Vi er én forening, men med forskellige behov

Boligforeningen var samlet for at samarbejde

Tekst Louise Elm Niemann, fotos Bo Sigismund

På en ellers grå og regnfuld lørdag var der livlig diskussion om boligforeningen og afdelingernes fremtid, da repræsentantskabsseminaret blev holdt d. 5 november på Koldkærgård lidt nord for Skejby. På weekendens seminar skulle de omkring 55 fremmødte afdelingsrepræsentanter fra 17 afdelinger sammen med boligforeningens administration diskutere foreningens fremtidige løsninger på såvel samdrift og service som gode fællesskaber.

En hyggestund mellem workshops og foredrag.

En hyggestund mellem workshops og foredrag.

Livlig debat
Allerede kort efter dagens start fyldes lokalerne på Koldkærgård med diskussion, og bølgerne går højt i enkelte lokaler, da afdelingsrepræsentanterne i grupper på 10-11 personer skal diskutere syn og service. Mens problemerne varierer fra afdeling til afdeling, er der på seminaret en bred enighed om, hvor udfordringerne ligger.

Fair, trygge syn
Afdelingsrepræsentanterne er bl.a. enige om, at syn af lejligheder skal være fair og upartiske, men flere kritiserer, at servicepersonalet fra en afdeling kaldes ud til andre afdelinger for at foretage syn af lejligheder. Beboernes tryghed under synet og den lokale viden om afdelingens stand er for mange grundstenen for det gode, trygge syn. Ligeledes fastslår flere repræsentanter, at det som udgangspunkt er afdelingens interesse, der skal varetages under synet, men at man altid skal huske, at boliger også altid er et hjem.

Bedre dialog og fællesskab
I spørgsmålet om service er særlig bedre kommunikation i fokus. Mens boligforeningens nye hjemmesider højst sandsynlig vil gøre kommunikationen med boligforeningen og drift nemmere for nogle beboere, så understreges det af foreningsbestyrelsesmedlem Keld Albrechtsen, at for nogle beboere er det det sociale element ved service, der er vigtigst – noget boligforeningen stadig skal kunne rumme, selvom samdrift og effektivisering er højt på dagsordenen.

Bedre dialog mellem driften og bestyrelser er ligeledes er vigtig, mener flere. Tidligere sekretærer og repræsentanter sidder nemlig på en vidensbank, der ikke må gå tabt trods udskiftning af personale og repræsentanter. Dog bliver der slået på, at beboerne i afdelingerne også selv kan løfte en del af ansvaret. Beboerne kan sagtens blive bedre til at bruge hinanden til at løse problemer gennem et internt støttesystem, der også kan styrke afdelingens fællesskab.

Helle Hansen har taget ordet.

Helle Hansen har taget ordet.

Workshops
På seminarets anden halvdel er der workshops på dagsordenen. Med overskrifterne Gode fællesskaber, Udvikling af driftsfællesskaber, Genanvendelse og affaldshåndtering, Ny hjemmeside og Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen går seminarets anden halvdel i gang.

Endnu en gang bliver lokalerne på Koldkærgård i grupper af 10-12 personer fyldt med snak. I de fleste lokaler minder diskussionen om gruppesnak, men i workshoppen Udvikling af driftsfællesskaber må ordstyreren dog holde tungen lige i munden.

I tråd med formiddagens diskussioner er der her stor fokus på, hvor forskellige udfordringer afdelingerne har. Noget Karen Michaelsen fra afdeling 2, Søvangen, fint pointerer i workshoppen med kommentaren: ”Man opdrager jo heller ikke sine børn ens, når de har forskellige behov”.

Oplæg og en overraskelse
Dagens officielle program afsluttes med et oplæg af Boligselskabernes Landsforenings adm. direktør, Bent Madsen. Bent kan fortælle om de positive udviklinger, der er sket med især unge mennesker i de almene boligområder, men også de udfordringer, som den almene bolig står over for den kommende tid.

Som en ekstra overraskelse sidst på dagen offentliggør boligforeningen det nye domicil, der i fremtiden skal huse Brabrand Boligforening på Edwin Rahrs vej.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt