Kort og kontant repræsentant­skabs­møde

Nyt ansigt i foreningsbestyrelsen, Frederik Thordal, blev valgt in absentia efter videopræsentation

Af repræsentantskabets 121 medlemmer var 91 til stede, da Brabrand Boligforening holdt årets repræsentantskabsmøde torsdag den 26. maj i DGI-Huset midt i Aarhus.
Mødet var præget af korte, fyndige indlæg, så aftenens dirigent, tidligere foreningsbestyrelsesmedlem Lars Bro, havde let ved at lede mødet.

Under bestyrelsens mundtlige beretning fremhævede formand Keld Albrechtsen, at boligforeningens slogan fra starten i 1948 om ”gode boliger til alle” fortsat er foreningens fundament. Derfor fortsættes udviklingen med en mere serviceminded drift og administration sammen med en omfattende bygge- og renoveringsaktivitet.

91 medlemmer var til stede, da der blev holdt repræsentantskabsmøde.

91 medlemmer var til stede, da der blev holdt repræsentantskabsmøde.

Udvalgstruktur med fire udvalg

Fremme af fællesskab og lokal bæredygtighed havde repræsentantskabet drøftet på workshoppen sidste efterår på Koldkærgård. Foreningsbestyrelsen vil gerne fortsætte diskussionen, ligesom rekrutteringen af nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer, altid er meget vigtig.

For at fremme øget engagement vil der blive udarbejdet informationsmateriale til nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen har i år nedsat fire underudvalg, der sammen med administrationen kan sende gennemarbejdede forslag til bestyrelsen, så dens møder kan være mere effektive.

Flygtninge og kontanthjælpsloft

En ny opgave for byens boligforeninger bliver at være med til at skaffe boliger til flygtninge. Der skal fordeles 10.000 boliger, heraf skal 600 være i Aarhus.

”Boligforeningen vil gerne være med til at skaffe mange forskellige mennesker boliger, men det skal være med projekter, der er bæredygtige ud i fremtiden, og ikke kun til flygtninge,” fastslog Keld Albrechtsen.

Foreningsbestyrelsen er meget opmærksom på ændringerne af kontanthjælpsloftet og risikoen for nedsættelse af boligsikring og boligydelse. Dette drøftes løbende med kommunen, og der kan være risiko for udsættelser, når loven træder i kraft til efteråret.

Hver fjerde bolig almen

I BL’s 5. kreds, som omfatter Aarhus Kommune, arbejder boligforeningerne for, at 25 procent af alt nybyggeri skal være alment. Men kvoten for alment byggeri i Aarhus Kommunes budget er endnu ikke så høj, som det kunne ønskes.

Målsætningen er blandede kvarterer med både ejere og lejere. Og der er for øjeblikket gode muligheder for fremadrettet at planlægge nye attraktive projekter.

Samfundsansvar

En professionel drift kræver organisatoriske ændringer. En effektiv drift og administration er en forudsætning for, at beboerne kan bo godt, og huslejen holdes i ro. Og der arbejdes også med ny hjemmeside, hvor alle beboere får et log-in, så de blandt andet kan aflæse el- og varmeforbrug.

Mange familier og studerende er nu flyttet ind i havnehusene, men der har desværre været problemer med støj og energi, men der arbejdes på en løsning.

”Boligforeningen har et stort samfundsmæssigt ansvar. Derfor er der gang i virkeligt meget, herunder også renoveringsplaner i fire af vores ældste afdelinger,” sluttede formanden.

Kritik af manglende information

Under den efterfølgende debat mindede Edwin Juhl fra Holmstrup om, at hans afdeling i årenes løb havde måttet reparere på meget byggesjusk. Der er tradition for, at ledelsen ikke inddrager repræsentantskabet og holder kritiske røster ude.

”Demokrati indebærer tilsyneladende stadigt at der ikke er nogen grund til at underrette repræsentantskabet, og at beboervalgte ikke skal have medindflydelse,” sagde han og fortsatte:
”Det er skuffende. Ændringerne er blevet gennemført som en tyv om natten”.
Edwin Juhl henviste til to konkrete sager fra Holmstrup, hvor afdelingsbestyrelsen ikke havde fået besked.

Dorte Gottlieb fra Hasselhøj klagede ligeledes om manglende information ved ændringerne.

Keld Albrechtsen svarede, at stillingsopslag i forbindelse med den administrative reform ikke kan lægges ud til offentlig debat, men det skal komme med i referater, der er forberedelse af afdelingsbestyrelsernes møder.

Mål at holde huslejer i ro

”Vi viI sikre en administration og et driftsniveau, der kan holde huslejerne i ro. I de konkrete sager fra Holmstrup vil afdelingen få erstatning, hvis der er lavet fejl, men sagerne behandles ikke på Edwin Juhls betingelser,” fastslog formanden.

Endvidere blev kontanthjælpsloftet drøftet, og der blev lovet støtte til Foreningshuset i Gellerup. Peter Johansen fra Odinsgården klagede over, at han som førstesuppleant til foreningsbestyrelsen ikke var blevet indkaldt til møderne.

Beretningen blev godkendt med overvældende flertal.

Regnskab og budget godkendt

Administrationschef Susanne Witting gennemgik regnskabet ud fra plancher af det uddelte materiale. Foreningens regnskab så fint ud med et overskud på omkring 600.000 kroner. Budgettet for 2017 blev enstemmigt godkendt.

Tre nye byggeprojekter på vej

Tre nye byggeprojekter blev også godkendt med overvældende flertal.

Det drejede sig om Generationernes Hus på Aarhus Ø. Her skal forskellige generationer samles i ét hus. Det er et unikt projekt med klynger med forskellige typer af boliger. Brabrand Boligforening skal opføre ungdomsboliger og familieboliger, men der bliver også 200 ældreboliger, hvoraf halvdelen er til plejekrævende beboere.

Et mindre projekt er Kasernehospitalet i Valdemarsgade. Her skal der indrettes 18 boliger på 80-100 m2 i den bevaringsværdige lille perle i Aarhus Midtby.

Og på en ubebygget grund lige ved siden af Østergårdsparken i Tranbjerg skal der opføres 18 familieboliger og et fælleshus. Skulle der ikke være interesse for et fælleshus, opføres to familieboliger mere.

Forskelligt under eventuelt

Under eventuelt blev oplyst, at fælleskøkkener i nye ungdomsboliger ved Gellerupparken, afdeling 32, er fælleskøkkener i fællesrummet. Desuden vil der blive et lille køkken til hver bolig.
Johs. Fagtmann fra Sonnesgården høstede bifald for et causeri om demokrati.

Til sidst rettede Keld Albrechtsen en tak til Maria Kahr Ovesen, der trådte ud af foreningsbestyrelsen, og han takkede forsamlingen for et godt, koncentreret, fremadrettet repræsentantskabsmøde.


Nyt bestyrelsesmedlem valgt uden at være til stede

I alt seks kandidater stillede op til valget til foreningsbestyrelsen. Et gennemgående træk i valgtalerne var bedre kommunikation til afdelinger og beboere. Frederik Thordahl, der er beboer i ungdomsboligerne i Havnehusene, stillede op uden at være til stede, men han havde sendt en videopræsentation, som blev vist på storskærm.

Valgets resultat blev:

Jesper Pedersen, Hans Broges Parken, 53 stemmer, genvalgt
Troels Bo Lund Knudsen, Holmstrup, 64 stemmer, genvalgt
Frederik Thordal, Havnehusene, 54 stemmer, nyvalgt
Maria Kahr Ovesen, Pilevænget, 42 stemmer
Abdinasir Jama Mohamed, Gellerup 41 stemmer
Peter Johansen, Odinsgården, 19 stemmer
Som suppleanter blev valgt:
Abdinasir Jama Mohamed, Gellerup, 41 stemmer, 1.-suppleant
Anett Salsätter Christiansen, Toveshøj 38 stemmer, 2.-suppleant
Peter Johansen, Odinsgården, 9 stemmer

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2016-05 Juni/Juli

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2016-05 Juni/Juli side 10-11
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2016-05 Juni/Juli

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data