Afd. 15: Beboerne i Hasselengen melder sig ud af antenneforeningen

Afdeling 15 – Hasselengen

Livligt beboermøde i afdeling 15 med tv-afstemning, huslejestigninger og valg

Der måtte flere afstemninger til, før det blev endelig afgjort, at beboerne i boligforeningens afdeling 15, Hasselengen, går over til individuel valg af tv-udbyder. Der lå ellers et forslag fra afdelingsbestyrelsen om, at beboerne skulle vælge mellem Stofa eller YouSee som udbyder.

Men før beboerne kunne stemme om tv-udbydere, skulle de først tage stilling til et forslag fra René Skovsager om at sende afstemningen til urafstemning. Dette forslag blev dog stemt ned af et stort flertal, der ønskede en afgørelse truffet på mødet.

Marie, der er beboer i Hasselengen, forklarede mødets deltagere forskellen på Stofas og YouSees måder at sende tv-signalerne på.

Marie, der er beboer i Hasselengen, forklarede mødets deltagere forskellen på Stofas og YouSees måder at sende tv-signalerne på.

Kanalforvirring

Efter at de to forslag var blevet gennemgået, opstod der en del forvirring om, hvordan de skulle forstås. På det tidspunkt valgte mødets ordstyrer Rene Skau Bjørnsson, som også var ved at blive lidt forvirret, at suspendere mødet med en lille summepause.

Efter pausen var der heldigvis en beboer, Marie, der til dagligt arbejder med det område, som var i stand til at forklare forsamlingen forskellen på de to forslag; Stofa leverer deres kanaler gennem det eksisterende antennestik, mens Yousee vil levere gennem telefonstikket.

Individuelt tv-valg

Således oplyst og efter svar på endnu en række spørgsmål gik forsamling over til at stemme. Og resultatet blev, at beboerne slet ikke valgte nogen af de to tilbud om en fælles tv-udbyder.

Det betyder, at Hasselengen melder sig ud af Antenneforeningen Aarhus.

I stedet for bliver det nu op til hver enkel beboer selv at bestemme, hvem beboeren ønsker at købe sin tv-pakke hos.

Huslejestigning vedtaget

Ellers skulle beboerne også stemme om budgetforslaget med en huslejestigning på 2,9 procent i 2016, som var varslet med indkaldelsen til beboermødet.

Boligforeningens administrationschef Susanne Witting gennemgik budgettet og forklarede, hvorfor tallene så ud, som de gjorde. Blandt andet har afdelingen udgifter til fælleshuset, og så er der også et underskud på vaskeriet.

Efter en række spørgsmål, som blev besvaret, valgte et stort flertal at godkende budgettet og huslejestigningen.

Ønske om større hundegård

I sin beretning for årets gang fortalte afdelingsformand Poul Erik Nielsen, at der er kommet en ny legeplads, og afdelingen har også fået nye flotte skraldeskure. Der har været udfordringer med nogle postkasser, som har hængt forkert, og så er forhaverne blevet ordnet, og der bliver nu holdt øje med, at beboerne holder dem pæne.

Der fremkom et ønske om en større hundegård, hvor hundene, som det nu også er blevet tilladt at have i afdelingen, kan rende rundt uden snor, gerne også med plads til træer.

Nyt medlem

Aftenens sidste punkt var valg til afdelingsbestyrelsen. Her skulle der vælges to nye medlemmer og suppleanter. Valgt blev Valgt blev Anastasia Knudsen (40 stemmer) og Per Abild ( 30 stemmer) og 1. suppleant blev Michael Jørgensen ( 14 stemmer).

Til FAS Syd valgtes Poul Erik Nielsen, med Jytte Nielsen som suppleant

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2015-09 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2015-09 November side 16
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2015-09 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data