Nye regler omkring valg af el-selskab

Fremover skal lejere selv tilmelde sig hos el-leverandøren, og også selv framelde el-forsyningen

Af Pernille Benzon, Kommunikation og marketing – Brabrand Boligforening
Arkivfoto (kun online) af Ulrik Ricco Hansen

Der er kommet ny lov omkring valg af el-selskab. Det betyder, at alle nye lejere i Brabrand Boligforening selv skal tilmelde sig en el-leverandør, og at alle lejere selv skal framelde el-forsyningen direkte hos leverandøren, når boligen opsiges og fraflyttes. Eksisterende lejere i boligforeningen, som allerede er tilmeldt en el-leverandør, kan – med undtagelse af lejere i afdeling 4, 5 og 6 – også vælge at skifte til ny leverandør.

De nye regler omkring valg af el-selskab betyder, at der kan være penge at spare, men der er også mange faldgruber, og så kan skiftet/valget af leverandør blive en dyr fornøjelse og en skuffende oplevelse.
Flere el-selskaber markedsfører sig nemlig gerne rundt omkring i indkøbscentre og kommer med lokkende tilbud om store besparelser på el-regningen. Det er så enkelt – du skal bare skrive under på stedet, så har du fået en ny el-leverandør. Andre lokker med kreative rabatter, der slører den faktiske omkostning.
I begge tilfælde ender det i sidste ende ofte med en større el-regning.

Hjælp at hente
El-markedet er en jungle, og som almindelig forbruger kan det være svært at finde hoved og hale i de mange tilbud, men der er hjælp at hente. Energitilsynet har nemlig pålagt alle forsyningsselskaber at offentliggøre standardpriser og betingelser på deres hjemmesider.

Det betyder ikke, at du behøver at pløje siderne igennem én efter én, da forsyningsselskaberne skal melde en fastpris ind hvert kvartal til www.elpristavlen.dk, og her kan du sammenligne priser fra forskellige leverandører. Samtidig er det værd at undersøge følgende, når der skal vælges leverandør:

• Sammenlign en tidligere regning med den pris, du er blevet tilbudt.
• Vær opmærksom på, hvilken periode og hvilken pris der sammenlignes med.
• Tjek, hvilken type aftale der tilbydes, om der er tillæg til prisen, og hvor længe kontrakten løber.

Kan det betale sig at skifte?
Som udgangspunkt er det dit lokale el-selskab, der har ansvaret for at levere strøm via ledningsnettet.
Du kan så vælge at købe strømmen (markeds-el) hos et andet selskab, men det er en ganske lille del af elregningen, du kan påvirke ved dette. Det skyldes, at for en gennemsnitlig forbruger udgør strømmen (markeds-el) kun ca. 20 procent af den samlede el-regning. Resten er betaling for el-nettet samt en lang række skatter og afgifter (se skemaet) – dette er poster, som er ens, uanset hvilket el-selskab du handler hos.

Jesper Pedersen, formand for bestyrelsen i Brabrand Boligforening:
”Det er 100 procent op til den enkelte beboer at vurdere, hvilket el-selskab man ønsker at købe sin markeds-el fra. Vi vil dog fra boligforeningens side anbefale, at man undersøger de enkelte udbyderes tilbud meget grundigt, da det er almindeligt kendt, at de ”favorable” tilbud i virkeligheden ender med at blive en dyrere løsning end den, det lokale el-selskab tilbyder. Jeg har igangsat et arbejde, så Boligforeningen samlet kan købe strøm ind til alle beboere på én gang og dermed opnå den bedste pris, da der er betydelige rabatter, når man laver et samlet indkøb.”

Når du flytter ind
Det vil komme til at stå i et brev til nye lejere, at de selv skal tilmelde sig el-forsyningen. Det vil også indgå i indflyttermappen.

Poster på din regning
Det er lidt forskelligt, hvad selskaberne kalder posterne på en el-regning. Men du vil finde omtrent de samme poster, uanset hvem du betaler til.

Her er en forklaring på posterne:

Navn Beskrivelse  Note
Elafgift Er en fast afgift til Staten.
Det er både en afgift på
energiforbruget og et energieffektiviseringsbidrag
på 0,6 øre/kWh, som bruges til oplysning om energi-besparelser.
Tillægsafgift Er en fast afgift til Staten.
Eldistributionsafgift Er en fast afgift til Staten for distribution af el. Regnes nogle gange som en del af el-afgiften uden sin egen post.
Energispareafgift Fast statslig afgift for udledning af CO2.
Offentlige forpligtelser Statslig afgift, som sikrer forsyningssikkerheden, for tilskud til miljøvenlig energi og for forskning i miljøvenlig el-produktion. Også kaldet PSO-tarif. Svinger kvartalsvis.
Transport af el Dækker udgifter til at drive og vedligeholde el-nettet ud til din bolig. Fastsættes af net-selskabet.
Net-abonnement Fast pris for at bruge net-selskabets el-net. Uafhængig af forbrug. Fastsættes af net-selskabet.
Forbrug Den pris, du betaler for selve dit el-forbrug. Prisen pr. kWh fastsættes af el-leverandøren. Prisen pr. kWh kan være fast eller variabel afhængig af strømprodukt.
El-abonnement Fast pris for at være kunde hos en el-leverandør. Uafhængig af forbrug. Fastsættes af el-leverandøren.Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt