En halv universitetsuddannelse – spild af tid?

Kommentar

I denne tid er et af emnerne, der diskuteres i regering og folketing og blandt befolkningen, spørgsmålet om, hvad man skal gøre for de mange, der allerede er blevet langtidsledige, og dem, der står over for at blive det i nær fremtid. Et mantra i den standende debat er ordet: Uddannelse.

Vejen frem – hvis man skal gøre sig det ringeste håb om at få job- er uddannelse. Det kan så enten være en praktisk, håndværksmæssig uddannelse, en mellemlang uddannelse eller en længerevarende akademisk uddannelse.

Det er efterhånden også blevet mere og mere udbredt, at man har mere end én uddannelse. Men hvad stiller man op, hvis man har en halv universitetsuddannelse bag sig – er det at betragte som spild af tid og kræfter og penge?

Det behøver det ikke nødvendigvis at være, og her taler jeg af egen erfaring.

Efter en nysproglig studentereksamen begyndte jeg af studere sprogfagene dansk og russisk ved Aarhus Universitet. Hvad jeg nåede var en bifagseksamen i russisk. Herefter fulgte nogle år, hvor jeg tjente til livets ophold ved forskellige ufaglærte jobs. Jeg ville ikke have undværet disse år med praktisk arbejde. Jeg fik mod på at tage en regulær mellemlang uddannelse, og valget faldt på bibliotekaruddannelsen.

Kombinationen bibliotekar + russisk bifagseksamen var en glimrende kombination.
Ved siden af det har jeg begået flere artikler omhandlende dansk såvel som russisk skønlitteratur. Disse artikler blev bragt i tidsskriftet Samvirke og Bogens verden. Her kom det mig til nytte, at jeg har studeret dansk-faget på universitetet.

Så jeg har altså kunnet drage nytte af mine år på universitetet.

Dette til illustration af, hvad nytte man kan have af ikke-fuldførte universitets-studier.
Mere alment kan man vel sige, at man på universiteterne lærer noget om abstrakt og stringent tænkning, og ikke mindst noget om sprogbehandling. Det kan jo komme til nytte på mangfoldige måder.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2013-02 Marts

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2013-02 Marts side 13
i sektionen Kommentaren

forsiden af magasinet 2013-02 Marts

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data