Til forståelse af beboerdemokrati i en almen boligforening

Læserbrev

Åbent spørgsmål til formanden for foreningsbestyrelsen, Brabrand Boligforening

I forbindelse med et afdelingsmøde den 3. september 2013, Sonnesgården afd. 22, fremsætter undertegnede og Hanne Hansen forslag ”Ja eller nej til asfalt” på tilkørselsvejen, Sonnesgårdens vestside.
Ved den skriftlige afstemning stemmer 73 beboere nej til asfalt.

Der er frem til den 22. april 2015 ikke sket noget omkring belægningen på tilkørselsvejen.

På afdelingsmødet den 22. april 2015 oplyser formand Ib Frandsen i sin beretning, at bestyrelsen enstemmigt har besluttet at asfaltere tilkørselsvejen på vestsiden af Sonnesgården.

Hvor i loven gives der bestyrelsen hjemmel til at tilsidesætte en flertalsbeslutning taget af beboerne den 3. september 2013?

Hvor i loven gives der bestyrelsen hjemmel til at lægge bestyrelsens egen kontrabeslutning om asfaltering af tilkørselsvejen ind i beretningen og til afstemning sammen med beretningen?
I Afdelingsbestyrelsen forretnings-orden, Sonnesgade 14. afd. 22, er denne mulighed ikke nævnt.

Hvordan beskytter loven en demokratisk flertalsbeslutning, taget på et afdelingsmøde den 3. september 2013 af beboerne i Sonnesgården, afd. 22?

På forhånd tak
Med venlig hilsen
Rie Møller, Sonnesgården


Svar til Rie Møller

Gennemsigtighed og tydelighed om beslutningsprocesser er en af de væsentligste forudsætninger for et velfungerende beboerdemokrati. Derfor regulerer lovgivningen om almene boliger en lang række forhold, netop med det formål at sikre beboernes rettigheder i både boligafdelinger og boligforening.

Selvom lovgivningens regulering af området er omfattende, er det – heldigvis – ikke alle forhold, som reguleres i detaljer. Der er således et væsentligt råderum, for såvel afdelinger som boligorganisationer.

I den konkrete situation er der ikke paragraffer og bekendtgørelser, som direkte kan besvare spørgsmålene, men det er foreningsbestyrelsens anbefaling til afdelingsbestyrelsen i Sonnesgården, at en eventuel omgørelse af beslutningen fra 2013 bør træffes ved en egentlig afstemning om det pågældende emne på et afdelingsmøde.

Det er ligeledes bestyrelsens holdning, at man altid afklarer eventuelle uenigheder i beboerdemokratiet i den enkelte boligafdeling.

Med venlig hilsen
Bestyrelsesformand,
Brabrand Boligforening
Jesper Pedersen
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt