Hvem stiller op til foreningsbestyrelsen?

Fire er på valg igen, når der er repræsentantskabsmøde den 29. maj

Tekst Elsebeth Frederiksen, foto Bo Sigismund

Foreningsbestyrelsen: (fra venstre) Jens Joel, Helle Hansen, Abdinasir Jama Mohamed (1.-suppleant), Troels Bo Lund Knudsen, Peter Iversen, Anett S. Christiansen (2.-suppleant), Keld Albrechtsen, Jesper Pedersen. Frederik Thordal var ikke til stede.

Foreningsbestyrelsen: (fra venstre) Jens Joel, Helle Hansen, Abdinasir Jama Mohamed (1.-suppleant), Troels Bo Lund Knudsen, Peter Iversen, Anett S. Christiansen (2.-suppleant), Keld Albrechtsen, Jesper Pedersen. Frederik Thordal var ikke til stede.

Jens Joel, som sidder i Folketinget for Socialdemokratiet og indtil for nylig har boet i Gellerupparken, stiller op igen:
”Aarhus skal være en by, hvor der er plads til alle. Hvor vi bor dør om dør, selvom vi ikke har samme arbejde, uddannelse og baggrund. Det er derfor, jeg brænder for den almene boligsektor. Det er her, vi skaffer gode hjem til alle aarhusianere. Jeg har været glad for at arbejde i foreningsbestyrelsen. Det er vigtigt at få koblet de politiske diskussioner på Christiansborg med de konkrete erfaringer og udfordringer i boligforeningen. Og det var også med Brabrand Boligforening og Aarhus i tankerne, at jeg sidste år på Borgen kæmpede hårdt for at sikre, at planloven også fremover giver mulighed for at reservere plads til almene boliger i de attraktive kvarterer. Det arbejde vil jeg gerne fortsætte, hvis repræsentantskabet giver mig lov.”

Helle Hansen vil ind igen
Helle Hansen, som i modsætning til Jens Joel stadig bor i Gellerupparken, mener, at de to år, hun har siddet i foreningsbestyrelsen, er fløjet af sted. Derfor vil hun gerne fortsætte: ”Vi har slet ikke nået at evaluere, hvordan det går med den nye struktur. Jeg tror, det må være svært for medlemmerne af repræsentantskabet at følge med, og jeg ønsker mere tid til involvering og diskussion af, i hvilken retning boligforeningen skal bevæge sig, hvor en bredere skare af beboerdemokratiet deltager. Beboerinvolvering er afgørende, men det kræver også, at vi som beboere er klædt på til at kunne løfte opgaven. Og det synes jeg, at vi skal blive meget bedre til ved at søge viden og uddannelse, så vi sammen kan være med til at sikre, at vores forening lever og har det godt, også på fremtidens boligmarked.”

Peter Iversen stiller også op
”Vi stræber alle efter det gode liv. Gode tidssvarende boliger, der er til at betale, er et vigtigt fundament for det gode liv. Det kan være svært nok for boligforeningen at sikre dette fundament. Det kræver fokus på vedligehold og renovering af de nuværende afdelinger, men også at ville bygge nyt i et Aarhus, der år for år ser indbyggertallet vokse.
Men det gode liv er mere end en bolig. Det er også det, der sker mellem beboerne.

Vi skal gøre lejere til beboere. En lejer er glad for bare at have en lejlighed og kan i princippet bo hvor som helst, mens en beboer er en, der engagerer sig og indgår i et eller andet omfang i fællesskaber i den enkelte afdeling. Det er OK bare at være lejer, men det spændende sker mellem mennesker i fællesskaber.

Vi skal give beboerne rammer for at opbygge gode fælleskaber. Fælleslokaler og aktivitetslokaler er vigtige, for at det kan ske, og det skal derfor indtænkes i ethvert boligforeningsprojekt.
En af de ting, der gør mig stolt af Brabrand Boligforening, er, at der ikke er tale om en forening af nikkedukker, men om en dynamisk forening med et virksomt beboerdemokrati, hvor beboerne i den enkelte afdeling i høj grad indenfor lovgivningens rammer selv kan bestemme.”

Den nuværende formand, Keld Albrechtsen, er også på valg
”Vores beboerdemokrati skal hele tiden udvikles og fremtidssikres – det er der heldigvis stor opbakning til. Det skal hele tiden bruges og udvikles. Også i de nye tider, der er på vej, hvor f.eks. vores nye hjemmeside kan blive et nyttigt redskab for beboerne og beboerdemokraterne. 

Boligforeningen har i dag mange opgaver. Der er bundne opgaver, hvor myndighederne ønsker løsninger på nogle af samfundets udfordringer. Vi er gået aktivt ind i dette. Vi bygger nye boliger. Vi skal også sammen med Landsbyggefonden og Byrådet sikre fremtiden for de afdelinger, der har brug for renoveringer.

Jeg tror, at min forhandlingserfaring kan være nyttig, bl.a. når vi til næste forår (altså 2018) skal indgå en ny stor aftale om en samlet plan for renoveringen af boligerne samt omfattende nybyggeri i Gellerup og Toveshøj.  

Der er et krav fra regeringen om, at vi effektiviserer vores drift. Vi har igangsat et arbejde, der skal give afdelingsbestyrelserne mulighed for at holde huslejestigningerne nede, samtidig med at vi opnår større kvalitet i vores drift.  Det er jo utrolig vigtigt, at vi undgår større huslejestigninger.

Når vi samtidig skal sikre bedre kvalitet, så har vi en udfordring. Det er spændende, for jeg tror på, at vi kan gøre det, også når det naturligvis byder på spændende diskussioner i vores beboerdemokrati om løsninger. I den forbindelse har vi gennem de senere år arbejdet på at fremtidssikre boligforeningens økonomi, og det er vi nået et godt stykke med. Jeg vil gerne arbejde for, at vi bevarer og styrker de muskler, som skal holdes i form, så vi kan give konkret opbakning til afdelinger, der i fremtiden kommer i en situation, hvor der er behov for f.eks. omfattende renoveringer.”

Abdinasir Jama Mohamed prøver igen at komme i bestyrelsen. Han bor i Gellerupparken og er næstformand i Gellerupparkens afdelingsbestyrelse.
Det er desværre ikke lykkedes at få en kommentar fra ham inden deadline.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt