Afd. 16: Seniorbo Voldbækhave får huslejenedsættelse og ny formand

Afdeling 16 – Seniorbo Voldbækhave

Forslag vedrørende bestyrelsesvalg blev godkendt

Tekst og foto Kirsten Hermansen

Et beboerfremmøde på 24 af 31 beboere viser, at i afdeling 16 er der tale om en afdeling, der har interesse for eget fællesskab.

Formandens beretning handlede meget om alle de gode forbedringer, der var sket i Voldbækhave, mange forbedringer ude som inde.

Omtalt blev også nyanskaffelser til den fælles café, gæsteværelse og vaskerum.

Der har været et dødsfald og nogen beboerudskiftning. Igen var der stor ros til beboerne for deres engagerede måde at holde stedet på via de månedlige arbejdsdage. Der var stolthed over de mange sociale arrangementer, som beboere og bestyrelse har stået for.

En beboer spurgte til nye varmevekslere, og fik at vide, at arbejdet var sat i gang.

Afdelingsmøde i Seniorbo-café, der havde fået nye stole og TV.

Afdelingsmøde i Seniorbo-café, der havde fået nye stole og TV.

Ny Lov om effektiviseringer
Fra foreningen, repræsenteret af Kjeld Albrechtsen, var der omtale af de mange renoveringsprojekter i boligforeningen samt indvielse af den nye bygade, der med tiden forhåbentlig bliver forlænget med en forgrening mod Brabrand.

Nævnt blev også en ny aftale, der er baggrund for regeringens effektiviseringsplaner for den almene boligsektor. Der lægges op til et krav om huslejebesparelser på omkring kr. 200 pr. måned pr. lejemål i form af besparelser/nedskæringer/effektiviseringer i den daglige drift på serviceområdet.

Budget med huslejenedsættelse
Afdelingen gør rigtig meget selv omkring den fysiske drift, og det afspejler sig i huslejen her, hvor der er udsigt til huslejenedsættelse på 4,2% – 40 kr. pr. m2 pr. måned.

Afdelingen har aktivitetsmøder, hvor man hygger sig med morgenkaffe og brød, og bagefter bliver man enige om, hvad der trænger. På den måde er der mindre brug for driften til den fælles vedligeholdelse.

Budget for 2017 blev godkendt, og ordstyreren kunne konstatere, at afdelingen med dens regnskab for 2016 og budget for 2017 jo allerede opfylder regeringens effektivitetsplan.

Forslag fra afdelingen vedrørende bestyrelsesvalg
”Det indstilles, at praksis med at vælge formanden på afdelingsmøder hvert andet år afskaffes, og at der i stedet fremadrettet foretages valg, så bestyrelsen består af i alt tre menige bestyrelsesmedlemmer. Disse bestyrelsesmedlemmer konstituerer sig efterfølgende.”

Forslaget blev vedtaget uden kommentarer, og på den måde svarer vedtægterne til det normale for andre afdelinger.

Nyt bestyrelsesmedlem
Jytte M. Lausen ville gerne modtage genvalg og Jesper Frølich stillede op til bestyrelsen. Jesper blev valgt med flest stemmer, og Jytte blev dermed suppleant.
Jesper Frølich nu er ny formand.
Jytte Lausen lod sig genvælge som FAS-repræsentant
Ingen valg til Skræppebladet.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt