Forenings­bestyrelsen er en anderledes opgave end en afdelings­bestyrelse

Tanja Bergstrøm er ny i foreningsbestyrelsen

Oprindeligt er Tanja Bergstrøm fra landet, men boede sammen med sin mand i Københavns Nordvestkvarter. Da de skulle flytte til Aarhus, faldt valget på Gellerupparken. Her har de boet i otte år og er glade for det.

Tanja er socialrådgiver, 31 år og arbejder som sagsbehandler på et familiekontor. I mere end fem år har hun været medlem af afdelingsbestyrelsen for Gellerupparken og blev i maj 2013 valgt til foreningsbestyrelsen med den erklærede hensigt at forbedre og stramme op på beboerdemokratiet.

Derfor efterlyste hun som afdelingsbestyrelsesmedlem, at bestyrelsesmedlemmer med mandat til at være med til at bestemme medvirker, når der skal ansættes medarbejdere med betydning for afdelingen, og hun arbejdede for en mere åben kommunikation. Hun var også formand for socialudvalget.

Foreningsbestyrelsesmedlem Tanja Bergstrøm er socialrådgiver og ansat i Aarhus Kommune.

Foreningsbestyrelsesmedlem Tanja Bergstrøm er socialrådgiver og ansat i Aarhus Kommune.

Arbejdet i foreningsbestyrelsen

”Foreningsbestyrelsen er en anderledes opgave ,” siger hun.

”Ikke på samme måde personcentreret. Her er nok at se til og nok at lære, men det er overraskende nemt at blive lyttet til, og jeg får gerne tingene og deres historik forklaret.”

Hun er på ny blevet medlem af socialudvalget som foreningsbestyrelsens repræsentant og er også kommet i bestyrelsen for Livsværkstederne. Beboerdemokratiet skal styrkes ved bedre kommunikation med afdelingerne og ved at få input fra dem. Hun gentager sloganet fra et seminar: ”Kom med i den store sandkasse.”

”Det er vigtigt, at boligforeningen får skabt et godt ry ude i byen,” fortsætter hun.
”Medarbejderne skal rose den, og beboerne skal medvirke til, at andre får lyst til at bo her.”

Sociale opgaver

”Jeg har så lidt interesse i nybyggeri, at det gør helt ondt. Heldigvis er der andre foreningsbestyrelsesmedlemmer, som går op i det. Nuværende afdelinger skal fortsat bestå, og de sociale opgaver er meget vigtige.”

På spørgsmålet om, hvordan man skal give områder et socialt løft, svarer hun, at så skal der prioriteres anderledes.

”Kommunen lukker sociale projekter, som fungerer udmærket. Her må tænkes skarpsindigt. Et godt samarbejde mellem kommune og boligforening vil kunne rykke meget. Det er vigtigt at undgå berøringsangst. Og så bør vi tage et socialt ansvar. Her er startet gode ting med at tage hånd om unge, som har det dårligt, for eksempel Fritidspatruljen, hvor unge kommer ud til børnene i Gellerup.”

Fritiden bruges sammen med familien, de to børn og vennerne.
”Fordi jeg sover så lidt, har jeg tid til det, og også til at læse,” slutter Tanja.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2013-07 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2013-07 September side 5
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2013-07 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data