Gellerup Fællesråd støtter lokale initiativer

Fællesrådet taler områdets sag i møder med kommunen. Lukning af Sigridsvej og trafikplan i høring til sommer

I mere end 12 år har Gellerup haft sit eget fællesråd, som fungerer som et slags lokalt høringsorgan over for Aarhus Kommune. Hidtil har det primært været i sager omkring trafik og veje i lokalområdet, men samarbejdet mellem kommunen og dens lokale fællesråd er også ved at involvere Børn og Unge, som sidst i april inviterer alle fællesrådene til møder med rådmanden og de lokale Børn og Ungechefer.

Kommunen understøtter hvert år fællesrådene med et mindre økonomisk tilskud, der kan bruges til forskellige formål, som for eksempel til at arrangere borgermøder og mindre, kulturelle aktiviteter.

Haver, bænke, tunneller og nyheder

I år har Gellerup Fællesråd taget initiativ til at få gjort noget ved tunnelen under Silkeborgvej, som i mange år har set trist ud. Tunnelen er både skolevej for Gellerupbørn til Sødalskolen, men også adgangsvej for beboerne i Søvangen op til City Vest.

Fra Skræppebladet december 2012: Tunnellerne under Silkeborgvej og Louisevej er blevet meget bedre oplyst med de nye LED-lamper. Nu trænger væggene til at blive malet, mener Gellerup Fællesråd.

Fra Skræppebladet december 2012: Tunnellerne under Silkeborgvej og Louisevej er blevet meget bedre oplyst med de nye LED-lamper. Nu trænger væggene til at blive malet, mener Gellerup Fællesråd.

Lige nu arbejdes der på, at tunnellen skal forskønnes i samarbejde med Sødalens institutioner og kunstneren Niels Rahbæk. Og andre inviteres også snart til at være med.
Fællesrådet har også været med i vinterens Dialogbænke-projekt i Gellerup, som slutter af med en fest lørdag den 11. maj på Store Torv.

Endelig har fællesrådet i de senere år også været med til at støtte op om bydelsportalen Gellerup.nu og Verdenshaverne i Gellerup.

Sigridsvejs lukning

Fællesrådet holder også øje med de lokale høringsplaner. Og trafikplanen for Gellerupområdet, som bliver lavet i forbindelse med Helhedsplanen, forventes at komme i høring hen over sommerferien.
Her er det især lukningen af Sigridsvej, som har fællesrådets opmærksomhed. En beslutning, som vil betyde, at beboerne på Emmasvej kun kan komme ud af området ad sydvejen, og at beboerne på Beringsminde skal en tur ned ad den kommende bygade i Gellerup for at nå til City Vest.

Lukningen betyder også flytning af busruter, og det får stor betydning for alle beboere i Skovgårdsparken, som til den tid så skal helt om på den østlige side af City Vest for at nå linje 4A, som det ser ud nu.
Fællesrådet vil indkalde til et borgermøde om trafikplanen, når høringsperioden står på.

Flere kræfter efterlyses

Gellerup Fællesråd holder sin årlige generalforsamling torsdag den 30. maj kl. 17.00 i beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej 35A.

Her er alle medlemmer velkommen, og folk, som er interesseret i at være med til at lave et stykke arbejde for lokalområdet, er meget velkomne til at stille op til bestyrelsen.
Et medlemskab kan både være personligt, som forening, institution eller forretning. Det er muligt at melde sig ind i Fællesrådet inden mødet. Yderligere informationer kan findes på www.gellerupfaellesraad.dk

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2013-04 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

mogens ingø
Jeg har længe følt mig overbevist om at jeg ikke skulle savne optimal orientering vedr. lukning af Sigridsvej, - NU ER JEG I TVIVL !!!!!!
Jeg er 100% afhængig af bus NÆR min bopæl på Astridsvej, blot for dagligt at kunne handle ind i City Vest.
Jeg mindes ikke at have set nogen omtale af lukningen i Skræppebladet,
og er nærmest panikslagen over at føle 0 interesse for gangbesværede,
der er uden anden mulighed for daglig færden.
Teorien om at lukningen kan fjerne "bandit-kørsel" i området, virker naiv, - den trafik finder andre veje !
Jeg må forlade mig på langt bedre info-opfølgning i tide. M.G.I

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2013-04 Maj side 29
i sektionen Aktiviteter

forsiden af magasinet 2013-04 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • kl. 17: General­forsamling
    Gellerup Fællesråd støtter lokale initiativer
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data