Hvem stiller op til foreningsbestyrelsen?

Tre er på valg igen, når der er repræsentantskabsmøde den 26. maj

Af Elsebeth Frederiksen, fotos Martin Krabbe

Troels: Jeg stiller op, fordi der er brug for kontinuitet i foreningsbestyrelsens

Troels: Jeg stiller op, fordi der er brug for kontinuitet i foreningsbestyrelsens

Den nuværende næstformand, Troels Bo Lund Knudsen, vil gerne fortsætte i bestyrelsen.

”Jeg genopstiller, fordi vi stadig er i gang med at udvikle boligforeningen, og efter at hele den administrative ledelse og det meste af bestyrelsen er blevet udskiftet de senere år, er der behov for kontinuitet.
Jeg vil gerne fortsat fokusere på vores projekter i boligforeningen, det værende, vores byggerier, renoveringer og helhedsplaner, da deres succesfulde gennemførelse er afgørende for boligforeningens ve og vel på både kort og lang sigt.”

Jesper Pedersen har håb om at udføre renovering og modernisering af afdelingerne.

Jesper Pedersen har håb om at udføre renovering og modernisering af afdelingerne.

Jesper Pedersen, som sidste år gik af som formand, stiller også op igen.

”Som formand var jeg med til at få lavet et ”generationsskifte” i ledelsen
og efterfølgende en markant ændring i organisationen. Disse væsentlige forandringer er nu godt i vej sammen med den store helhedsplan. Ligeledes er der nu håb for, at det vil lykkedes at få de ældste afdelinger igennem en kraftig renovering og modernisering, men det er stadig en udfordring, at dette ikke kommer til at koste så store huslejestigninger, at mange af de nuværende beboere bliver tvunget til at flytte.

Samlet set giver det mening for mig at tage endnu en periode med de mange udfordringer, og så er jeg også af den opfattelse, at den positive ændring af bestyrelsens arbejdsmåde, som nu har fungeret i et lille års tid, er spændende og giver stor arbejdslyst i bestyrelsesarbejdet.”

Den tredje kandidat er Maria Kahr Ovesen. Det har ikke været muligt at få kommentarer fra hende, inden bladets deadline.
Del eller print denne side:   
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt