Bolig­foreningens årsberetning i en slankere og forenklet udgave

Indimellem stadig svært stof, men bredden af boligforeningens arbejde er vist med gode billeder

Så udkom årsberetningen, og bestyrelsen indleder med at oplyse, at året 2013 var et turbulent år for Brabrand Boligforening. Man besluttede ”at tage pulsen” på boligforeningens ledelse, og et konsulentfirma skulle komme med en analyse af den bestående struktur i boligforeningen.

Indforstået sprogbrug

Konsulentfirma Muusmann fremlagde deres analyse over for repræsentantskabet og administrationen på et møde.
”Analysen viste, at boligforeningen stod over for en stor opgave med hensyn til at skabe en tidssvarende administrativ struktur med en samlet strategisk ledelse,” kan man læse i beretningen.

Men hvorfor skrive det så svært forståeligt, når konklusionen på analysen var, at Brabrand Boligforening er/var en organisation i klar ubalance og hvad deraf følger?
Hvorfor må man som læser ikke få en forklaring, som man kan forstå, og uden for meget indforståethed?

En kommentar om BL

Bestyrelsen fortæller, at den overordnede boligorganisation, BL, har fået nyt formandskab. (webmaster: BL = Boligselskabernes Landsorganisation. Hedder i dag “Danmarks Almene Boliger”)

Bestyrelsen skriver også, ”at det er et håb, at dette formandskab vil fokusere yderligere på nuancerede løsninger, som imødekommer udfordringerne i de forskellige bydele i Aarhus.” Hvorfor må man som læser ikke få en forklaring, som man kan forstå, uden at være en del af et repræsentantskab?

Ledelsesberetning og hovedforeningen

Ledelsen beskriver, hvordan et underskud for boligorganisationen på 10 mil. kr. fremkommer. Her forklares det, at de samlede omkostninger til fratrædelsesaftaler, konsulenthonorarer, annonceringer og juridisk assistance beløber sig til 7.6 mio. kr., hvoraf ca. 5.6 mio. kr. direkte kan henføres til fratrædelsesomkostninger. Det er klar tale.

Et afsnit om de forpligtelser, som foreningen har i forhold til helhedsplan for Gellerup og Toveshøj, er svært stof og kræver nok en uddybende forklaring endnu en gang for de fleste læsere.

Et afsnit om lejetab er også svært stof, men ledelsesberetningen tager dog det forbehold, at der er usikkerhed om disse beløbs refusion fra Landsbyggefond eller kommune.

Ledelsens forventninger til 2014 er tydeligt beskrevet, og der sluttes med nogle hovedtal for foreningen, således at sammenhængen med ledelsens forklaring af hovedtallene bedre kan opfattes.

En bred vifte af opgaver venter i de kommende år

Resten af beretningen er opdelt i målsætningsprogram, helhedsplan, Den boligsociale helhedsplan, pro-jekterne i helhedsplan, de nuværende renoveringer, de kommende re-noveringer, nybyggerier, der lige er blevet færdige, og de kommende byggerier såsom Havnehusene.

Det hele afsluttes logisk i et kort konkluderende afsnit om begivenheder i året samlet under et, og hvor afdøde bestyrelsesmedlem Hans Esmann er husket.

I sagens natur er der indimellem tørt og svært stof. Det skal dog siges, at der kun er medtaget det, der er vedkommende, og som fortæller om kommende opgaver.

Gennem mange gode billeder har man forsøgt at vise bredden i boligforeningens arbejde, fra helhedsplaner, renoveringer i ældre afdelinger, til nybyggerier, og hvor man vil hen med det hele.

I flere afsnit lægges der vægt på alt, hvad der har med energi-optimeringer at gøre, og det bliver fremhævet med en selvstændig rubrik.
Det fremgår ikke helt klart, om disse beretninger er lavet af ledelsen i hovedforeningen eller samlet af både bestyrelse og ledelse.

Det er fint, at der allerede på siderne mellem bestyrelsens beretning og ledelsens beretning er et godt billedgalleri af både bestyrelsesmedlemmer og ledergruppe-medlemmer.

Det er fint, at der allerede på siderne mellem bestyrelsens beretning og ledelsens beretning er et godt billedgalleri af både bestyrelsesmedlemmer og ledergruppe-medlemmer.

Forbedringer

Papirformat er ændret fra en uhåndterlig rapportstørrelse, der ikke var reol-venlig, og til en slanket rapport i A4-format – eller endnu enklere: en beretning lagt på en USB-nøgle.

Regnskabsoversigten viser kun de nødvendige overordnede tal, da man kan dykke ned i regnskaberne, hvis man ønsker flere detaljer. Dermed fylder den færre sider, og slankekuren fra 79 sider til 49 sider klæder denne beretning.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2014-06 Juli

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2014-06 Juli side 9
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2014-06 Juli

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data