Gentækning af foreningsrådet

16 år gammelt papir om boligforeningens politiske struktur til revision

Et seksten år gammelt papir med en beskrivelse af den politiske struktur i Brabrand Boligforening dukkede for nylig op på et foreningsrådsmøde.

Den beskrevne struktur var blevet vedtaget i november 2000, efter at ideen var blevet udviklet i et såkaldt strukturudvalg, der dengang blev nedsat af repræsentantskabet. Opgaven havde lydt på at finde en anden arbejdsform end den udvalgsstruktur, der hidtil havde været praktiseret i foreningen.

Udgangspunktet for den nye struktur var taget i, at den skulle give flest mulige mulighed for at deltage efter interesse, tid og lyst i drøftelser og erfaringsudvekslinger.

Resultatet blev, at det i november 2000 blev vedtaget at nedlægge de eksisterende udvalg; økonomi-, bygge-, kommunikations- og kursusudvalg samt formandsmøderne og i stedet operere med et foreningsråd, debatmøder, arbejdsgrupper og kurser.

Hvilke ”klodser” skal der til for at sikre, at beboerdemokratiet på alle niveauer har de bedste muligheder for at udvikle sig, så foreningen lever?

Hvilke ”klodser” skal der til for at sikre, at beboerdemokratiet på alle niveauer har de bedste muligheder for at udvikle sig, så foreningen lever?

Fungerende foreningsråd

Siden da har Brabrand Boligforening haft et foreningsråd, der udover foreningsbestyrelsen og administrationen består af formændene for alle afdelingerne. Rådet mødes cirka hver anden måned, og dagsordenen indeholder en orientering fra foreningen med gennemgang af byggesager samt andre ting, der måtte være under behandling i foreningsbestyrelsen. Herudover er der et punkt om, hvad der rører sig ude i afdelingerne.

I dag må det konstateres, at det reelt kun er foreningsrådet, der fungerer i nutidens boligforening. Eksempler på debatmøder, arbejdsgrupper og kurser med deltagelse af repræsentantskabet har der ikke været mange af gennem årene, der er gået.

Eftersyn og gentænkning

I Brabrand Boligforenings foreningsbestyrelse er vi også i dag optaget af, hvordan vi kan sikre, at beboerdemokratiet får de bedste muligheder fra at udvikle sig, og samtidig sørge for, at flest mulige får lyst til at deltage og bidrage til, at foreningen lever.

Og det genfundne papir med den oprindelige beskrivelse af den nye politiske struktur i Brabrand Boligforening har givet anledning til, at foreningsbestyrelsens kommunikationsudvalg sammen med et par repræsentanter fra foreningsrådet nu er gået i gang med et eftersyn af, hvad der var tankerne med den nye struktur dengang.

Måske kan noget stadig bruges, eller det kan gentænkes, så opgaven med hele tiden at sikre et levende og aktivt beboerdemokrati på alle niveauer stadig bliver løst på den bedst mulige måde.
Hvad resultatet af eftersynet bliver, forventes at være klart i løbet af foråret.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2017-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2017-01 Februar side 16
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2017-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data