Helhedsplan Gellerup/Toveshøj

Byggerod og små oaser. Kunstgræsbane indvies med fodboldfest den 3. september

Af Lotte Pape. Arkivfoto (kun online)

Gellerup bliver af nogle lige nu betegnet som ”gravemaskinernes paradis”, men heldigvis skyder der også små midlertidige oaser op, ligesom de første permanente projekter snart står færdige.

Hen over sommeren har der virkelig været gang i etableringen af de nye veje til og på tværs af Gellerup. Vejarbejdet er en væsentlig del af Helhedsplanen, da de åbner bydelen op og binder den bedre sammen med resten af byen.

Forlængelsen af Lottesvej bliver i løbet af september asfalteret på hele strækningen fra Gudrunsvej og frem til den kommende Bygade. Bygaden bliver rygraden i det nye vejsystem, og det er også her letban­en kommer til at køre om nogle år.

Fra Skræppebladet maj 2014: Projektchef Ole Bech Jensen forklarer vejsystemet i Gellerup.

Nye veje – nye muligheder
Som forberedelse til Bygaden var Edwin Rahrsvej i starten af juli lukket for trafik i to uger mellem Hejredalsvej og Bazar Vest. Lukningen var planlagt til industriferien, så mange var på ferie og derfor ikke pendlede dagligt på strækningen.

Edwin Rahrs­vej vil også i fremtiden fungere som en vigtig indfaldsvej til Aarhus, men bliver fremover étsporet i hver retning på hele strækningen, ligesom hastigheden er sænket til de 50 km/t, der er normalen i byområder.

I det hele taget bliver der bedre forhold for de bløde trafikanter som gående og cyklister og på den måde en bedre sammenhæng mellem Toveshøj og Gellerup. Vejarbejdet på Edwin Rahrs­vej fortsætter resten af året.

I den sydlige ende er Tinesvej ved City Vest ved at blive forlænget, så den rækker ind i Gellerup, hvor den får fat i Bygaden. Langs Tinesvej bliver der etableret cykelstier og vejen bliver også her étsporet.

Det er et omfattende arbejde, hvor der bl.a. fældes mange træer og fjernes meget jord.

Byggepladsområdet er derfor afspærret og forhindrer den normale adgang fra Gudrunsvej 76 til bl.a. biblioteket og gangbroen til City Vest.

Det er virkelig vigtigt, at man respekterer afspærringerne og bruger de anviste alternative ruter. Der kører meget store maskiner rundt indenfor afspærringen.

Fra Skræppebladet december 2010 (ekstraudgave): Fremtidens Gellerup

Fodboldfest for alle
Den nye kunstgræsbane ser allerede så godt som færdig ud, og det er den da også – næsten. Den officielle ind­vielse er den 3. september.

Det fejrer vi i samarbejde med Aarhus Kom­mune, Dansk Bold Union og Dan­marks Idrætsforbund med en stor fodboldfest. Der bliver masser af fodboldkampe i løbet af dagen med ungdomsspillere fra hele Aar­hus. Senere på dagen er der en kamp mellem byrådspolitikere og lo­kalvalgte folketingspolitikere, som møder et særligt udvalgt ACFC-hold. Alle er velkomne til åbningen.

Kaffe og en snak i container-café
På arealet ved siden af Gellerupbadet sker der også noget.

Det er her, det midlertidige informations- og aktivitetscenter med arbejdstitlen Instant One til oktober slår dørene op til 10 flotte, rødmalede skibscontainere.

Det er planen, at man allerede til åb­ningsfesten for kunstgræsbanen vil kunne se en markering af den cirkel med en omkreds på ca. 100 meter, der skal omkranse bygningen som en lysende ring.

Som en forsmag på nogle af de aktiviteter, der i de kommende år skal foregå i området, åbnede der i starten af august en midlertidig café og informationsbod lige neden for beboerhuset Yggdrasil og med Verdenshavernes blomstrende bede som kulisse. Med navnet Gellerup/BERLIN sommercafé 2015 er det ikke svært at regne ud, hvorfra inspirationen til stedet kommer.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt