Ledelse kommenterer SLA

Skræppebladet har bedt formand for foreningsbestyrelsen og boligforeningens direktør kommentere SLA-udspillet fra Skovgårdsparken

redaktionen får kommentar fra Brabrand Boligforenings top:
formand Jesper Pedersen og direktør Keld Laursen.
Foto af Martin Ljung Krabbe

Formand:

Fantastisk godt bud på fremtidens boligforening
”Jeg synes, at det er et fantastisk godt bud på, hvordan fremtidens boligforening kan drives,” lyder reaktionen fra boligforeningens formand Jesper Pedersen, efter at han har gennemlæst Jesper Fræer og Vagn Eriksens udspil til en boligforening med SLA-aftaler.

”Der er mange udfordringer i forslaget, men jeg synes faktisk, det ligger fint i tråd med den tankegang og de forventninger til en udvikling af boligforeningen, som vi i foreningsbestyrelsen satte i gang sidste forår,” fortsætter Jesper Pedersen.

”Her var vores mål at skabe en boligforening, hvor beboerne via beboerdemokratiet og dets bestyrelser er de ordførende, som beslutter, hvor boligforeningen skal hen, og hvor administrationens rolle udelukkende er at løse de opgaver, som beboerdemokratiet sætter dem for”.
Hvad vil der nu ske med udspillet fra Skovgårdsparken

”Skal vi arbejde videre med de tankegange, forudsætter det opbakning fra foreningsbestyrelsen og ikke mindst repræsentantskabet og dermed afdelingerne. For hvis ikke der er opbakning derfra, har sådan et forslag ingen gang på jord. Et så differentieret tilbud om at blive administreret vil aldrig kunne lade sig gøre, hvis ikke afdelingerne er med på det,” fastslår Jesper Pedersen og siger, at han personligt gerne vil prøve at bringe udspillet med ind i den snak om fremtidens boligforening, som der skal tages hul på i foreningsbestyrelsen i efteråret.

”Vi må finde ud af, hvor stor opbakning, der er til den foreslåede model. Og samtidig se på, hvor meget af det, vi kan indfri. For mig er det afgørende, at vi forsøger at lytte til de ønsker om for eksempel serviceniveau, en afdeling måtte have. Jeg tror på, at fremtidens boligforening bliver kendetegnet af forskellighed i afdelingerne, ikke mindst når det gælder serviceniveauet,” siger Jesper Pedersen.


Direktør:

Relevant og konstruktivt udspil
”Det er godt gennemarbejdet og konstruktivt forslag, som lægger op til en relevant diskussion om, hvordan vi kan tydeliggøre rammerne omkring samarbejdet mellem den daglige ledelse og bestyrelse.

Og forslaget om SLA og differentierede serviceydelser giver grundlag for at tage en diskussion på et mere oplyst grundlag. Den diskussion bliver spændende at følge” siger Brabrand Boligforenings direktør, Keld Laursen, der ikke er vidende om, hvor mange – om nogen – boligforeninger, der i dag administreres efter SLA-princippet.

”Men det forhindrer ikke, at vi skal have en diskussion om det. Og hvis det kan bidrage til at nedbryde mistillid mellem administration og beboerdemokratiet, så hilser jeg sådan en diskussion meget velkommen”.

Direktøren forventer, at udspillet kommer med på foreningsbestyrelsens og ledelsens seminar i november, hvor det i forvejen er planen, at der skal arbejdes videre med resultaterne fra Muusmann-rapporten.


Læs artiklen med forslag om SLA – Service Level Agreement der handler om at afdelinger betaler til administrationen alt efter hvor meget de bruger den.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt