Afd. 15: Kampvalg om suppleantposter i Hasselengen

Afdeling 15 – Hasselangen

Beboerne i afdeling 15 sagde nej til forslag om to store hunde pr. lejemål

Beboerdemokratiet lever og har det godt i Hasselengen, boligforeningens afdeling 15, hvor der er stor opbakning ikke mindst til afdelingsformand Poul Erik Nielsen, der blev genvalgt med flot stemmetal. Også antallet af beboere, der gerne vil være med til at lave et stykke arbejde i afdelingen, er bevis for beboernes store engagement.

De godt tredive fremmødte beboere sagde ja til den afgående afdelingsbestyrelses forslag om at opdele valghandlingen i to, således at der først stemmes om valg til bestyrelsen, og derefter holdes endnu en afstemning, hvor der særskilt vælges suppleanter til bestyrelsen.

Nej til to store hunde

Før valget skulle beboermødet først behandle et forslag om at ændre reglerne for dyrehold i afdelingen, således at betegnelsen taskehund fjernes og giver mulighed for, at en beboer fremover kan have to større hunde i et lejemål.

Forslaget gav anledning til megen debat, bekymringen var især stor over for, hvad nu hvis nogle i de små ungdomsboliger ville anskaffe sig to store hunde? Det ville være dyremishandling, mente flere.

Forslaget blev nedstemt af et stort flertal af beboerne. Så det er fortsat kun tilladt maksimalt at have en stor hund og eventuelt en indekat, eller alternativt to taskehunde pr. lejemål i Hasselengen.

I april måned blev legepladsen i Hasselengen indviet.

I april måned blev legepladsen i Hasselengen indviet.

Ingen huslejestigning

Ligesom en lang række af boligforeningens andre afdelinger fik Hasselengens beboere et budget uden huslejestigning i 2017 præsenteret af administrationschef Susanne Witting. Kun en enkel husstand stemte imod budgettet.

Bestyrelsens beretning om årets gang i Hasselengen blev også vedtaget. Her fortalte formand Poul Erik Nielsen blandt andet om en nyindviet legeplads, at afdelingen har skiftet tv-leverandør til YouSee, hvilket har været en udfordring.

Der er blevet holdt jule- og nytårsaften i Fælleshuset. Og senest er der kommet solceller på vaskehuset, og der er indkøbt nye vaskemaskiner, og så er der en ny hundegård på vej.

Formanden sluttede med at slå fast, at Hasselengen er et fantastisk sted at bo, og kunne konstatere, at flere beboere allerede meldte sig klar til at være aktive i planlægningen af afdelingens 25-års-jubilæum næste år.

To gange kampvalg

Da beboermødet skulle vælge to medlemmer til bestyrelsen, var der fire kandidater, der stillede op. De fortalte hver især, hvad de ønsker at arbejde for i afdelingen. Valgresultatet viste, at Poul Erik Nielsen blev genvalgt med 51 stemmer, mens tidligere suppleant John Nielsen blev valgt med 25 stemmer.

Derefter skulle der gennemføres valg af suppleanter. Også her var lysten til at være med stor. Hele fem kandidater stillede sig til rådighed, og de fortalte også, hvad de ønskede at bidrage med.

Optællingen viste stemmelighed mellem Ole Ryolf og Henning Øgendahl, hver med 50 stemmer, til posten som 1.-suppleant. De to blev hurtigt enige om, at Ole Ryolf påtager sig opgaven som 1. -suppleant i bestyrelsen. 3.-suppleant blev Michael Jørgensen med 49 stemmer.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2016-07 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2016-07 Oktober side 33
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2016-07 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data