Ordinære afdelings­møder i efteråret 2015

Brabrand Boligforening

Herved indkaldes til ordinære afdelingsmøder i henhold til vedtægternes §21 samt de beslutninger, der er blevet taget på de enkelte afdelingsmøder omkring afholdelse af ordinære afdelingsmøder.

Foreløbig dagsorden for de afdelinger, der kun har budget til godkendelse på dagsordenen om efteråret:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
 3. Afdelingens budget for 2014 til godkendelse
 4. Eventuelle forslag
 5. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:

 • Afdeling 4, Gellerupparken
  tirsdag den 22. september kl. 19.00 i Foreningernes Hus
 • Afdeling 5, Toveshøj
  tirsdag den 15. september kl. 19.00 i Tousgårdsladen
 • Afdeling 6, Holmstrup
  onsdag den 7. september kl. 19.00 i afdelingens selskabslokale

Foreløbig dagsorden for de afdelinger, der også har valg til afdelingsbestyrelsen m.m. om efteråret:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
 3. Afdelingens budget for 2016 til godkendelse og årsregnskab for 2014 til forelæggelse
 4. Evt. forslag
 5. Valg:
  1. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
  2. Medlem + suppleant til FAS (i afdelinger med ulige numre)
  3. Medlem + suppleant til Skræppebladets redaktion (i afdelinger med ulige numre)
  4. Evt. andet
 6. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:

 • Afdeling 1, Hans Brogesparken
  mandag den 28. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler
 • Afdeling 2, Søvangen
  mandag den 7. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler
 • Afdeling 3, Skovgårdsparken
  onsdag den 16. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler
 • Afdeling 7, Hasselhøj
  torsdag den 3. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
 • Afdeling 8, Drejergården
  torsdag den 10. september kl. 17.00 i afdelingens selskabslokale
 • Afdeling 10, Rødlundparken
  mandag den 14. september kl. 19.00 på Lokalcenter Næshøj
 • Afdeling 11, Odinsgården
  onsdag den 23. september kl. 17.00 i afdelingens fælleshus Valhalla
 • Afdeling 12, Thorsbjerg
  onsdag den 2. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus Stenhytten
 • Afdeling 14, Borumtoften
  mandag den 21. september kl. 19.00 i afdelingens fælleslokale
 • Afdeling 15, Hasselengen
  torsdag den 24. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
 • Afdeling 16, Voldbækhave
  onsdag den 23. september kl. 16.00 i afdelingens fælleslokale
 • Afdeling 17, Højriisparken
  torsdag den 17. september kl. 19.00 i Drejergårdens selskabslokale
 • Afdeling 18, Lyngby
  mandag den 21. september kl. 17.00 i afdelingens fællesrum
 • Afdeling 19, Bronzealdervænget
  tirsdag den 15. september kl. 19.00 i Bronzealdervænget 12, kld
 • Afdeling 21, Hasselager
  onsdag den 23. september kl. 19.00 i Cafeteriet, Hasselagerhallen, Koltvej 43, 8361 Hasselager
 • Afdeling 22, Sonnesgården (årsregnskab 2014 blev godkendt på forårets afdelingsmøde)
  tirsdag den 8. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
 • Afdeling 23, Skovhøj
  tirsdag den 1. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
 • Afdeling 24, Skovhøj
  onsdag den 9. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
 • Afdeling 25, Østergårdsparken
  torsdag den 10. september kl. 19.00 på Søren E Café & Take Away, Grønløkke Allé 7A, 8310 Tranbjerg
 • Afdeling 26, Kildeagervej
  mandag den 21. september kl. 19.00 i fælleshuset, Skovhøj 100
 • Afdeling 30, Pilevangen
  torsdag den 17. september kl. 19.00 i Fritidscentret, Solbjerg Hovedgade 90, 8355 Solbjerg
 • Ikke bolighavende medlemmer
  torsdag den 17. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler, (mødelokalet)

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på afdelingsmøderne, skal være indsendt til boligforeningens kontor
senest 14 dage før det pågældende møde.

Med venlig hilsen afdelingsbestyrelserne

– – –

Redaktionens bemærkning vedr. valg: (jf. vedtægterne)

 • Valg af repræsentant til FAS-gruppe + suppleant
  Dette punkt er på dagsordenen i alle afdelinger, der ikke har en repræsentant + suppleant til afdelingens FAS-gruppe (Fritidsforeningens AktivitetsStøtte, som er opdelt i tre grupper).
 • Valg af medlem + suppleant til Skræppebladet
  Dette punkt er på dagsordenen i alle afdelinger, der ikke har et afdelingsvalgt redaktionsmedlem + suppleant

For afdelinger med lige nummer her i det ulige årstal 2015 gælder valgene ét år. I afdelinger med ulige nummer gælder valget to år og er her almindeligt valg.
Valg til selve Fritidsforeningen foregår på generalforsamling (typisk i maj).
Alle med interesse for redaktionsarbejdet kan blive medlem af Skræppebladets redaktion. Læs mere om Skræppebladet og redaktionen.

Møder i dato-rækkefølge

Efterårets afdelingsmøder i september 2015 er med i Skræppebladets kalender med aktiviteter og begivenheder.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2015-07 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2015-07 September side 18
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2015-07 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data