Afd. 6: Gnidningsfrit beboer­møde trods mange sager

Afdeling 6 – Holmstrup

Holmstrup får en huslejestigning på 2,1 procent

Godt 40 beboere deltog sammen med repræsentanter for boligforeningen i det ordinære budgetmøde i Holmstrup. Bortset fra problemer med at få teknikken til at fungere havde aftenens dirigent, Keld Albrechtsen, ikke problemer med at afvikle mødet.

Edvin Juhl fra afdelingsbestyrelsen nøjedes med at fremhæve nogle punkter i den mundtlige beretning og henviste i stedet til den fyldige skriftlige beretning. Indretningen af det nye servicecenter førte mange administrative opgaver og kontorarbejde med sig. Oprettelsen af synsteam havde medført, at der måtte afgives en medarbejder. Pålægget om besparelser medførte, at arbejdsforbruget ved alle grønne områder skal måles, og der skal fastsættes tid. Der skal udarbejdes nye vedligeholdelsesplaner, og langtidsbudgettet skal laves om.

Afdelingens rør og målere skal undersøges, men det er blevet nedprioriteret af administrationen. På mødet lovede boligforeningens direktør, Keld Laursen, at det ville blive undersøgt.

Endvidere omtalte Edvin Juhl, at der skal indføres nyt softwaresystem til målinger, ske bekæmpelse af rotter og overtagelse af et areal fra kommunen, afkøling af returvand og reparation af enkelte utætte altaner.

Nedgravningen af affaldscontainere var på plads, men der var problemer med at få affaldet afhentet. Under debatten fik Niels Jensen oplyst, at de data, som bliver indsamlet ved måling af varme, vand og el, tilhører afdelingen. Endvidere klagede han over kondensvand i medarbejderrummet på Genbrugspladsen. Derefter blev beretningen godkendt uden indsigelser.

Fulde huse da Holmstrup afholdt beboermøde.

Fulde huse da Holmstrup afholdt beboermøde.

Budgettet

Edvin Juhl fremlagde også budgettet for 2019, der indebar en huslejestigning på 2,1 %. Afdelingen kan forvente huslejestigninger indtil 2030’erne.
”Smertegrænsen er 2% p.a. Det svarer til, hvad vi mister i drifts- og rentesikringer.”

Problemet er meget komplicerede aftrapninger af låneordninger.
”Det er ikke til at fatte, hvis man ikke har arbejdet med det,” understregede Edwin.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Råderet og syn

Herman Nielsen og Poul Jørgensen havde stillet forslag om ekstra gelændere i opgangene. Udgiften er småpenge, og forslaget blev enstemmigt godkendt.

Rudolph Bay fremlagde råderetskataloget. Det havde været 10 år undervejs, og det skulle godkendes nu, ellers måtte en række tilladelser trækkes tilbage. Der var mange spørgsmål og livlig debat. Boligforeningsformand Keld Albrechtsen oplyste, at Holmstrup skal være prøveklud for det syn af alle lejligheder, som repræsentantskabet har besluttet.
”Det bliver ganske bøvlet,” sagde han.

”For fremtiden skal alle ændringer i lejlighederne skrives ned, og man kan klage til beboerklagenævnet i tvivlstilfælde. Det vil give ubehagelige diskussioner, men det bliver værre, hvis vi ikke gør det.”

Reglementet blev vedtaget med overvældende flertal, men ændringer kan blive taget op på senere beboermøder.
Under eventuelt var der en stor tak til dem, der passede Genbrugspladsen, og en klage over vandsvineri i haverne. Derefter var der natmad.

Afdelingsmøde

Huslejestigning 2,1 %.
Gennemsnitlig husleje familiebolig pr. m2: 771 kr.

Holmstrup har 33 forskellige lejlighedstyper lige fra 1–5-værelses lejligheder fra 45 – 134 m2.
Der i alt 402 lejemål.

Adresse: Jernaldervej, 8210 Aarhus V

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2018-07 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2018-07 November side 21
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2018-07 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data