Pengene skal hegnes ind

Forslag til synliggørelse af, hvordan de 45 milioner anvendes

Af Keld Albrechtsen, næstformand i Brabrand Boligforening, tegning Jesper Ankjær

På en måde kan man naturligvis godt forstå, at Aarhus har brugt det ekstra tilskud på 45 mio kr. til dække nogle af kommunens almindelige udgifter. Finansministeriet har behandlet kommunerne hårdt, og pengene blev derfor brugt til at mildne virkningerne af de snævre rammer.

Forhåbentlig har det betydet, at handicappede, ældre eller andre ikke er blevet ramt helt så hårdt af de generelle sparerunder. Men det var jo ikke meningen. Hensigten var selvfølgelig, at pengene skulle bruges til en ekstra indsats i boligområderne.

Koncentration af sociale problemer
I Køge Kommune valgte man at “hegne pengene ind”. De blev afsat på en bestemt konto, så alle kan se, at de bliver brugt til det formål, som Folketinget ønskede. Det ville være klogt, hvis de store bykommuner vælger samme fremgangsmåde.

Her i Aarhus er der desværre en klar risiko for, at vi får flere boligafdelinger på listen over såkaldt udsatte boligområder, især hvis kommunen ikke sørger for, at der bygges tilstrækkelig mange almene boliger i de kommende år. Så vil de sociale problemer yderligere blive samlet i de eksisterende afdelinger. Nogle af dem, der flytter til Aarhus, har nemlig også sociale problemer.

Denne udvikling gør det aktuelt at få forlænget det statslige tilskud ud over 2013-14. Men nu bliver det ganske vanskeligt for de store kommuner at overbevise Folketinget om, at der også efter 2014 er behov for denne forhøjelse af bloktilskuddet. Havde man – som det skete i Køge – indhegnet pengene, så havde man stået stærkt i kommende forhandlinger med regeringen.

Hvis man havde igangsat nødvendige ekstra indsatser for at hindre koncentrationen af sociale problemer i bestemte boligafdelinger, så kunne man med stor styrke argumentere for, at staten fortsat skal være med til at løfte denne fælles samfundsopgave. Nu bliver det sværere at møde op med dette krav i Finansministeriet. Hos Corydon gives der ikke ved dørene. Og hvad vil en ny regering sige?

Fundamentet skal styrkes
Byrådet kan endnu nå at hegne pengene ind. Man kan på 2014-budgettet afsætte midler til en ekstra indsats i folkeskolen til at få eleverne videre i uddannelse. Det er jo det mest afgørende af alt.

Man kunne afsætte midler til at styrke indsatsen i de afdelinger, der risikerer at ryge på listen over udsatte afdelinger. Man kunne styrke indsatsen i afdelinger med helhedsplaner. Man kunne øge rammen for det almene nybyggeri og dermed sikre en alsidig boligsammensætning i kommunen i fremtiden.

Alt dette er tvingende nødvendigt. Hvis man gør det, så kan man med stor vægt argumentere for, at det statslige tilskud skal fortsætte i de kommende år. Hvis man ikke gør det, så risikerer vi, at Folketinget vil sige, at der ikke er brug for flere statspenge til denne indsats.

Man kan have forståelse for, at byrådet er optaget af at stoppe akutte huller i dæmningen. Men hvis dæmningen skal holde på lang sigt, så skal der satses på at styrke selve fundamentet. Der er behov for rettidig omhu.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt