Afd. 6: Hyggeligt beboer­møde

Afdeling 6 – Holmstrup

Ingen sensationelle sager

Det er svært at yde det ordinære beboermøde i Holmstrup fuld retfærdighed. Ganske vist dukkede kun omkring 30 beboere op, og mødet varede ikke så længe, men det skyldes formodentlig, at der var udsendt en usædvanlig grundig skriftlig beretning, og at der ikke rigtig var nogen nye sager.

Det er der gang i

I sin beretning fra afdelingsbestyrelsen koncentrerede Edvin Juhl sig derfor om at summere de løbende sager op. På forrige beboermøde blev det vedtaget at starte et pilotprojekt, der skal danne grundlag for brug af vedvarende energi. Opgangen 217A, th. er valgt ud. Her er allerede etableret solcelleanlæg, og solfangeranlæg følger snart.

Forbedret ventilation er under forberedelse. Alt dette er grundigt beskrevet på Holmstrups hjemmeside. Afdelingen bruger forholdsvis meget lys, men det er svært at gøre noget ved fra den ene dag til den anden.

Vinduespartierne ved åbne altaner og haver har siddet i 37 år, og nogle termoruder er punkterede. Afdelingsbestyrelsen arbejder på at få dem renoveret i løbet af fem til 10 år.

Underjordiske affaldsøer vil spare hver lejlighed for omkring 200 kr. om året.

Endvidere omtalte Edvin Juhl blandt andet varmeanlægget, legepladser, badeværelseskabiner og skimmelsvamp. Efter en kort debat med ros til arbejdet blev beretningen enstemmigt godkendt.

Mødets dirigent, Keld Albrechtsen, aflagde beretning fra foreningsbestyrelsen. Han lagde vægt på det energineutrale nybyggeri og bestræbelserne på, at huslejerne ikke stiger hæmningsløst.

Det lyttes intenst til Edvin Juhls beretning

Det lyttes intenst til Edvin Juhls beretning

Nødvendige udgifter

Edvin Juhl fremlagde også budgettet, der kræver et stort arbejde fra afdelingsbestyrelse, regnskabschef og inspektør. Det indebar en ikke helt ringe huslejestigning. De tunge poster var betaling til gammel gæld, henlæggelser til vedligeholdelse, stigning i driftsudgifter og udgifter til det offentlige. Fælles elforbrug er også meget dyrt.

Der var desuden afsat penge til kriminalpræventiv indsats. Meget a propos var en nøgleboks blevet brækket op lige før mødet. Da 91 cylindre skal skiftes ud, bliver det en udgift på 100.000 kr. Det kan måske siges at være held i uheld, at den nøgle, der blev stjålet, ikke passer til nogen lejlighed.

Trods en huslejestigning på 3,2 procent blev regnskabet enstemmigt godkendt.

Under eventuelt bad Hermann Nielsen om to bænke og et halvtag til ”vore ølglade venner”, der ofte opholder sig i buskadset mellem Genbrugspladsen og Jernaldervej. Også miljø og følgerne af skybrud, der både havde medført rotteplage og svømmepøl på altaner, blev diskuteret.

Det blev tilsyneladende en god aften for de fremmødte, og et meget grundigt referat kan findes på Brabrand Boligforenings hjemmeside.

Projekterne om vedvarende energi er udførligt beskrevet på www.Holmstrup.info

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2012-09 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2012-09 November side 18
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2012-09 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data