Helhedsplan med bløde visioner

Helhedsplanen handler ikke kun om veje og bygninger, men har også bløde visioner om uddannelse, idræt og sundhed

Af Keld Albrechtsen, næstformand i Brabrand Boligforening

Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune har indgået aftale om, at der nu udarbejdes konkrete planer om ungdomscampus, idrætscenter i Gellerup, sundhedshus på Toveshøj og vores nye beboerhuse sammen med nyt bibliotek og meget andet i centrum af Gellerup. Dermed får vi også skabt rammerne om de bløde visioner i Helhedsplanen, – alt det, der handler om mennesker og muligheder for den enkelte beboer.

Uddannelse og ungdomsboliger
Der skal satses på uddannelse. Alle børn og unge i kvarteret skal have mulighed for uddannelse. Vi er startet med et samarbejde mellem ungdomsuddannelser, Toushøjskolen, Gellerup Højskole m.fl. med lokaler på skolen. Senere skal der bygges ungdomsboliger, og to blokke i Gellerup skal omdannes til sådanne boliger.

I området omkring kollegiet skal der skabes uddannelsesmuligheder – og praktikpladser hos de firmaer, som skal bygge i området. Vi vil også satse på den ny fleksible uddannelse, hvor vi kan tilbyde unge et uddannelsesforløb lige fra 9.-10. klasse til kompetencegivende uddannelse. Planen om ungdomsboligerne skal godkendes senest på et møde med kommunen i begyndelsen af februar.
 
Idrætscampus, sundhedscenter og ældreboliger
Vi skal udarbejde en plan for en idrætscampus i midten af Gellerup. Dels skal vi selvfølgelig skaffe erstatning for en fodboldbane og Nordgårdshallen. Men vi vil også gerne skabe noget mere: Visionen er en ny kunstgræsbane med tilskuerpladser, hvor en fodboldklub kunne få gode muligheder – også for divisionsfodbold. Der er jo svømmehal i forvejen, og der kan skabes muligheder for en række sportsarter og sportsuddannelser.

Det er selvfølgelig ikke let at skabe sådanne ting i krisetider, men vi vil arbejde hårdt på det. Idræt hænger også sammen med sundhed. Her skal indsatsen også ske i et nyt sundhedscenter på Toveshøj, som skal være et tilbud til alle i kvarteret. Der skal også være forbedringer for de ældre. Vi har aftalt, at der skal bygges plejeboliger på Toveshøj – og vi vil søge om nye ældreboliger i området.
 
Vejene
Når det gælder byggeri, så starter vi med vejene. Det første bliver Edwin Rahrsvej og den nordlige del af bygaden. Vi forhandler med kommunen om en god løsning for trafikken til Toveshøj.

Samtidig forhandler vi om en løsning på den sydlige del af bygaden, hvor vi gerne vil have letbanen vest om kirken. Ellers er planen for de ny veje ved at være på plads, og så kan byrådet udarbejde en lokalplan, der skal udsendes til høring efter de gældende regler.
 
Kommunale arbejdspladser
Straks efter vejene kommer de første byggerier. Kommunen er ved at være klar med planen for byggeri af kommunale arbejdspladser. Som bekendt medfører dette nedrivning af blokke – og vi er i gang med en orientering om tryghedsgarantien, så alle, der skal flytte, kan være sikre på deres rettigheder. Som bekendt får alle, som skal flytte på grund af Helhedsplanen, tilbud om tilsvarende lejlighed i området – eller lejlighed et andet sted i kommunen. Man får ret til to tilbud.
 
Kontakt os, hvis I har spørgsmål
Når hele tidsplanen for de første veje og byggerier er på plads og aftalt med kommunen senest i februar, vil vi naturligvis give besked til alle beboere om dette – og så vil også beboerne i de blokke, der skal omdannes til ungdomsboliger kunne få besked.

I boligforeningen er vi klar over, at der til stadighed opstår en række spørgsmål i forbindelse med så omfattende en plan. Vi er altid klar til at holde møde med beboere, der vil have oplysninger – og vi holder gerne orienteringsmøder i Gellerup og på Toveshøj, når der er ønsker om det. Så jeg opforder alle, der har spørgsmål, til at kontakte os gennem hele arbejdet.

Kort fra Skræppebladets indstik om Helhedsplanen, marts 2012

Kort fra Skræppebladets indstik om Helhedsplanen, marts 2012
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt