Afd. 6: Teknik og økonomi prægede beboermødet i Holmstrup

Afdeling 6 – Holmstrup

Hvad er der egentlig råd til?

Tekst og foto af Jens Skriver

Edwin Juhl fremlagde bestyrelsens beretning for årets gang i Holmstrup.

Edwin Juhl fremlagde bestyrelsens beretning for årets gang i Holmstrup.

”Kun” lidt under 40 beboere havde fundet vej til det ordinære beboermøde i Holmstrup; men det måtte også konkurrere med fodboldlandskamp, og så var det vist i virkeligheden flygtningesituationen rundt omkring i Europa, der optog beboeren mest. Beboermødet handlede meget om tørre tal og indviklet teknik.

Beretninger
Edwin Juhl fra afdelingsbestyrelsen supplerede den skriftlige beretning med, at idéerne om isolering af vinduespartierne og forbedret ventilation blev dyrere, end beboerne kunne forventes at ville betale.

Nye badeværelser ville blive voldsomt dyre, men der er kommet en løsning med decentral indblæsning på markedet, der er betydeligt billigere. Der arbejdes stadig med forsøg, og så længe resultaterne ikke er færdige, kendes økonomien ikke.

Afdelingsbestyrelsen håber på, at lånene kan lægges om, så der kan optages nye lån til forbedringer. Rentesikringen fra 2006 og fremefter skal korrigeres, men disse beregninger laves manuelt.

Ventiler til varmesystem skal skiftes ud, og så får vi moderne rumapparater.

Der kommer nedgravede affaldsøer, og så bliver der plads til nogle flere parkeringspladser. Til gengæld vil parkering uden for de afmærkede båse ikke blive tolereret.
Der blev lovet et vejledende beboermøde om renoveringen, inden beslutning blev truffet på et følgende beboermøde.

Endvidere bliver der sammen med administrationen arbejdet på et katalog om brug af B-ordningen og et nyt råderetskatalog.
Peter Iversen oplyste, at fejringen af jubilæet havde holdt sig pænt inden for de budgetterede rammer.

I den efterfølgende debat uddybedes problemerne med renovering, ligesom der blev talt om vedligehold af hække. Det gennemgående tema var vist træk, fugt, rør og rotter.
Beretningen blev godkendt uden indsigelser.

Peter Iversen fremlagde beretningen fra foreningsbestyrelsen og fremhævede bl.a. den paradoksale situation, at boligforeningen havde store summer stående, som der skal betales negativ rente af.

Bestyrelsen havde nedsat et projektudvalg, et boligpolitisk udvalg, et administrationsudvalg og et kommunikations-organisationsudvalg. Andre afdeling­er kom ikke til at hænge økonomisk på Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj bl.a. som følge af fordelagtigt salg af jordarealer. Folketinget har besluttet, at op til en fjerdedel af nybyggeriet skal være alment. I Aarhus skal byggekvoterne fordeles mellem boligforeningerne på markedslignende vilkår. Måske kommer letbanen til Holmstrup.

Herman Nielsen efterlyste bedre kom­munikation fra foreningsbestyrelsen i Skræppebladet. Boligforeningens formand Keld Albrechtsen lovede, at den ville blive forbedret.

Budget
Edwin Juhl gennemgik også regnskab og budget, der viste en mindre huslejestigning. Herman Nielsen sagde, at der var brugt for kort tid til det, der er vigtigt. ”Vi koncentrerer os om tal, mens alt muligt sker i en verden, hvor mange mennesker i dag er på flugt”.

Budgettet blev godkendt uden ind­sig­elser.

Forslag
Afdelingsbestyrelsen havde stillet forslag om opstilling af solceller. Det ville koste 670.000 kr., men de tjenes ind i løbet af fire år.
Forslaget blev godkendt uden indsig­else.

Det samme gjorde et forslag om at udvide indhegningen til hundeluftning betragteligt.

Til sidst kunne der under eventuelt bl.a. drøftes fællesvaskerier og rotter, mens en debat om Stofa ikke rigtig kom op at stå. Peter og Niels blev rost for deres indsats med at arrangere jubilæet. Da havde aftenens dirigent Keld Albrechtsen for længst givet lov til, at der måtte udleveres øl.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt