Den nye tekniske chef er specialist – men har mere øje for helheden i bolig­foreningen

Nu er chef nummer to i direktørens trio tiltrådt, og her bringer Skræppebladet det lovede interview

Alene navnet, Niels Mclean Hosie, giver straks anledning til nysgerrighed.
Han fortæller beredvilligt, at hans far er skotte, og hans mor er dansk, og at han er opvokset i Danmark.

Med baggrund i først en elektrikeruddannelse, og derefter en uddannelse som stærkstrømsingeniør, har Niels Hosie arbejdet inden for mange forskellige felter: Som rådgivende ingeniør med forskellige el-projekter, med hangaranlæg ved forsvaret og i forbindelse med DSB´s udflytning i Århus.

De seneste 12 år var det som teknisk chef for drift og vedligehold på Regionshospitalet i Randers, hvor et særligt projekt var bygningen af den fælles akutmodtagelse.

Niels Mclean Hosie

Niels Mclean Hosie

Fra teknisk chef i regionerne til almen boligforening

Servicechef, driftschef, der er mange navne for hans ansvarsområde, men selv foretrækker han vist betegnelsen teknisk chef, som han har været i mange år.

Grunden til, at han søgte stillingen, var udsigten til at arbejde sammen med det nye lederteam og en fascination af de spændende renoveringer, der lå og ventede i fremtiden.

Desuden lå der en udfordrende opgave i at få optimeret hele den store organisation, som boligforeningen udgør.
”På den måde er en boligforenings verden ikke så forskellig fra den verden, jeg kommer fra,” siger han.

Da vi bemærker, at den nye ledelse nu helt er præget af ingeniører af flere slags, får vi at vide, at man er glad for, at ledelsesteamets sidste ansatte – administrationschef Susanne Witting – har en helt anden uddannelse, heldigvis, for ellers bliver det vist for ensidigt for en god og bred ledelse.

Det er en udfordrende opgave at få optimeret hele den store organisation, som boligforeningen udgør, mener den nye tekniske chef.

Det er en udfordrende opgave at få optimeret hele den store organisation,
som boligforeningen udgør, mener den nye tekniske chef.

Omorganisering og nytænkning

At skulle optimere drift og service, det skal ses på den måde, at det er muligt at analysere sig frem til, om man nu gør det rigtige, om man har de rette arbejdsmetoder, og om man kan forbedre arbejdsgange?

Det hele er til gavn for medarbejderne og er i sidste ende med til at give en bedre service til beboerne, så tingene bliver så tilgængelige for alle som muligt.

Der ligger en kæmpeopgave i at koordinere den eksterne drift i en ny og forbedret form.

”Jeg er positiv i forhold til den almene boligsektor. Der er spændende mennesker, der medvirker i beboerdemokratiet, og de er også med til at skabe de gode resultater,” er Niels Hosies kommentar til spørgsmålet om hans holdning til den almene boligforeningstanke og beboerdemokratiet.

En ny og åben kultur

Niels Hosie lægger meget vægt på de værdier, som er i en kultur af åbenhed og dialog. Hvor vigtigt det er at få italesat tingene og at kunne snakke sammen. Det gælder både mellem ledelse og medarbejdere, men også helt ud i beboerdemokratiet.
”Det er vigtigt at få nedbrudt fordomme som: Dem oppe i administrationen. Altså dem og os-billedet,” understreger han.
En bedre kultur er også at acceptere forskellighed, og her er god kommunikation det omdrejningspunkt, det handler om.

“Jeg glæder mig til de udfordringer, der ligger og venter på mig,” udtaler Niels Hosie

“Jeg glæder mig til de udfordringer, der ligger og venter på mig,” udtaler Niels Hosie

Helhedsplanen og alternative energiformer

Der er positive ord i forhold til Helhedsplanen, og lige på det område er han allerede dybt involveret. Det fylder allerede meget, og for eksempel at koordinere de eksisterende installationer med det nye vejprojekt er et noget større arbejde, end man først havde regnet med.

Vi spørger ham, der formentlig er en af eksperterne, om, hvad han kan fortælle om nye energiformer som solceller og jordvarme.

Her giver han klart udtryk for, at der er sket udvikling inden for disse områder, og at der hele tiden sker teknologiske spring, der gør dem bedre.
Der er opnået meget erfaring, og der videreudvikles hele tiden på dette område.

Store forventninger til fremtiden

”Jeg glæder mig til de udfordringer, der ligger og venter på mig. Jeg er blevet taget godt imod. Selvfølgelig skal den nye ledelse lige finde et ståsted, men så bliver der tid til at undersøge og observere. Tage det med, der virker godt, og optimere på det”.
Samtidig er det meget vigtigt at skabe den tillid, der gør, at folk tør have en mening, og skabe de rammer, der gør, at folk kan tage ansvar.
”En stor organisation som denne boligforening kan, hvis den viser et drive, være forud på mange områder, og så kan der laves rigtig mange spændende ting,” slutter Niels Hosie.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2014-04 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2014-04 Maj side 6
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2014-04 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data