Afd. 23: Fredsvalg i Skovhøj

Afdeling 23 – Skovhøj 23

Afdeling 23 i Hasselager godkendte huslejestigning og får udbedret byggeskade

En lille snes beboere mødte frem, da Afdeling 23, Skovhøj holdt efterårets beboermøde. Her valgte forsamlingen Bo Sigismund til dirigent, og han overgav efter de indledende mødeøvelser ordet til afdelingsformand Benny Pedersen, som levererede bestyrelsens beretning for årets gang.

Afdelingens skure er blevet malet pæne sorte, og rørene ved håndvaskene er blevet spulet for lunker, som samler sig i bøjningerne. Og det er på tale at lave forskellige tiltag for at reducere det fælles strømforbrug, for eksempel ved hjælp af et nyt og mere besparende udsugningsanlæg og måske solceller på fælleshuset.

Med hensyn til TV-kanaler kunne formanden berette, at afdelingsbestyrelsen stadig ønsker at samarbejde med Stofa, som der vil blive holdt møde med senere på måneden, hvortil alle beboere inviteres.

Byggeskadesag afgjort

Der er blevet fundet en byggeskade i forbindelse med utætheder omkring vinduerne, og byggeskadefonden har indvilget i at gå ind i sagen.

Inspektør Carsten Falck forklarede, at Byggeskadefonden har givet accept på 1,5 millioner kroner til udbedring­er, mod at afdelingen skal selv betale fem procent.

Arbejdet består i tætning ved vinduerne på træfacaderne, og i samme omgang vil træbeklædningen bliver udskiftet til nonwood, sagde Carsten Falck og forklarede, at afdel­ingen derved sparer den fremtidige udgift til malerarbejdet.

Og fordi flere andre vedligeholdelsesarbejder er ble­vet udskudt, kommer økonomien til at hænge fint sammen. Arbejdet skal gerne starte til foråret, lovede inspektøren.

Hvem har ansvar?

Under debatten spurte beboer Flemming Søgaard Jensen, hvorfor det er beboerne, der skal betale merudgiften på fem procent og ikke Brabrand Boligforening, når man siden 2003 har været vidende om, at der trænger vand ind ved vinduerne, når vinden blæser fra øst? Har boligforeningen ikke et ansvar som bygherrer?

Benny Pedersen svarede, at skjulte skader dukker op, og inspektør Carsten Falck gjorde opmærksom på, at det tilsyn, der føres ved et byggeri, kun er ved stikprøver.
Beretningen blev godkendt.

Stigning godkendt

Administrationschef Susanne Witting gennemgik budgettet, som indeholdt et forslag om en huslejestigning på 2,3 procent eller 22 kroner pr. kvadratmeter. Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Bagefter fortalte administrationschefen, at regnskabet for 2014 udviste et overskud på 109.000 kroner, som blandt andet var fremkommet ved besparelser på ejendomsskatter, re­novation, udvendig belysning og det sociale liv.

Overskuddet kommer tilbage til beboerne, fordi det skal bruges til at være med til at sænke huslejen over de næste tre år.

Efterfølgende fik beboermødet en kort gennemgang af A-ordningen og B-ordningen, og hvad det ville betyde, hvis afdelingen skulle overgå fra B- til A-ordningen.

Afdeling 23 Skovhøjs nye bestyrelse

Afdeling 23 Skovhøjs nye bestyrelse

Fredsvalg

Da der skulle vælges medlemmer til afdelingsbestyrelsen, var det kun muligt at finde tre kandidater: Svend-Erik Juve Poulsen, Birthe Kristiansen og Inge-Lise Ipsen Hansen, som derfor alle tre blev valgt ved fredsvalg uden afstemning.

Til FAS Syd valgtes Inge Rasmussen, mens Hans Nikolajsen blev genvalgt til Skræppebladets redaktion.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2015-09 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2015-09 November side 19
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2015-09 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data