Til forståelse af beboer­demo­kra­ti i en almen bolig­forening

Læserbrev

Åbent spørgsmål til formanden for foreningsbestyrelsen, Brabrand Boligforening

I forbindelse med et afdelingsmøde den 3. september 2013, Sonnesgården afd. 22, fremsætter undertegnede og Hanne Hansen forslag ”Ja eller nej til asfalt” på tilkørselsvejen, Sonnesgårdens vestside.
Ved den skriftlige afstemning stemmer 73 beboere nej til asfalt.

Der er frem til den 22. april 2015 ikke sket noget omkring belægningen på tilkørselsvejen.

På afdelingsmødet den 22. april 2015 oplyser formand Ib Frandsen i sin beretning, at bestyrelsen enstemmigt har besluttet at asfaltere tilkørselsvejen på vestsiden af Sonnesgården.

Hvor i loven gives der bestyrelsen hjemmel til at tilsidesætte en flertalsbeslutning taget af beboerne den 3. september 2013?

Hvor i loven gives der bestyrelsen hjemmel til at lægge bestyrelsens egen kontrabeslutning om asfaltering af tilkørselsvejen ind i beretningen og til afstemning sammen med beretningen?
I Afdelingsbestyrelsen forretnings-orden, Sonnesgade 14. afd. 22, er denne mulighed ikke nævnt.

Hvordan beskytter loven en demokratisk flertalsbeslutning, taget på et afdelingsmøde den 3. september 2013 af beboerne i Sonnesgården, afd. 22?

På forhånd tak
Med venlig hilsen
Rie Møller, Sonnesgården


Svar til Rie Møller

Gennemsigtighed og tydelighed om beslutningsprocesser er en af de væsentligste forudsætninger for et velfungerende beboerdemokrati. Derfor regulerer lovgivningen om almene boliger en lang række forhold, netop med det formål at sikre beboernes rettigheder i både boligafdelinger og boligforening.

Selvom lovgivningens regulering af området er omfattende, er det – heldigvis – ikke alle forhold, som reguleres i detaljer. Der er således et væsentligt råderum, for såvel afdelinger som boligorganisationer.

I den konkrete situation er der ikke paragraffer og bekendtgørelser, som direkte kan besvare spørgsmålene, men det er foreningsbestyrelsens anbefaling til afdelingsbestyrelsen i Sonnesgården, at en eventuel omgørelse af beslutningen fra 2013 bør træffes ved en egentlig afstemning om det pågældende emne på et afdelingsmøde.

Det er ligeledes bestyrelsens holdning, at man altid afklarer eventuelle uenigheder i beboerdemokratiet i den enkelte boligafdeling.

Med venlig hilsen
Bestyrelsesformand,
Brabrand Boligforening
Jesper Pedersen

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2015-05 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2015-05 Juni side 19
i sektionen Læserbreve

forsiden af magasinet 2015-05 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data