Afd 14+18: Landsbyidyl og flot fremmøde i Borum og Lyngby

Afdeling 14 – Borumtoften
Afdeling 18 – Lyngby

Der blev diskuteret vandafgifter, nye køkkener og vedligeholdelse

Som beboer i en stor afdeling er det en helt anden intim oplevelse at være til beboermøder i boligforeningens to mindste afdelinger, Borum, afdeling 14, og Lyngby, som er afdeling 18. Næsten alle er mødt op til møderne i de to afdelinger, der består af henholdsvis seks og fire husstande, og begge steder kan vi samles rundt om et stort bord.

Mens begge afdelinger ved første øjekast virker meget idylliske, så har afdelingerne også deres respektive udfordringer, og vedligeholdelse af husene er i år et vigtigt punkt i begge afdelinger.

Pæne udearealer og påkørte sten

I Lyngby er det den udendørs vedligeholdelse, der er på dagsordenen. Beboerne vil gerne have malet døre og vinduer, noget, de allerede efterspurgte på sidste beboermøde, og boligforeningens repræsentant, Niels Hosie, lover at tage det med tilbage.

Ligeledes vil beboerne gerne have, at tagene skylles for alger – for som en beboer sagde: ”Hellere forebygge end udskifte!”.

Afdelingens fælles udearealer er også oppe at vende. Beboerne står selv for en stor del af vedligeholdelsen og slår selv græsset og klipper hækkene. En fair ordning med lige fordeling af arbejdsopgaver er derfor kort oppe at vende på mødet.

Ligeledes bliver beboerne enige om at fjerne to mellemstore sten fra afdelingens indkørslen, da disse adskillige gange er blevet påkørt af gæster.

Nye køkkener og mindre vandudgifter, tak!

I Borum er det derimod den indendørs vedligeholdelse, der diskuteres. Flere beboere vil rigtig gerne have udskiftet køkkenerne, der er af noget ældre dato, og bestyrelsens repræsentant, næstformand Troels Bo Lund Knudsen, fortæller om den låneordning, der benyttes til renovering af køkkener i boligforeningens andre afdelinger.

Vandudgifter

Derudover fik beboerne tidligere på året et chok, da afdelingens vandudgifter blev flyttet fra årsregnskabet til acontoafregning.

Omlægningen af vandudgifterne krævede også en gennemgang af boligforeningens repræsentant, direktør Keld Laursen, da afdelingens huslejenedsættelse ikke matchede den store udgift i årsregnskabet. Dog håber både boligforeningen og afdelingen, at de allerede har fundet vandsynderen i en udendørs vandhane, der nu er blevet lukket.

borumtoften

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2016-07 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2016-07 Oktober side 32
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2016-07 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data