Indkaldelse til general­forsamling

i Brabrand Boligforenings Fritidsforening

Torsdag den 30. maj 2013 kl. 19.00
I Foreningernes Hus,
Gudrunsvej 10 A, 8220 Brabrand

Logo for Brabrand Boligforengs FritidsforeningDagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
  1. Fritidsforeningens årsberetning til godkendelse
  2. Fritidsforeningens Aktivitetsstøttes årsberetning til orientering
 3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse
  1. Fritidsforeningen
  2. Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
  Indkomne forslag vedr. Vedtægter for Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte
  §3 første afsnit, ”når ansøgning herom er indgivet senest 8 dage før et bestyrelsesmøde”
  Ændres til: Ansøgningen skal være kontoret i hænde senest den 1. i måneden, hvor ansøgningen ønskes behandlet.
  Indsendt af Fritidsforeningens Aktivitetsstøttes bestyrelse
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
  På valg til bestyrelsen er:
  Inga Andersen
  Dagny Mikkelsen
  Kirsten Hansen
  Anette Kjærsgaard
  Inge RasmussenValg af suppleanter
  På valg er:
  Tina Hansen
 7. Valg af 1 parlamentarisk revisor og 1 revisorsuppleant
  På valg som revisor er:
  Adam HansenPå valg som suppleant er:
  (der er ingen suppleant i øjeblikket).
 8. Eventuelt

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned i Brabrand, Aarhus Kommune. Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset det mødte antal, se dog §10. Simpel stemmeflerhed er afgørende.(Stemmeret har medlemmer, der er fyldt 18 år.)
En betalende husstand har 2 stemmer efter fremvisning af gyldig legitimation med adresse.

Med venlig hilsen
Brabrand Boligforenings Fritidsforening
Jytte Lausen – formand

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2013-04 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2013-04 Maj side 19
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2013-04 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

 • kl. 19
  Indkaldelse til general­forsamling
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data