Afd. 15: Kritik af samarbejdet med bolig­foreningen i afdeling 15

Afdeling 15 – Hasselengen

Tre ud af fire bestyrelsesmedlemmer trådte ud af bestyrelsen

26 husstande var mødt op til beboermødet i Hasselengen. Det viste sig at blive et møde med mange spørgsmål og kritik af boligforeningen.

Formand Alexander Johansen kunne i sin beretning fortælle, at tre ud af fire bestyrelsesmedlemmer stopper på grund af frustration omkring samarbejdet med boligforeningen. De håber, at samarbejdet forbedres med den nye ledelse, da de hidtil har oplevet, at der ikke rigtigt bliver svaret på henvendelser, selvom der er nok at få lavet i afdelingen.

Formanden forklarer, at de ikke magter mere, fordi de ikke føler, at deres arbejde nytter noget.

Derudover fortalte han, at der bliver opsat et måleudstyr ved Babylonhuset, så de kan måle støjniveauet på alle tidspunkter af døgnet.

Budget godkendt

Efter Susanne Witting havde fremlagt afdelingens budget for 2023, viste det sig, at afdelingen desværre får en huslejestigning på 3,4 procent.
Der blev stillet spørgsmål om entredøre, og hvorvidt de skal udskiftes. Serviceleder Carsten Falk forklarede, at alle døre skal udskiftes, men der er problemer med at skaffe reservedele.

Der blev også stillet spørgsmål til, om huslejen stiger i forbindelse med renoveringen. Her oplyste Susanne Witting, at man har en stor del af pengene allerede, men at der kommer en huslejestigning, alt efter hvordan priserne ser ud til den tid.
Derefter blev budgettet godkendt.

Forslag

Der var fire forslag på mødet, stillet af samme person, som alle sammen blev nedstemt eller bortfaldt. Det første handlede om, hvorvidt beboeren ved henvendelser til driften skulle modtage et autosvar indenfor 24 timer.
Andet forslag bortfaldt, da det hørte under ledelsesretten, da det handlede om straf til medarbejdere, der ikke passer deres arbejde.

Tredje forslag bortfaldt også. Der ville stilleren gerne undersøge om at blive administreret af et andet boligselskab. Det hører under repræsentantskabet.

Det sidste forslag handlede om videooptagelse af beboermøder og her svarede administrationen, at det krævede tilladelse fra alle deltagere på mødet på grund af reglerne i persondataforordningen. Det blev også nedstemt.

Der var en diskussion om, hvad der tidligere var blevet lovet omkring opsætning af hegn i afdelingen. Susanne fortalte, at der i samarbejde med den tidligere bestyrelsen var blevet lavet et råderetskatalog for afdelingen, hvor der også er regler for opsætning af hegn.

Valg

Så kom de til valg. Her blev følgende valgt til bestyrelsen: Rene Rosted, Sarah Bjørnhaug, Majbritt Asmus, Ghita Haugaard og Pernille Østergård og Thomas Friis som suppleant.
Skræppebladet fik også valgt et redaktionsmedlem, nemlig Thomas Bramstoft.

Eventuelt

Under eventuelt blev der spurgt, om der ikke kunne slukkes for lyset i terrænet. Pærerne er udskiftet til LED, men driften vil gerne undersøge, om de kan slukke eller dæmpe lyset.

Der var også utilfredshed med katte, der skider i sandkasserne. Her var svaret, at sandet bliver skiftet til efteråret.

Til sidst var der spørgsmål til vedligeholdelse af legepladser, da legepladsen i gruppe fire nærmest er faldet fra hinanden. Det er dyrt at vedligeholde den, og servicelederen beklagede, at et barn havde fået fingeren i klemme, og lovede at de i fremtiden vil forsøge at gøre det bedre.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2022-07 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2022-07 November side 19
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2022-07 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data