Afd. 15: Kampvalg om suppleantposter i Hasselengen

Afdeling 15 – Hasselangen

Beboerne i afdeling 15 sagde nej til forslag om to store hunde pr. lejemål

Tekst Helle Hansen, foto Ole Ryolf

Beboerdemokratiet lever og har det godt i Hasselengen, boligforeningens afdeling 15, hvor der er stor opbakning ikke mindst til afdelingsformand Poul Erik Nielsen, der blev genvalgt med flot stemmetal. Også antallet af beboere, der gerne vil være med til at lave et stykke arbejde i afdelingen, er bevis for beboernes store engagement.

De godt tredive fremmødte beboere sagde ja til den afgående afdelingsbestyrelses forslag om at opdele valghandlingen i to, således at der først stemmes om valg til bestyrelsen, og derefter holdes endnu en afstemning, hvor der særskilt vælges suppleanter til bestyrelsen.

Nej til to store hunde
Før valget skulle beboermødet først behandle et forslag om at ændre reglerne for dyrehold i afdelingen, således at betegnelsen taskehund fjernes og giver mulighed for, at en beboer fremover kan have to større hunde i et lejemål.

Forslaget gav anledning til megen debat, bekymringen var især stor over for, hvad nu hvis nogle i de små ungdomsboliger ville anskaffe sig to store hunde? Det ville være dyremishandling, mente flere.

Forslaget blev nedstemt af et stort flertal af beboerne. Så det er fortsat kun tilladt maksimalt at have en stor hund og eventuelt en indekat, eller alternativt to taskehunde pr. lejemål i Hasselengen.

I april måned blev legepladsen i Hasselengen indviet.

I april måned blev legepladsen i Hasselengen indviet.

Ingen huslejestigning
Ligesom en lang række af boligforeningens andre afdelinger fik Hasselengens beboere et budget uden huslejestigning i 2017 præsenteret af administrationschef Susanne Witting. Kun en enkel husstand stemte imod budgettet.

Bestyrelsens beretning om årets gang i Hasselengen blev også vedtaget. Her fortalte formand Poul Erik Nielsen blandt andet om en nyindviet legeplads, at afdelingen har skiftet tv-leverandør til YouSee, hvilket har været en udfordring.

Der er blevet holdt jule- og nytårsaften i Fælleshuset. Og senest er der kommet solceller på vaskehuset, og der er indkøbt nye vaskemaskiner, og så er der en ny hundegård på vej.

Formanden sluttede med at slå fast, at Hasselengen er et fantastisk sted at bo, og kunne konstatere, at flere beboere allerede meldte sig klar til at være aktive i planlægningen af afdelingens 25-års-jubilæum næste år.

To gange kampvalg
Da beboermødet skulle vælge to medlemmer til bestyrelsen, var der fire kandidater, der stillede op. De fortalte hver især, hvad de ønsker at arbejde for i afdelingen. Valgresultatet viste, at Poul Erik Nielsen blev genvalgt med 51 stemmer, mens tidligere suppleant John Nielsen blev valgt med 25 stemmer.

Derefter skulle der gennemføres valg af suppleanter. Også her var lysten til at være med stor. Hele fem kandidater stillede sig til rådighed, og de fortalte også, hvad de ønskede at bidrage med.

Optællingen viste stemmelighed mellem Ole Ryolf og Henning Øgendahl, hver med 50 stemmer, til posten som 1.-suppleant. De to blev hurtigt enige om, at Ole Ryolf påtager sig opgaven som 1. -suppleant i bestyrelsen. 3.-suppleant blev Michael Jørgensen med 49 stemmer.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt