Indkaldelse til generalforsamling i Brabrand Boligforenings Fritidsforening

Torsdag den 22. maj 2014 kl. 19.00 i Foreningernes Hus – Gudrunsvej 10 A, 8220 Brabrand

Logo for Brabrand Boligforengs Fritidsforening
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
  1. Fritidsforeningens årsberetning til godkendelse
  2. Fritidsforeningens Aktivitetsstøttes årsberetning til orientering
 3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse
  1. Fritidsforeningen
  2. Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
  På valg til bestyrelsen er:
  Jytte Lausen
  Farhiyo Abukar Mohamed
  Arthur Sletting
  Solveig Pedersen
  Jytte Nielsen
  4 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år,
  1 bestyrelsesmedlem vælges for 1 år.
  Valg af suppleanter
  (der er ingen suppleanter i øjeblikket)
  Valg af 1 parlamentarisk revisor og 1 revisorsuppleant
  På valg som revisor er:
  Benny Rasmussen
  Vagn Eriksen
  En parlamentarisk revisor vælges for 2 år, en vælges for 1 år.
  På valg som suppleant er:
  (der er ingen suppleant i øjeblikket).
 7. Eventuelt

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned i Brabrand, Aarhus Kommune. Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset det mødte antal, se dog §10. Simpel stemmeflerhed er afgørende. (Stemmeret har medlemmer, der er fyldt 18 år.)
En betalende husstand har 2 stemmer efter fremvisning af gyldig legitimation med adresse.

Med venlig hilsen
Brabrand Boligforenings Fritidsforening
Youssef Abdul Kader- næstformand
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt