Afd. 6: Gnidningsfrit beboermøde trods mange sager

Afdeling 6 – Holmstrup

Holmstrup får en huslejestigning på 2,1 procent

Tekst Jens Skriver, foto Mogens Nielsen

Godt 40 beboere deltog sammen med repræsentanter for boligforeningen i det ordinære budgetmøde i Holmstrup. Bortset fra problemer med at få teknikken til at fungere havde aftenens dirigent, Keld Albrechtsen, ikke problemer med at afvikle mødet.

Edvin Juhl fra afdelingsbestyrelsen nøjedes med at fremhæve nogle punkter i den mundtlige beretning og henviste i stedet til den fyldige skriftlige beretning. Indretningen af det nye servicecenter førte mange administrative opgaver og kontorarbejde med sig. Oprettelsen af synsteam havde medført, at der måtte afgives en medarbejder. Pålægget om besparelser medførte, at arbejdsforbruget ved alle grønne områder skal måles, og der skal fastsættes tid. Der skal udarbejdes nye vedligeholdelsesplaner, og langtidsbudgettet skal laves om.

Afdelingens rør og målere skal undersøges, men det er blevet nedprioriteret af administrationen. På mødet lovede boligforeningens direktør, Keld Laursen, at det ville blive undersøgt.

Endvidere omtalte Edvin Juhl, at der skal indføres nyt softwaresystem til målinger, ske bekæmpelse af rotter og overtagelse af et areal fra kommunen, afkøling af returvand og reparation af enkelte utætte altaner.

Nedgravningen af affaldscontainere var på plads, men der var problemer med at få affaldet afhentet. Under debatten fik Niels Jensen oplyst, at de data, som bliver indsamlet ved måling af varme, vand og el, tilhører afdelingen. Endvidere klagede han over kondensvand i medarbejderrummet på Genbrugspladsen. Derefter blev beretningen godkendt uden indsigelser.

Fulde huse da Holmstrup afholdt beboermøde.

Fulde huse da Holmstrup afholdt beboermøde.

Budgettet
Edvin Juhl fremlagde også budgettet for 2019, der indebar en huslejestigning på 2,1 %. Afdelingen kan forvente huslejestigninger indtil 2030’erne.
”Smertegrænsen er 2% p.a. Det svarer til, hvad vi mister i drifts- og rentesikringer.”

Problemet er meget komplicerede aftrapninger af låneordninger.
”Det er ikke til at fatte, hvis man ikke har arbejdet med det,” understregede Edwin.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Råderet og syn
Herman Nielsen og Poul Jørgensen havde stillet forslag om ekstra gelændere i opgangene. Udgiften er småpenge, og forslaget blev enstemmigt godkendt.

Rudolph Bay fremlagde råderetskataloget. Det havde været 10 år undervejs, og det skulle godkendes nu, ellers måtte en række tilladelser trækkes tilbage. Der var mange spørgsmål og livlig debat. Boligforeningsformand Keld Albrechtsen oplyste, at Holmstrup skal være prøveklud for det syn af alle lejligheder, som repræsentantskabet har besluttet.
”Det bliver ganske bøvlet,” sagde han.

”For fremtiden skal alle ændringer i lejlighederne skrives ned, og man kan klage til beboerklagenævnet i tvivlstilfælde. Det vil give ubehagelige diskussioner, men det bliver værre, hvis vi ikke gør det.”

Reglementet blev vedtaget med overvældende flertal, men ændringer kan blive taget op på senere beboermøder.
Under eventuelt var der en stor tak til dem, der passede Genbrugspladsen, og en klage over vandsvineri i haverne. Derefter var der natmad.

Afdelingsmøde

Huslejestigning 2,1 %.
Gennemsnitlig husleje familiebolig pr. m2: 771 kr.

Holmstrup har 33 forskellige lejlighedstyper lige fra 1–5-værelses lejligheder fra 45 – 134 m2.
Der i alt 402 lejemål.

Adresse: Jernaldervej, 8210 Aarhus V
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt