Ja til renovering af Hans Brogesparken

Beboerne i boligforeningens ældste afdeling, afd. 1 Hans Brogesparken, har på et afdelingsmøde sagt ”ja” til et gennemgribende renoveringsprojekt

Af Keld Laursen, adm. direktør. Foto: Venligst udlånt af Dansk Bygningsarv

Det var et overbevisende flertal af de fremmødte beboere, der på afdelingsmødet den 16. august stemte ja til at påbegynde et renoveringsprojekt efter flere års tilløb. Med 98 Ja-stemmer mod tre Nej-stemmer og tre blanke stemmer var tilslutningen til det foreslåede projekt massiv.

Ud- og indvendig overhaling
Det netop besluttede renoveringsprojekt skal sikre, at afdelingen med den smukke arkitektur tilføres tidssvarende standarder for boligbyggeri, både ind- og udvendigt. Det betyder blandt andet, at lejlighederne får nye altaner og vinduer samt nye køkkener og gulve. Der er blevet forhandlet en aftale på plads med Landsbyggefonden om, at beboerne samtidig kunne beslutte at lade kollektive råderetsarbejder indgå som en del af renoveringsprojektet.

Som en del af renoveringen får blokkene helt nye altaner. Byggeriet vil også efter renoveringen fremstå i gul sten, så den tidstypiske arkitektur bevares.

Som en del af renoveringen får blokkene helt nye altaner. Byggeriet vil også efter renoveringen fremstå i gul sten, så den tidstypiske arkitektur bevares.

Maksimalt udbytte eller minimal stigning
Den del stemte beboerne også ja til, hvilket betyder, at alle lejligheder og rækkehuse nu får nye køkkener og nye eller renoverede gulve. Enten i forbindelse med den forestående renovering eller ved fraflytning. Beboerne kan altså få maksimalt udbytte af huslejestigningen i forbindelse med renoveringsprojektet, da stigningen ville være den samme, uanset om de nye køkkener og gulve i den kollektive råderetsaftale kom med eller ej. Det mente et stort flertal af de fremmødte beboere da også var for godt til at sige nej til. De beboere, der nu vælger at udskyde udskiftningen af såvel køkken som gulve indtil fraflytning, vil få en forholdsvis beskeden huslejestigning i forbindelse med renoveringen. Noget, som har været væsentligt for bl.a. afdelingsbestyrelsen, så ingen af de nuværende beboere bliver ramt for hårdt på pengepungen.

Byggeudvalg på arbejde
Nu forestår der et stort arbejde med at planlægge selve projekteringen af renoveringsprojektet med et samlet budget omkring 150 mio. kr. forud for selve udbuddet. Der vil blive nedsat et byggeudvalg med beboerrepræsentanter for afdelingen, som sammen med boligforeningens projektafdeling skal tilrettelægge udbuddet. Den proces forventer man tager et års tid, mens selve byggeperioden for det samlede projekt vil vare cirka to år – kortere tid for det enkelte lejemål og den enkelte bygning.

I rækkehusene på Udsigten trænger mange trægulve til at blive rettet op og udskiftet, hvilket beboerne nu får mulighed for i forbindelse med renoveringsprojektet.

I rækkehusene på Udsigten trænger mange trægulve til at blive rettet op og udskiftet, hvilket beboerne nu får mulighed for i forbindelse med renoveringsprojektet.

Tiltrængt og glædeligt
Både som direktør for boligforeningen – og som tidligere beboer i afd. 1 – er jeg meget glad for, at afdelingen nu får den tiltrængte og længe ventede renovering, så vores ældste afdeling også fremover er et smukt og attraktivt eksempel på godt, alment byggeri.


Hvad omhandler renoveringen?

  • Nye facader
  • Nye vinduer og døre
  • Nye altaner
  • Renovering af trappeopgange
  • Installationer
  • Reparation af tage og tagrender
  • Renovering af udearealer
  • Udbedring af aldersskader
Løbende information til beboerne. Klik for større billede

Løbende information til beboerne. Klik for større billede
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt