Afd. 14: Borumtoften fik husleje­stigning på 2,6 procent

Afdeling 14 – Borumtoften

I boligforeningens næstmindste afdeling nummer 14 med seks boliger vokser græsset

Fuldt hus i Borumtoftens lille beboerhus.

Fuldt hus i Borumtoftens lille beboerhus.

Afdelingsmødet var besøgt af fire beboere ud af seks lejemål i afdelingen. Formand Pernille Schmidt fremlagde beretningen mundtligt med en mængde detaljer.
Her kan nævnes, at græsset skal slås hver tredje uge, og der skal luges noget mere.

Der er foretaget et omfattende arbejde på arealet op til kirkestien. Der er vand på parkeringspladsen, og sten skal hæves for at undgå dette. Et bombardement af e-mails fra administrationen. Der skal foretages noget malerarbejde omkring vinduer; allerede budgetteret i 2019, men ikke iværksat.

I cykelskuret er der dårlig lugt, ventilation er måske et svar på problemet. Der blev også rettet en misforståelse vedrørende en markplan, som er boligforenings ansvar, og på dens budget. Afdelingen har intet at gøre med markplanen.

Budget og forslag

Budgettet blev gennemgået af Susanne Witting, hvor hovednyheden var den, at huslejen steg med 2,6 %. I alt betyder stigninger på offentlige og andre faste udgifter og variable udgifter knap 8.000 kroner, at huslejeforhøjelsen var nødvendig.

Budgettet for 2021 blev enstemmigt godkendt.

Der er ikke fremkommet nogen forslag.

Formand Pernille Schmidt og Carsten Sommer fra afdelingsbestyrelsen.

Formand Pernille Schmidt og Carsten Sommer fra afdelingsbestyrelsen.

Valg

På valg var to afdelingsbestyrelsesmedlemmer plus suppleanter.
Runa Pallesen og Carsten Sommer var på valg. Ifølge formand Pernille Schmidt var begge personer villige til genvalg, men var ikke til stede ved mødet. Begge kandidater blev valgt.
Der blev intet nævnt under punktet Eventuelt.

Til slut takkede dirigenten, Johannes Faghtmann, for god ro og orden.

Borumtoften

Afdeling 14 · 6 boliger · ­Sabro

Huslejestigning: 2,6 procent
Seks rækkehuse med to- og tre- værelses lejligheder på henholdsvis 65 m² og 78 m²
Gennemsnitlig husleje pr. m² familiebolig: 899 kroner
Adresse: Borumtoften, 8471 Sabro

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2020-07 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2020-07 November side 19
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2020-07 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data