Afd. 6: Teknik og økonomi prægede beboer­mødet i Holmstrup

Afdeling 6 – Holmstrup

Hvad er der egentlig råd til?

Edwin Juhl fremlagde bestyrelsens beretning for årets gang i Holmstrup.

Edwin Juhl fremlagde bestyrelsens beretning for årets gang i Holmstrup.

”Kun” lidt under 40 beboere havde fundet vej til det ordinære beboermøde i Holmstrup; men det måtte også konkurrere med fodboldlandskamp, og så var det vist i virkeligheden flygtningesituationen rundt omkring i Europa, der optog beboeren mest. Beboermødet handlede meget om tørre tal og indviklet teknik.

Beretninger

Edwin Juhl fra afdelingsbestyrelsen supplerede den skriftlige beretning med, at idéerne om isolering af vinduespartierne og forbedret ventilation blev dyrere, end beboerne kunne forventes at ville betale.

Nye badeværelser ville blive voldsomt dyre, men der er kommet en løsning med decentral indblæsning på markedet, der er betydeligt billigere. Der arbejdes stadig med forsøg, og så længe resultaterne ikke er færdige, kendes økonomien ikke.

Afdelingsbestyrelsen håber på, at lånene kan lægges om, så der kan optages nye lån til forbedringer. Rentesikringen fra 2006 og fremefter skal korrigeres, men disse beregninger laves manuelt.

Ventiler til varmesystem skal skiftes ud, og så får vi moderne rumapparater.

Der kommer nedgravede affaldsøer, og så bliver der plads til nogle flere parkeringspladser. Til gengæld vil parkering uden for de afmærkede båse ikke blive tolereret.
Der blev lovet et vejledende beboermøde om renoveringen, inden beslutning blev truffet på et følgende beboermøde.

Endvidere bliver der sammen med administrationen arbejdet på et katalog om brug af B-ordningen og et nyt råderetskatalog.
Peter Iversen oplyste, at fejringen af jubilæet havde holdt sig pænt inden for de budgetterede rammer.

I den efterfølgende debat uddybedes problemerne med renovering, ligesom der blev talt om vedligehold af hække. Det gennemgående tema var vist træk, fugt, rør og rotter.
Beretningen blev godkendt uden indsigelser.

Peter Iversen fremlagde beretningen fra foreningsbestyrelsen og fremhævede bl.a. den paradoksale situation, at boligforeningen havde store summer stående, som der skal betales negativ rente af.

Bestyrelsen havde nedsat et projektudvalg, et boligpolitisk udvalg, et administrationsudvalg og et kommunikations-organisationsudvalg. Andre afdeling­er kom ikke til at hænge økonomisk på Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj bl.a. som følge af fordelagtigt salg af jordarealer. Folketinget har besluttet, at op til en fjerdedel af nybyggeriet skal være alment. I Aarhus skal byggekvoterne fordeles mellem boligforeningerne på markedslignende vilkår. Måske kommer letbanen til Holmstrup.

Herman Nielsen efterlyste bedre kom­munikation fra foreningsbestyrelsen i Skræppebladet. Boligforeningens formand Keld Albrechtsen lovede, at den ville blive forbedret.

Budget

Edwin Juhl gennemgik også regnskab og budget, der viste en mindre huslejestigning. Herman Nielsen sagde, at der var brugt for kort tid til det, der er vigtigt. ”Vi koncentrerer os om tal, mens alt muligt sker i en verden, hvor mange mennesker i dag er på flugt”.

Budgettet blev godkendt uden ind­sig­elser.

Forslag

Afdelingsbestyrelsen havde stillet forslag om opstilling af solceller. Det ville koste 670.000 kr., men de tjenes ind i løbet af fire år.
Forslaget blev godkendt uden indsig­else.

Det samme gjorde et forslag om at udvide indhegningen til hundeluftning betragteligt.

Til sidst kunne der under eventuelt bl.a. drøftes fællesvaskerier og rotter, mens en debat om Stofa ikke rigtig kom op at stå. Peter og Niels blev rost for deres indsats med at arrangere jubilæet. Da havde aftenens dirigent Keld Albrechtsen for længst givet lov til, at der måtte udleveres øl.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2015-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2015-08 Oktober side 23-24
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2015-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data