Gellerup og Toveshøj er stadig en ghetto

Den nye boligaftale, som blev vedtaget i Folketingen inden jul, fik ikke aflivet ordet ghetto. Men der er nye retningslinjer for, hvordan boligområder ender på listen

Kort før juleferien vedtog Folketinget, at det fremover er fem kriterier, der afgør, om et boligområde skal kaldes et udsat boligområde og puttes på ghettolisten.
Nu bliver der også målt på andelen af beboere, der kun har en grunduddannelse, ligesom der bliver set på, hvor mange penge beboerne i et boligområde tjener brutto.

De øvrige tre kriterier er fortsat arbejdsløshed og kriminalitet, som nu dog kun måles to år tilbage, samt antallet af ikke-vestlige beboere og efterkommere.
For at komme på listen skal et boligområde fremover opfylde mindst tre af de fem kriterier.

Bred politisk aftale

Ændringen af loven om almene boliger trådte allerede i kraft fra nytår. Den 1. februar i år offentliggør boligminister Carsten Hansen (S) for første gang, hvilke områder der opfylder de nye betingelser for at optræde på ghettolisten. Derefter vil der hvert år den 1. december blive offentliggjort en opdateret liste over, hvilke områder der opfylder betingelserne.

Det var et flertal henover midten, regeringen, De Konservative og Liberal Alliance, der vedtog at sætte to ekstra kriterier på den årlige liste over de såkaldte udsatte boligområder.

Status quo for Gellerup

For Gellerup og Toveshøj giver den nye lovgivning ingen anledning til at forlade listen, fordi området i forhold til de fem kriterier i alle tilfælde er på den forkerte side.
Fakta for Gellerup og Toveshøjs 7034 beboere pr. 1. januar 2013 er, at 78,6 procent er ikke-vestlige indvandrede og efterkommere (tæller også 2. generation). Her er grænsen 50 procent i forhold til loven.

I 2011 og 2012 var gennemsnitlig 51,1 procent af de voksne i Gellerup og Toveshøj udenfor arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Her er 40 procent grænsen, der udskiller et område som et udsat område.

Antallet at dømte for overtrædelser af straffeloven, våbenloven eller loven om euforiserende stoffer inden for de seneste to år er i Gellerup og Toveshøj 4,57 procent. Her skal gennemsnittet være under 2,70 procent for ikke at blive noteret på listen.

Lav uddannelse og fattigdom

Andelen af beboere i Gellerup og Toveshøj i alderen 30-59 år, der kun har en grunduddannelse, er 56,1 procent. Her skal man under 50 procent for at slippe væk fra listen.
Femte kriterium handler om bruttoindkomsten i et boligområde.

I Gellerup og Toveshøj, der er kendt som et fattigt boligområde, er det kun 49,3 procent af beboerne, der tjener det samme som den gennemsnitlige indkomst blandt voksne i hele regionen. For ikke at blive noteret på listen skal mindst 55 procent af beboerne oppebære en regional gennemsnitsindkomst.

Arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen: Toveshøj og Gellerupparken


Definition på en ghetto anno 2014

Et særligt udsat alment boligområde er et boligområde med mindst 1.000 beboere, der opfylder tre ud af fem kriterier.
De fem kriterier er:

  1. Andelen af 18-64-årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 procent (gennemsnit for de seneste 2 år).
  2. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 procent.
  3. Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,70 procent af beboere på 18 år og derover (gennemsnit for de seneste 2 år).
  4. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse (inkl. uoplyst uddannelse), overstiger 50 procent af samtlige beboere i samme aldersgruppe.
  5. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende er mindre end 55 procent af den gennemsnit-lige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2014-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2014-01 Februar side 8
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2014-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data