Nøglen til aktivitet

Derfor er fremmede projekter nyttesløse

”Det drejer sig ikke om billard og bordtennis, men om voksne mennesker,” er det første, Anders Glahn siger, da han tager imod på sit kontor på Tovshøjskolen.
Han vil gerne fortælle om, hvorfor han ikke mener, at fremmedes projekter tjener noget formål. Anders Glahn er fritids- og ungdomsskoleleder for Gellerupområdet og som sådan ansvarlig for, at kommunens krav til gode fritidstilbud opfyldes.

”Det skal vi leve op til,” siger han, ”men vi får ikke flere penge end alle andre områder. Vi får en række ressourcer efter fordelingsnøgle. Fordelingsnøglen giver flere penge f. eks. til handicappede, men vi er ligesom alle andre, og samfundet får det, de betaler for. I vil aldrig høre mig bede om flere penge.”

Anders Glahn

Frelseprojekter

”Skal vi have projekter, så skal vi snakke stille og roligt med folk, som gerne vil hjælpe. Vi skal bruge de stærke i området, uden at noget trækkes ned over hovedet på dem. Derfor sluger vi ikke frelsere, som har deres egen dagsorden udefra. Jeg kommer ud og spørger om, hvad der er brug for, og sætter mig selv i sving. Mit udgangspunkt er, at jeg har de og de ressourcer, og hvad har jeg brug for.”

Virksomheden

For at forklare, hvordan det hele fungerer, starter Anders Glahn med at gennemgå hele sit foretagende. Der er en bestyrelse og et leaderteam. To medarbejdere til opsøgende arbejde, som er på gaden hele tiden, sorterer direkte herunder. Ellers består foretagendet af to moduler henholdsvis på Toveshøj og i Gellerup, hver med legeplads, fritidsklub og ungdomsklub.

På Toveshøj er der byggelegepladsen og fritidsklubben Troldhøjen med dyr tæt ved grønne områder, hvor der bliver lagt vægt på udeliv, kost og sundhed. Ungdomsskolen ligger på østsiden af Tovshøjskolen.
I ‘Gellerup KLiG’ (Red: Gellerup Klub og Legeplads) på Dortesvej midt i Gellerup er der ligeledes legeplads, fritidsklub og ungdomskole. Her bliver der lagt meget vægt på idræt.

Alle kan komme på legepladserne når som helst. Til fritidsklubberne og ungdomsskolerne er der adgangsbegrænsning, og der skal betales kontingent. Formålet med ungdomsskolerne er ”Get to Job. Get to Education. Get to Play”. Det sidste sker i form af dans, rap osv. Ungdomsskolen kan bruges til udslusning.

”Det er mine kerneydelser,” siger Anders Glahn, ”men jeg kan ingenting uden frivillige, foreninger og andres støtte.”

Pludselig smider han et meget stort bundt nøgler på bordet og siger: ”Mine nøgler er magt! Jeg har kontakter, og jeg har lokaler. Uden foreninger kunne jeg ikke noget. Jeg sætter en ære i, at alle lokaler er lånt ud til aktiviteter, der også vil medvirke som frivillige i området.”

Kronjuvelen

”Min kronjuvel er fodboldklubben ACFC. Den har omkring 130 medlemmer og frivillige rygstøtter. Her er også aktiviteter for børn og fodboldskole. Den er medlem af Dansk Idrætsforbund og udvikler fodboldklubber i Palæstina. Sidste skoledag medvirker voksne medlemmer som frivillige på samme måde som f. eks. natteravne.”

Anders Glahn fortæller videre, at foreninger dækker området om natten. Alle frivillige får en kanotur i Ry sammen med de værste rødder.

”Foreningerne lavede et motionscenter for kvinder. Efter en uge stod der 70 på venteliste. Når lokale selv sætter noget i gang, kommer folk. Der har været mange sundhedsprojekter, hvor der ikke er kommet et øje.”

Boksning

”Boksning er det, der i almindelighed har haft bedst tag i tosprogede unge,” fortsætter han og fortæller, at Aarhus Boksning har en boksering på Tovshøjskolen. Der er også to pigeboksehold og et børneboksehold. På et halvt år er der uddannet seks potentielle jyske mestre. Der skal afholdes Nordisk Boksemøde i Globus 1. Det er første gang i Danmark. G. Berg herfra er blevet landstræner, så eliten kommer herud. Der er et enormt behov for faciliteter til elitetræning, men 2013 bliver et super bokseår,” konstaterer han.

”Lige nu drejer det sig om at få somaliere ud af busken, og den somaliske familiehøjskole er en god begyndelse. Og jeg har naturligvis også et godt samarbejde med Cirkus Tværs og Jafra Danserne.”

Gellerupmodellen

”Det videre perspektiv er det tværfaglige samarbejde med kommunalt ansatte, som arbejder med socialt udsatte. Vi har de såkaldt §115-møder med politiet og medarbejdere, som laver opsøgende arbejde. Vi sætter aldrig noget i gang uden at tale med samarbejdspartnerne. I stedet for at konkurrere hjælper vi hinanden. Vi har haft stor succes med at arbejde med krigstraumer, PTSD.

Mennesker med disse frygtelige lidelser fører dem videre til deres børn. 70 af vore drenge har været gennem et forløb, hvor de har lært at tackle problemerne. Nu kommer forældrene og spørger: Hvad har I gjort ved vores børn. Må vi også være med?”

Samarbejdet

”Samarbejdet, det er min diamant. Det skal ikke ødelægges af projekter. Det drejer sig om at finde energien og alle de stærke. Her er masser af kræfter. Fremmede projekter dræber lokale kræfter. Kan jeg tjene min fede kommunale hyre ved at gå rundt og drikke kaffe og se, at tingene går godt, så er jeg tilfreds. I slipper aldrig af med mig, før jeg tager af kassen!”

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2013-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2013-01 Februar side 4
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2013-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data