Helheds­plan med bløde visioner

Helhedsplanen handler ikke kun om veje og bygninger, men har også bløde visioner om uddannelse, idræt og sundhed

Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune har indgået aftale om, at der nu udarbejdes konkrete planer om ungdomscampus, idrætscenter i Gellerup, sundhedshus på Toveshøj og vores nye beboerhuse sammen med nyt bibliotek og meget andet i centrum af Gellerup. Dermed får vi også skabt rammerne om de bløde visioner i Helhedsplanen, – alt det, der handler om mennesker og muligheder for den enkelte beboer.

Uddannelse og ungdomsboliger

Der skal satses på uddannelse. Alle børn og unge i kvarteret skal have mulighed for uddannelse. Vi er startet med et samarbejde mellem ungdomsuddannelser, Toushøjskolen, Gellerup Højskole m.fl. med lokaler på skolen. Senere skal der bygges ungdomsboliger, og to blokke i Gellerup skal omdannes til sådanne boliger.

Idrætscampus, sundhedscenter og ældreboliger

I området omkring kollegiet skal der skabes uddannelsesmuligheder – og praktikpladser hos de firmaer, som skal bygge i området. Vi vil også satse på den ny fleksible uddannelse, hvor vi kan tilbyde unge et uddannelsesforløb lige fra 9.-10. klasse til kompetencegivende uddannelse. Planen om ungdomsboligerne skal godkendes senest på et møde med kommunen i begyndelsen af februar.

Vi skal udarbejde en plan for en idrætscampus i midten af Gellerup. Dels skal vi selvfølgelig skaffe erstatning for en fodboldbane og Nordgårdshallen. Men vi vil også gerne skabe noget mere: Visionen er en ny kunstgræsbane med tilskuerpladser, hvor en fodboldklub kunne få gode muligheder – også for divisionsfodbold. Der er jo svømmehal i forvejen, og der kan skabes muligheder for en række sportsarter og sportsuddannelser.

Vejene

Det er selvfølgelig ikke let at skabe sådanne ting i krisetider, men vi vil arbejde hårdt på det. Idræt hænger også sammen med sundhed. Her skal indsatsen også ske i et nyt sundhedscenter på Toveshøj, som skal være et tilbud til alle i kvarteret. Der skal også være forbedringer for de ældre. Vi har aftalt, at der skal bygges plejeboliger på Toveshøj – og vi vil søge om nye ældreboliger i området.

Når det gælder byggeri, så starter vi med vejene. Det første bliver Edwin Rahrsvej og den nordlige del af bygaden. Vi forhandler med kommunen om en god løsning for trafikken til Toveshøj.

Kommunale arbejdspladser

Kontakt os, hvis I har spørgsmål

Samtidig forhandler vi om en løsning på den sydlige del af bygaden, hvor vi gerne vil have letbanen vest om kirken. Ellers er planen for de ny veje ved at være på plads, og så kan byrådet udarbejde en lokalplan, der skal udsendes til høring efter de gældende regler.

Straks efter vejene kommer de første byggerier. Kommunen er ved at være klar med planen for byggeri af kommunale arbejdspladser. Som bekendt medfører dette nedrivning af blokke – og vi er i gang med en orientering om tryghedsgarantien, så alle, der skal flytte, kan være sikre på deres rettigheder. Som bekendt får alle, som skal flytte på grund af Helhedsplanen, tilbud om tilsvarende lejlighed i området – eller lejlighed et andet sted i kommunen. Man får ret til to tilbud.

Når hele tidsplanen for de første veje og byggerier er på plads og aftalt med kommunen senest i februar, vil vi naturligvis give besked til alle beboere om dette – og så vil også beboerne i de blokke, der skal omdannes til ungdomsboliger kunne få besked.

I boligforeningen er vi klar over, at der til stadighed opstår en række spørgsmål i forbindelse med så omfattende en plan. Vi er altid klar til at holde møde med beboere, der vil have oplysninger – og vi holder gerne orienteringsmøder i Gellerup og på Toveshøj, når der er ønsker om det. Så jeg opforder alle, der har spørgsmål, til at kontakte os gennem hele arbejdet.

Kort fra Skræppebladets indstik om Helhedsplanen, marts 2012

Kort fra Skræppebladets indstik om Helhedsplanen, marts 2012

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2012-09 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2012-09 November side 12
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2012-09 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data