Jesper Pedersen stopper som formand efter 17 år på posten

Den 21. maj skal repræsentantskabet vælge ny formand for Brabrand Boligforening

Jesper Pedersen stopper som formand for Brabrand Boligforening. Men knægten fra Søvangen vil gerne fortsætte i foreningsbestyrelsen, fordi der stadig er udfordringer at tage fat på.

Jesper Pedersen stopper som formand for Brabrand Boligforening. Men knægten fra Søvangen vil gerne fortsætte i foreningsbestyrelsen, fordi der stadig er udfordringer at tage fat på.

”Der er aldrig et rigtigt tidspunkt at stoppe. Man vil hele tiden kunne blive ved at sige, at det skal også lige ordnes, fordi der altid i en boligforening af vores størrelse vil være noget vigtigt at gøre,” siger formand for Brabrand Boligforening Jesper Pedersen.

Han har besluttet, at han ikke genopstiller til formandsposten på dette års repræsentantskabsmøde den 21. maj.

”Jeg overvejede egentligt også at trække mig forud for mødet for to år siden, men dengang syntes jeg alligevel, at der stadig var store udfordringer med Helhedsplanen, samtidig med at vi også stod overfor et generationsskifte i boligforeningens ledelse med deraf følgende behov for en ny organisering. Og fordi jeg fra flere repræsentantskabsmedlemmer blev opfordret til at genopstille, tog jeg en periode mere,” fortæller han.

Dobbelt så lang tid

”Men nu har vi gennemført generationsskiftet, og Helhedsplanen er godt i gang, så nu er det slut,” fastslår Jesper Pedersen og husker tilbage, til dengang han blev valgt som formand i 1998.
”Dengang blev jeg spurgt, om jeg nu var en mangeårig formand for boligforeningen. Jeg kan huske, at jeg svarede, at jeg da regnede med at tage en seks-otte år. Det er så nu blevet mere end dobbelt så lang tid. Det skyldes, at der har været mange spændende udfordringer, og fordi opbakningen fra repræsentantskabet altid har været der,” siger Jesper Pedersen, der til september fylder 63 år.

Mange grønne højdepunkter

Årene som formand har budt på mange højdepunkter. Jesper er specielt glad for, at det gennem de senere år er lykkedes Brabrand Boligforening at fastholde nybyggeri, på trods af at der ikke gives mange kvoter. At nybyggeriet samtidig også er godt energi-rigtigt byggeri, er han rigtig stolt af.

”Det kom helt naturligt, efter at foreningsbestyrelsen for snart 10 år siden var af sted på en 4-dages tur til Schweiz og Østrig, hvor vi så på spændende og energi-rigtigt byggeri. Herefter blev bestyrelsen hurtigt enige om, at vi fremover ville stille krav om, at der i vores nybyggeri tænkes grønt både bygningsmæssigt og med hensyn til energikilder. Det er der siden blevet gjort i Pilevangen og de nye afdelinger i Tranbjerg og Hassellager og i Havnehusene på Århus Ø.”

Spændende projekter

Helhedsplanen i Gellerup er et kæmpe og spændende projekt. Men der har været mange andre spændende projekter gennem årene.

”Sonnesgården, som kom i stand, fordi boligforeningen fik mulighed for at købe en grund i midtbyen til en god pris, var spændende, fordi det var helt nyt at lave forsøg med byggeri med medejerboliger. Og det går jo rigtigt godt for den afdeling. Havnehusene har også været spændende, fordi finanskrisen pludselig kom og ændrede det oprindelige projekt med Tækker, som derfor fik et andet forløb. Boligforeningen sikrede, at projektet blev realiseret, men ikke med en afdeling til Brabrand Boligforening. Som erstatning for de godt 80 kvoter lykkedes det boligforeningen at købe et andet areal på havnen, der hvor vi nu har bygget Havnehusene,” fortæller Jesper Pedersen.

Jesper Pedersen, Brabrand Boligforening

Husk de gamle afdelinger

Der er stadig mange udfordringer i boligforeningen, ikke mindst renoveringssagerne i de to gamle afdelinger, Søvangen og Hans Broges Parken. Den førstnævnte er Jesper opvokset i, siden han var tre år. Og det var i Søvangen, han som 25-årig begyndte sin karriere som beboerdemokrat.

I 1979 blev han første gang valgt ind i foreningsbestyrelsen. Og i 1981 flyttede han til Hans Broges Parken, hvor han stadig bor.

”Det var spændende tider. Dengang havde boligforeningen en negativ egenkapital. Det var eftervirkningerne efter den store krise i 1970´erne, som i 1976 næsten gjorde det af med Brabrand Boligforening,” husker Jesper Pedersen.

Skridt nedad, men stadig klar

Anden gang, Jesper Pedersen blev valgt i foreningsbestyrelsen, var i 1993. Siden da har han været med til at styre boligforeningen. Og selv om Jesper nu har besluttet ikke at genopstille som formand, har han ikke fået nok af boligforeningsarbejdet.

”Jeg vil gerne stille op som menigt medlem af foreningsbestyrelsen, fordi jeg mener, at jeg stadig har megen viden, som kan bruges. Der er mange spændende ting i gang, og jeg har stadig stor interesse for nybyggeri, selv om der ikke er så meget af det i dag på grund af de få kvoter. Og så sidder jeg med i Kreds 5 i BL, og selv om det er trægt arbejde, vil jeg gerne være med til at påvirke kommunen, ikke mindst i forhold til beslutningerne om kommende kvoter til 8220.”

Gode råd

Som afgående formand har Jesper Pedersen et par gode råd til sin efterfølger, uanset hvem der ender på posten:

”Lyt til afdelingerne, og hav både øjne og ører på dem alle. Også de afdelinger, som man normalt ikke hører fra. Og behold fokus på de ældre afdelinger, som både har store udfordringer med deres renovering, beboersammensætning og konkurrenceevne. Selv om Helhedsplanen er stor, så er der også udfordringer i de små ældre afdelinger. Pas på, at Helhedsplanen ikke kommer til at overskygge alt. Husk på hele foreningen.”

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2015-04 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2015-04 Maj side 4-5
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2015-04 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data