Indkaldelse til generalforsamling

i Brabrand Boligforenings Fritidsforening

Torsdag den 30. maj 2013 kl. 19.00
I Foreningernes Hus,
Gudrunsvej 10 A, 8220 Brabrand

Logo for Brabrand Boligforengs FritidsforeningDagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
  1. Fritidsforeningens årsberetning til godkendelse
  2. Fritidsforeningens Aktivitetsstøttes årsberetning til orientering
 3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse
  1. Fritidsforeningen
  2. Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
  Indkomne forslag vedr. Vedtægter for Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte
  §3 første afsnit, ”når ansøgning herom er indgivet senest 8 dage før et bestyrelsesmøde”
  Ændres til: Ansøgningen skal være kontoret i hænde senest den 1. i måneden, hvor ansøgningen ønskes behandlet.
  Indsendt af Fritidsforeningens Aktivitetsstøttes bestyrelse
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
  På valg til bestyrelsen er:
  Inga Andersen
  Dagny Mikkelsen
  Kirsten Hansen
  Anette Kjærsgaard
  Inge RasmussenValg af suppleanter
  På valg er:
  Tina Hansen
 7. Valg af 1 parlamentarisk revisor og 1 revisorsuppleant
  På valg som revisor er:
  Adam HansenPå valg som suppleant er:
  (der er ingen suppleant i øjeblikket).
 8. Eventuelt

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned i Brabrand, Aarhus Kommune. Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset det mødte antal, se dog §10. Simpel stemmeflerhed er afgørende.(Stemmeret har medlemmer, der er fyldt 18 år.)
En betalende husstand har 2 stemmer efter fremvisning af gyldig legitimation med adresse.

Med venlig hilsen
Brabrand Boligforenings Fritidsforening
Jytte Lausen – formand
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt