Nye regler for huslejebetaling

Undgå at komme bagud med betalingerne

Der er kommet nye statslige regler for betaling af husleje. Det overordnede mål for de nye regler er at få beboerne til at betale huslejen rettidigt, således at beboeren undgår at miste lejligheden.
Skræppebladets udsendte har besøgt regnskabschef Mogens Clingman og kontorassistent Alice Luxhøj for at høre, hvad de nye regler betyder for beboerne.

Regnskabschef Mogens Clingman og kontorassistent Alice Luxhøj

Regnskabschef Mogens Clingman og kontorassistent Alice Luxhøj

De nye regler

Fremover skal huslejen betales den første hverdag i måneden. Tidligere var betalingsfristen den tredje hverdag i måneden. Hvis huslejen betales via PBS, sker ændringen automatisk, og man skal ikke gøre noget.

Hvad sker der, hvis der betales for sent

Hvis betalingen ikke er modtaget tre hverdage efter sidste betalingsdag, er betalingen forsinket. Det betyder, at den første rykker bliver udsendt. Der er et gebyr på 270 kr. for at få sendt en rykker. Alice Luxhøj fortæller, at der sendes omkring 250 rykkere om måneden. Det er 4,5 procent af lejerne i boligforeningen, men desværre er ca. halvdelen af beboerne på rykkerlisten gengangere.

Det viser med al tydelighed, at krisen kradser, specielt i afdelinger med mange socialt udsatte familier.
Rykkeren har en betalingsfrist på 14 dage.

Hvornår går betalingen til inkasso

Hvis lejeren ikke betaler inden de 14 dage, udsendes der endnu en rykker, samtidig med at betalingen sendes til inkasso hos boligforeningens advokat. Nu begynder det at blive dyrt, for ud over huslejen og et stort gebyr til advokaten truer den næste huslejebetaling i horisonten. Den onde cirkel er startet.

Der sendes omkring 40 huslejebetalinger til inkasso om måneden.

Udsmidning truer

Advokaten truer med udsmidning, og hvis regningen ikke kan betales, kommer fogeden. Det er en alvorlig sag, men hvis man kan betale alle udestående beløb, kan man undgå at blive smidt ud. Men hvis man gentagne gange har undladt at betale rettidigt, så vil boligforeningen fastholde retten til at opsige lejemålet.

Få hjælp, før det er for sent

”Brabrand Boligforening og samfundet har ingen interesse i, at vores beboere mister deres lejlighed på grund af kortvarige økonomiske problemer,” siger regnskabschef Mogens Clingman.

”Derfor vil vi gerne hjælpe med at finde løsninger til dem, der har det svært.”

Der er mange, der kan hjælpe, og det afhænger af den enkeltes situation, hvem der er bedst til at yde hjælpen. I skemaet nedenfor er vist, hvem der kan hjælpe.

Hvad er udfordringen Kvem kan hjælpe/kontaktinformation
Der mangler penge generelt i budgettet Økonomirådgivning i Cafe Vita hver mandag. Aftal tid
Der mangler penge akut Bank, socialkontoret eller personligt netværk
Der mangler penge akut til husleje Spørg Brabrand Boligforening
Der mangler penge hele tiden, og der er sociale problemer Beboerrådgivningen for afdeling 3,4,5,11 og 12
Se åbningstider og telefontider i Skræppebladet
Det er gået galt, udsmidning truer Den Sociale Retshjælp, A. Hertzumsvej 2
Telefon 70 22 93 30, telefontid 9-17

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2013-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2013-01 Februar side 6
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2013-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data