Afd. 23: Fredsvalg i Skovhøj

Afdeling 23 – Skovhøj 23

Afdeling 23 i Hasselager godkendte huslejestigning og får udbedret byggeskade

Tekst af Helle Hansen, foto af Bo Sigismund

En lille snes beboere mødte frem, da Afdeling 23, Skovhøj holdt efterårets beboermøde. Her valgte forsamlingen Bo Sigismund til dirigent, og han overgav efter de indledende mødeøvelser ordet til afdelingsformand Benny Pedersen, som levererede bestyrelsens beretning for årets gang.

Afdelingens skure er blevet malet pæne sorte, og rørene ved håndvaskene er blevet spulet for lunker, som samler sig i bøjningerne. Og det er på tale at lave forskellige tiltag for at reducere det fælles strømforbrug, for eksempel ved hjælp af et nyt og mere besparende udsugningsanlæg og måske solceller på fælleshuset.

Med hensyn til TV-kanaler kunne formanden berette, at afdelingsbestyrelsen stadig ønsker at samarbejde med Stofa, som der vil blive holdt møde med senere på måneden, hvortil alle beboere inviteres.

Byggeskadesag afgjort
Der er blevet fundet en byggeskade i forbindelse med utætheder omkring vinduerne, og byggeskadefonden har indvilget i at gå ind i sagen.

Inspektør Carsten Falck forklarede, at Byggeskadefonden har givet accept på 1,5 millioner kroner til udbedring­er, mod at afdelingen skal selv betale fem procent.

Arbejdet består i tætning ved vinduerne på træfacaderne, og i samme omgang vil træbeklædningen bliver udskiftet til nonwood, sagde Carsten Falck og forklarede, at afdel­ingen derved sparer den fremtidige udgift til malerarbejdet.

Og fordi flere andre vedligeholdelsesarbejder er ble­vet udskudt, kommer økonomien til at hænge fint sammen. Arbejdet skal gerne starte til foråret, lovede inspektøren.

Hvem har ansvar?
Under debatten spurte beboer Flemming Søgaard Jensen, hvorfor det er beboerne, der skal betale merudgiften på fem procent og ikke Brabrand Boligforening, når man siden 2003 har været vidende om, at der trænger vand ind ved vinduerne, når vinden blæser fra øst? Har boligforeningen ikke et ansvar som bygherrer?

Benny Pedersen svarede, at skjulte skader dukker op, og inspektør Carsten Falck gjorde opmærksom på, at det tilsyn, der føres ved et byggeri, kun er ved stikprøver.
Beretningen blev godkendt.

Stigning godkendt
Administrationschef Susanne Witting gennemgik budgettet, som indeholdt et forslag om en huslejestigning på 2,3 procent eller 22 kroner pr. kvadratmeter. Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Bagefter fortalte administrationschefen, at regnskabet for 2014 udviste et overskud på 109.000 kroner, som blandt andet var fremkommet ved besparelser på ejendomsskatter, re­novation, udvendig belysning og det sociale liv.

Overskuddet kommer tilbage til beboerne, fordi det skal bruges til at være med til at sænke huslejen over de næste tre år.

Efterfølgende fik beboermødet en kort gennemgang af A-ordningen og B-ordningen, og hvad det ville betyde, hvis afdelingen skulle overgå fra B- til A-ordningen.

Afdeling 23 Skovhøjs nye bestyrelse

Afdeling 23 Skovhøjs nye bestyrelse

Fredsvalg
Da der skulle vælges medlemmer til afdelingsbestyrelsen, var det kun muligt at finde tre kandidater: Svend-Erik Juve Poulsen, Birthe Kristiansen og Inge-Lise Ipsen Hansen, som derfor alle tre blev valgt ved fredsvalg uden afstemning.

Til FAS Syd valgtes Inge Rasmussen, mens Hans Nikolajsen blev genvalgt til Skræppebladets redaktion.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt