Afd. 11: Odinsgården fokuserer på fælleskab

Afdeling 11 – Odinsgård

Ingen huslejestigning, nyt vaskeri og godkendt budget

Der er ikke meget plads i beboerhuset Valhalla, så der var fyldt op, da beboerne i afdeling 11, Odinsgården, var mødt op til beboermødet. Det blev afholdt allerede kl. 17, i et forsøg på at få flere med. Der kom endda en kat på besøg, men den havde dog ikke stemmeret.

Beretningen

Formand Lene Olm havde meget fokus på, at de i fællesskab kan opnå mere i afdelingen, men er også bekymret for kontanthjælpsloftet, som kan gøre, at folk flytter, fordi de ikke har råd til at betale husleje.

”Vi vil meget gerne have, at beboerne bliver boende, men ca. 20% flytter fra afdelingen om året. En af grundene kan være den høje husleje.”
Men Lene kunne meddele, at den ikke stiger næste år. For første gang i 20 år.

Det har været et travlt år

Afdelingen har haft 25-års jubilæum. Det var den samme dag som Havnehusene åbnede. Lene mener, at det var en god dag med godt vejr.

Afdelingen havde arrangeret Day of Happiness. De havde faktisk fået en videohilsen fra selveste Mogens Lykketoft, som på daværende tidspunkt var formand for FNs Generalforsamling. Lene sendte en mail, og indenfor et døgn, havde han lavet en video.

Der har også været arrangeret klimadag, hvor beboerne blev opfordret til at slukke lyset i en time om aftenen. Det blev godt modtaget.

Affald i afdelingen

Der er gjort en del for sortering, genbrug og renovation. Der kommer snart et nyt affaldsskur til sorteringshuset. Der skal sorteres i batterier, mælkelåg, splitter, sikringer, sparepærer, metal og plast.

På sigt lukker de orange affaldscontainere.
Der kommer tre nedgravede containere på de første parkeringspladser på den store parkeringsplads.
Der kommer en til husholdningsaffald, en til glas, metal og plast og en til papir og pap.

Der bliver senere indkaldt til beboermøde om de nedgravede containere.

Cykelskur

Cykelskuret er blevet delt i to. Et til scootere og et til cykler med en metalvæg mellem dem. Det kræver forskellige nøgler. Kun folk, der har plads i scooterskuret, har en nøgle. Der bliver spurgt, hvad man gør, hvis der kommer gæster på scooter? Lene Olm forklarer, at der ikke er plads til dem. Det var folk ikke helt tilfredse med.

Nyt vaskeri

Der kommet er nyt vaskeri i år med en årlig prisstigning på 4%. Der bliver til gengæld besparelser på vand, strøm og vaskemidler. Første del af projektet går i gang i november 2016. Den besparelser de får i forbrug bliver brugt på at lægge nyt gulv. Det tager et par dage at sætte maskinerne op, men der er vaskeriet så også lukket. Beboerne bliver adviseret seks uger før.

Arbejdsopgaver det næste år

Der er mange arbejdsopgaver det næste år. Vaskeri, renovation, solcelleprojektet, indvendige vedligehold. Den store økonomi, henlæggelser, driftssamarbejdet, genbrugspladsen, legepladsen og udearealer.

Bestyrelsen har hele tiden arbejdet for en stabil huslejeudvikling, fordi huslejen i afdelingen er relativ høj og beboerne har en lav gennemsnitsindkomst. Den ligger faktisk på 977 kr.- pr. m2.

Budget til godkendelse

Der bliver ikke henlagt nok til, at det kan holde niveauet på lejemålet. Derfor opfordrer bestyrelsen til, at der bliver henlagt et større beløb, så de nye beboere flytter ind i noget pænere.
Budgettet er i balance og blev derfor godkendt.

Valget

Til sidst blev der afholdt valg til afdelingsbestyrelsen. Der blev udleveret 32 stemmesedler.
Følgende personer blev valgt.

Peter Erik Johansen 21 stemmer
Dorte Nielsen 19 stemmer
Nina Thers 14 stemmer
Der var omvalg til 1.suppleantposten og her vandt Annika Clemmensen
2. -suppleant blev Jacob Johannesen
3. -suppleant Deirdre Bille Petersen
4. -suppleant Kirsten Meilstrup Laursen

Den nye bestyrelse. Fra venstre: Nina Thers, Jacob Johannesen(2.-suppleant), Lene Olm, Peter Johansen, Annika Clemmensen( 1.-suppleant), Kirsten Meilstrup Laursen, Deirdre Bille Petersen og Dorte Nielsen.

Den nye bestyrelse. Fra venstre: Nina Thers, Jacob Johannesen(2.-suppleant), Lene
Olm, Peter Johansen, Annika Clemmensen( 1.-suppleant), Kirsten Meilstrup Laursen,
Deirdre Bille Petersen og Dorte Nielsen.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2016-07 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2016-07 Oktober side 30-31
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2016-07 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data