vokser græsset

Tekst Peter Stampe, fotos Bo Sigismund

Fuldt hus i Borumtoftens lille beboerhus.

Fuldt hus i Borumtoftens lille beboerhus.

Afdelingsmødet var besøgt af fire beboere ud af seks lejemål i afdelingen. Formand Pernille Schmidt fremlagde beretningen mundtligt med en mængde detaljer.
Her kan nævnes, at græsset skal slås hver tredje uge, og der skal luges noget mere.

Der er foretaget et omfattende arbejde på arealet op til kirkestien. Der er vand på parkeringspladsen, og sten skal hæves for at undgå dette. Et bombardement af e-mails fra administrationen. Der skal foretages noget malerarbejde omkring vinduer; allerede budgetteret i 2019, men ikke iværksat.

I cykelskuret er der dårlig lugt, ventilation er måske et svar på problemet. Der blev også rettet en misforståelse vedrørende en markplan, som er boligforenings ansvar, og på dens budget. Afdelingen har intet at gøre med markplanen.

Budget og forslag
Budgettet blev gennemgået af Susanne Witting, hvor hovednyheden var den, at huslejen steg med 2,6 %. I alt betyder stigninger på offentlige og andre faste udgifter og variable udgifter knap 8.000 kroner, at huslejeforhøjelsen var nødvendig.

Budgettet for 2021 blev enstemmigt godkendt.

Der er ikke fremkommet nogen forslag.

Formand Pernille Schmidt og Carsten Sommer fra afdelingsbestyrelsen.

Formand Pernille Schmidt og Carsten Sommer fra afdelingsbestyrelsen.

Valg
På valg var to afdelingsbestyrelsesmedlemmer plus suppleanter.
Runa Pallesen og Carsten Sommer var på valg. Ifølge formand Pernille Schmidt var begge personer villige til genvalg, men var ikke til stede ved mødet. Begge kandidater blev valgt.
Der blev intet nævnt under punktet Eventuelt.

Til slut takkede dirigenten, Johannes Faghtmann, for god ro og orden.

Borumtoften

Afdeling 14 · 6 boliger · ­Sabro

Huslejestigning: 2,6 procent
Seks rækkehuse med to- og tre- værelses lejligheder på henholdsvis 65 m² og 78 m²
Gennemsnitlig husleje pr. m² familiebolig: 899 kroner
Adresse: Borumtoften, 8471 Sabro
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt