Repræsentant­skabs­møde med mange nye ansigter

Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj fyldte igen godt i debatten. Forslag udsat til ekstraordinært repræsentantskabsmøde efter sommerferien

Så blev det repræsentantskabets tur til at opleve de nye tider i foreningen. Det første nye var stedet: Denne gang på det nye Scandic City i Østergade. Det næste var de nye ansigter i foreningens ledelse. Men ellers var fornyelsen behersket. Det tager sin tid at få en ny kultur på plads.

Ansigterne fornys også kun langsomt, hvilket dog ikke skal kritiseres, for det må betyde, at de engagerede i foreningens arbejde holder godt ved.
René Skau Björnsson var dirigent; heri var der intet habilitetsproblem, da René udtrådte af forenings­bestyrelsen. Der var 112 stemmeberettigede til stede.

Skovgårdsparkens afdelingsbestyrelse med formand Vagn Eriksen th. lytter opmærksom til debatten.

Skovgårdsparkens afdelingsbestyrelse med formand Vagn Eriksen th. lytter opmærksom til debatten.

Formandens korte beretning

Den mundtlige beretning var kort. Naturligvis indeholdt den de vigtige spørgsmål, men lagde ikke meget til den skriftlige del. At forandringer i ledelsen giver travlhed og høj belastning, overrasker ingen.

Konsulentfirmaet Muusmann spiller stadig en rolle, men der er ikke noget resultat af seminaret i marts endnu – ærgerligt, for her kunne have været stof til en debat på mødet.

De ældre afdelinger befinder sig stadig mellem Fanden og den dybe sø – enten må de leve med forældelsen, eller også bliver huslejen uforholdsmæssig høj, og begge dele gør dem mindre attraktive. Men løsningen, som nødvendigvis må have et politisk element, er ikke umiddelbart at se, og frustrationen er ikke langt væk.

Nybyggeri er altid et taknemmeligt emne, Hasselager 26 er i drift, og Havnehusene tager form. Århus vokser, og det er kun af politiske grunde, at den almene sektor ikke spiller en større rolle. Desværre, for både evner og vilje er til stede.

Forventningerne fra foreningsbestyrelsen lød: BB i front og travlhed. Alt i alt en tilbageseende beretning, noget præget af påstande.

Gellerupparkens formand Helle Hansen fortalte, at der bliver holdt mange møder.

Gellerupparkens formand Helle Hansen fortalte, at der bliver holdt mange møder.

Gellerup og Toveshøj fylder

Størst diskussion var der om Helhedsplan Gellerup Toveshøj, som er en omfangsrig sag, og den er ikke lige velset af alle i repræsentantskabet. Der hersker utryghed ved dens store økonomiske betydning, og som det har været tilfældet i 40 år, er det også et udbredt synspunkt, at de to afdelinger i for høj grad stjæler billedet. Heri er der heller intet nyt.

Flere fra afdeling 4 og 5 var på talerstolen under debatten, og det er i hvert fald ikke derfra, at nogen prøver at grave grøfter. Anett S. Christiansen, formand for afdeling 5, udtrykte direkte, at dialog bør afløse mistænksomhed, og at fællesskab og positive tanker er den rigtige betragtning.

Fra andre sider lød misfornøjelse med, at diskussionen hovedsagelig gjaldt netop disse to afdelinger. Dog var det kun fra afdeling 3, at der så ud til at være forberedt klare indlæg og udsagn til repræsentantskabet.

Diskussion

Der var en del indlæg, men igen mest spørgsmål og svar.

Jesper Fræer, afd. 3, kritiserede begrebet ”den vestlige bydel” – vores indsats gælder kun afd. 4 og 5. Jesper påpegede at det er i modstrid med vedtagelse i 2007, hvis det koster af dispositionsfonden; projektet forudsættes dækket af jordsalg og måtte ikke forringe vilkårene for beboere i afd. 3.

Jan Kjærsgaard, afd. 24, mindede om et tidligere løfte om udbedring af afd. 24’s vedvarende tekniske problemer. Der er intet sket. Asger Frederiksen, afd. 1, fastslog, at der ingen helhedsplan er i sigte for afd. 1, det er ganske enkelt for dyrt for beboerne.

Ole Odgaard, afd. 2, holdt fast i, at Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj er udelukkende fysisk; den savner både de økonomiske og de sociale elementer. Der er ikke solgt noget jord endnu! Ole fandt det hasarderet at begynde, uden at forudsætningerne er opfyldt.

Keld Albrechtsen, forenings-bestyrelsen, svarede: Alle udlæg er dækket af bevilgede midler, og der er ikke trukket på foreningens egne reserver. Dækning af huslejetab er udenfor helhedsplanen og er en følge af kombineret udlejning. Keld er enig med Jesper om, at det er uretfærdigt, men opfordrer til at stå sammen.

Jesper Pedersen svarede, at det er rigtigt, at de økonomiske konsekvenser for beboerne i afd. 1 og 2 med en stigning på 1500-2000 kroner om måneden tvinger beboerne væk. Kombineret udlejning må ikke koste huslejekroner for nogen afdeling; det er et kommunalt socialt tiltag, og derfor bør det være muligt at forhandle med kommunen.

Keld Laursen, direktør, oplyste, at der er 900 mio. kr. til rådighed, som er bevilget af Landsbyggefonden, og resten skal dækkes ved jordsalg. Lejetabet i to blokke bør kunne dækkes. Nedrivningen er p.t. i udbud.

Helle Hansen, afd. 4, kunne fortælle, at afdelingsbestyrelsen har haft 10 møder i løbet af 1½ måned om Helhedsplanen. Hun inviterede til at komme at se afd. 4. Der arrangeres rundvisninger og gives gerne oplysning.

Beretningen blev vedtaget med 2 imod og 5, der undlod at stemme.

Forslag udsat

Tre forslag, stillet af Jesper Fræer, kom ikke til behandling på grund af tidnød, og fordi det forekom uheldigt, at repræsentantskabet besluttede noget, som var vigtigt for afdeling 4, forinden afdeling 4 selv har holdt beboermøde.

Derfor bestemtes det at holde et nyt, ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Dette møde skulle have været den 16. juni, men er siden blevet udskudt til september, når afd. 4 har haft ekstraordinært beboer­møde.

Jesper Fræer fra Skovgårdsparken blev nyvalgt til foreningsbestyrelsen.

Jesper Fræer fra Skovgårdsparken blev nyvalgt til foreningsbestyrelsen.

Nyt ansigt: Jesper Fræer

Det blev sent, inden valgresultatet forelå. Til foreningsbestyrelsen blev valgt:

Keld Albrechtsen, 84 stemmer, Troels Bo Knudsen, 80 stemmer, Jesper Fræer, 49 stemmer, og Dega Mohammed, 48 stemmer. Dega er valgt for 1 år, da halvdelen af bestyrelsen skal på valg hvert år. Derudover fik Lene (afd.11) 44, Poul Erik (afd. 15) 32, Maria (afd. 30) 24, Naji (afd. 4) 24 og Erik (afd. 16) 15 stemmer.

Suppleanterne blev i rækkefølge: Michael Enghave, 67, Maria, 58 og Poul Erik, 56.
Ikke valgt: Peter, 43, og Naji, 43.

Den nye foreningsbestyrelse f.v. Jesper Pedersen, formand, Jesper Fræer, Peter Iversen, Dega Jama Mohammed, Tanja Bergstrøm, Troels Bo Knudsen og Keld Albrechtsen.

Den nye foreningsbestyrelse f.v. Jesper Pedersen, formand, Jesper Fræer, Peter Iversen, Dega Jama Mohammed, Tanja Bergstrøm, Troels Bo Knudsen og Keld Albrechtsen.

Styrk fællesskabet

Repræsentantskabet kommer jo hovedsageligt ude fra afdelingerne, hvor man jo har hver sit eget at tænke på. Men et stærkere fællesskab må vel betyde fordele for alle – og derfor må en voksende bevidsthed fra de mange lokalt engagerede være en del af og en forudsætning for den fornyelse, som så mange gerne har set.

Hvad vores nye ledelse og nye afdelinger har tænkt – tja, det kan man jo fundere over til næste gang. Så jeg vil ende med at kalde aftenen for endnu et skridt på vejen.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2014-06 Juli

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2014-06 Juli side 10-11
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2014-06 Juli

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data