Helheds­plan Gellerup/Toveshøj

Byggerod og små oaser. Kunstgræsbane indvies med fodboldfest den 3. september

Gellerup bliver af nogle lige nu betegnet som ”gravemaskinernes paradis”, men heldigvis skyder der også små midlertidige oaser op, ligesom de første permanente projekter snart står færdige.

Hen over sommeren har der virkelig været gang i etableringen af de nye veje til og på tværs af Gellerup. Vejarbejdet er en væsentlig del af Helhedsplanen, da de åbner bydelen op og binder den bedre sammen med resten af byen.

Forlængelsen af Lottesvej bliver i løbet af september asfalteret på hele strækningen fra Gudrunsvej og frem til den kommende Bygade. Bygaden bliver rygraden i det nye vejsystem, og det er også her letban­en kommer til at køre om nogle år.

Fra Skræppebladet maj 2014: Projektchef Ole Bech Jensen forklarer vejsystemet i Gellerup.

Nye veje – nye muligheder

Som forberedelse til Bygaden var Edwin Rahrsvej i starten af juli lukket for trafik i to uger mellem Hejredalsvej og Bazar Vest. Lukningen var planlagt til industriferien, så mange var på ferie og derfor ikke pendlede dagligt på strækningen.

Edwin Rahrs­vej vil også i fremtiden fungere som en vigtig indfaldsvej til Aarhus, men bliver fremover étsporet i hver retning på hele strækningen, ligesom hastigheden er sænket til de 50 km/t, der er normalen i byområder.

I det hele taget bliver der bedre forhold for de bløde trafikanter som gående og cyklister og på den måde en bedre sammenhæng mellem Toveshøj og Gellerup. Vejarbejdet på Edwin Rahrs­vej fortsætter resten af året.

I den sydlige ende er Tinesvej ved City Vest ved at blive forlænget, så den rækker ind i Gellerup, hvor den får fat i Bygaden. Langs Tinesvej bliver der etableret cykelstier og vejen bliver også her étsporet.

Det er et omfattende arbejde, hvor der bl.a. fældes mange træer og fjernes meget jord.

Byggepladsområdet er derfor afspærret og forhindrer den normale adgang fra Gudrunsvej 76 til bl.a. biblioteket og gangbroen til City Vest.

Det er virkelig vigtigt, at man respekterer afspærringerne og bruger de anviste alternative ruter. Der kører meget store maskiner rundt indenfor afspærringen.

Fra Skræppebladet december 2010 (ekstraudgave): Fremtidens Gellerup

Fodboldfest for alle

Den nye kunstgræsbane ser allerede så godt som færdig ud, og det er den da også – næsten. Den officielle ind­vielse er den 3. september.

Det fejrer vi i samarbejde med Aarhus Kom­mune, Dansk Bold Union og Dan­marks Idrætsforbund med en stor fodboldfest. Der bliver masser af fodboldkampe i løbet af dagen med ungdomsspillere fra hele Aar­hus. Senere på dagen er der en kamp mellem byrådspolitikere og lo­kalvalgte folketingspolitikere, som møder et særligt udvalgt ACFC-hold. Alle er velkomne til åbningen.

Kaffe og en snak i container-café

På arealet ved siden af Gellerupbadet sker der også noget.

Det er her, det midlertidige informations- og aktivitetscenter med arbejdstitlen Instant One til oktober slår dørene op til 10 flotte, rødmalede skibscontainere.

Det er planen, at man allerede til åb­ningsfesten for kunstgræsbanen vil kunne se en markering af den cirkel med en omkreds på ca. 100 meter, der skal omkranse bygningen som en lysende ring.

Som en forsmag på nogle af de aktiviteter, der i de kommende år skal foregå i området, åbnede der i starten af august en midlertidig café og informationsbod lige neden for beboerhuset Yggdrasil og med Verdenshavernes blomstrende bede som kulisse. Med navnet Gellerup/BERLIN sommercafé 2015 er det ikke svært at regne ud, hvorfra inspirationen til stedet kommer.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2015-07 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2015-07 September side 19
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2015-07 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • Indvielse af kunstgræsbane
    Helheds­plan Gellerup/Toveshøj
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data