Vejplanen for det nye Gellerup sendt i høring

Gellerup Fællesråd inviterer til borgermøde om lokalplansforslaget om de nye vejstrækninger i Gellerup, som blandt andet indeholder forslaget om lukning af Sigridsvej

På sommerens næstsidste byråds-møde vedtog et flertal i byrådet at godkende forslaget om Lokalplan 932 om den nye vejstruktur i Gellerup.
Forslaget sendes nu i høring hen over sommeren, så borgere har mulighed for at gøre indsigelser. Det skal ske inden den 28. august.

Lokalplanforslagets hovedformål er at realisere den ny vejstruktur i overensstemmelse med dispositionsplanen for Gellerup.

Det gælder både bygaden, den nye vej, som skal komme fra Globus ind i området via et hul i den 8-etagers blok på Gudrunsvej 38-46, samt forlængelsen af Tinesvej op gennem området og en ny og længere udgave af Lottesvej, som vil nå helt over til Gudrunsvej.

Handler kun om veje og p-pladser

Lokalplanen omfatter både eksisterende og nye veje samt de arealer, hvor eksisterende bygninger skal rives ned for at give plads til de nye veje. Det drejer sig om fire daginstitutioner på henholdsvis Gudrunsvej og Dortesvej samt blokkene på Bentesvej.

Vejplanen giver også plads til det kommunale nybyggeri, hvor der skal være plads til 1000 arbejdspladser. Der skal dog udarbejdes et nyt forslag til lokalplan for det nybyggeri, fordi lokalplanen ikke indeholder muligheder for nybyggeri, men udelukkende handler om etableringen af veje, parkering, skråningsanlæg, belysning og beplantning.

Sigridsvej, fortov og cykelstier

I den forslåede vejplan er Sigridsvej lukket for gennemkørsel mod nord fra Dortesvej mod Hejredalsvej.

På længere sigt får det ikke mindst betydning for beboerne, som bor i Skovgårdsparken, når buslinjerne omlægges og i stedet skal køre ned ad den nye bygade i Gellerup. Så bliver der langt til busstoppestedet.

Og i Gellerupparken har afdelingsbestyrelsen tidligere talt imod sådan en løsning, da den vil være med til at få mere trafik ind i området, fordi det ikke længere bliver muligt at køre udenom.

Også i den sydlige ende af bebyggelsen ved den længere Tinesvej er der stor opmærksomhed på, hvorvidt fortov og cykelstier kommer til at betyde, at haveanlægget bag Gudrunsvej 68 til 76 beskæres med mange meter.

Borgermøde i Skovgårdsparken

Gellerup Fællesråd er i gang med at planlægge et borgermøde om vejplanen. Mødet bliver holdt mandag den 19. august, og det arrangeres i samarbejde med afdelingsbestyrelsen i afdeling 3 i Skovgårdsparkens Selskabslokale. Borgermødet vil blive indkaldt via annoncer og opslag i området og på fællesrådets hjemmeside www.gellerupfaellesraad.dk.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2013-06 Juli

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2013-06 Juli side 13
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2013-06 Juli

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

 • Borgermøde
  Vejplanen for det nye Gellerup sendt i høring
 • frist for indsigelser
  Vejplanen for det nye Gellerup sendt i høring
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data