Forslag til nyt samarbejde i beboer­demo­kra­tiet

Nye udvalg skal diskuteres på ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 25. november

Der har været masser af mødeaktivitet hen over sommeren i det syv mand store repræsentantskabsudvalg, som blev nedsat på Brabrand Boligforenings repræsentantskabsmøde den 27. maj.

Langt de fleste i repræsentantskabet kender ikke længere hinanden, og ideudvekslingen på tværs af afdelinger er gået i stå.

Udvalgets opgave gik på, at det skulle udarbejde et arbejdsgrundlag for fire nye faste repræsentantskabsudvalg. En udvalgsstruktur, som tidligere har været kendt i Brabrand Boligforening.

Resultatet af repræsentantskabsudvalgets arbejde blev den 1. september 2019 udsendt til alle boligforeningens afdelingsbestyrelser, som det stod i udvalgets kommissorium. Og der er ligeledes indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde mandag den 25. november. Her skal forslaget debatteres. Og hvis der er opbakning, og det vedtages, så skal den nye udvalgsstruktur træde i kraft fra 1. januar 2020.

Mange sommermøder

Seks møder blev det til hen over sommeren, før udvalget den 1. september, en dato, som var fastlagt i udvalgets kommissorium, kunne aflevere udspillet til et nyt arbejdsgrundlag.

Medlemmer af repræsentantskabsudvalget er Anja Spalding og Dorthe Gottlieb fra Hasselhøj, Laurits Bloch fra Søvangen, Bo Sigismund, ikke-bolighavende, Lene Olm fra Odinsgården, Youssef Abdul Kader fra Gellerupparken og Vagn Eriksen fra Skovgårdsparken.

Oprindeligt blev det foreslået, at der skulle arbejdes hen imod fire faste udvalg: et bygge-, et fraflytnings-, et økonomi- og et organisationsudvalg.

Men undervejs blev det tydeligt for udvalgets deltagere, at opgaverne i boligforeningen er så store og mangeartede, at de oprindeligt fire foreslåede udvalg slet ikke var tilstrækkelige.

Vi ser en afmatning i interessen for at deltage i beslutningsprocesserne, hvilket især er blevet tydeligt på repræsentantskabsniveau.

Seks udvalg nødvendigt

Derfor går det forslag, der er sendt til diskussion i repræsentantskabet, på, at der fremover skal nedsættes fem fagudvalg samt et koordineringsudvalg. Sidstnævnte skal være med til at sikre implementeringen af beslutningerne i fagudvalgene.

De fem fagudvalg foreslås at skulle hedde Økonomi og organisation, Udlejning og til/fraflytning, Demokrati, kommunikation og uddannelse, Drift og teknik samt Nybyggeri og renoveringer. Og det er planen, at fagudvalgene i samarbejde med foreningsbestyrelsen fremover skal være med til at fastlægger rammer og regler for de forskellige politikker i Brabrand Boligforening.

Genoplive beboerdemokratiet

Hensigten med forslaget til den nye udvalgsstruktur er at få genaktiveret beboerdemokratiet i Brabrand Boligforening, skriver udvalget.

”Langt de fleste i repræsentantskabet kender ikke længere hinanden, og ideudvekslingen på tværs af afdelinger er gået i stå,” skriver udvalget, og slår fast, at vedtages forslaget og den nye struktur, så får alle afdelinger mulighed for at stille med en repræsentant til hvert enkelt udvalg, men samtidig understreges det, at ingen afdelinger er forpligtiget til at melde sig.”

Beboerdemokrati under pres

Brabrand Boligforening har historisk altid været afdelingsstyret, forstået på den måde, at foreningsbestyrelsen understøtter afdelingernes beslutninger, så længe disse ikke er ulovlige eller er til gene for øvrige afdelinger. Men boligforeningens veludviklede beboerdemokrati er lige nu under pres, skriver udvalget i sin kommentar til forslaget.

”Vi ser en afmatning i interessen for at deltage i beslutningsprocesserne, hvilket især er blevet tydeligt på repræsentantskabsniveau. Foreningen er vokset de seneste år, og afdelingsbestyrelserne er blevet mange og har vidt forskellige forudsætninger for at udføre deres hverv.”

Mål at tiltrække flere

Udvalget mener ikke, at der lykkedes foreningen at løfte opgaven med at rekruttere og uddanne nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer, som er hele forudsætningen for at videreføre den decentrale beslutningsproces.

”Men det vil måske kunne gøres ved at dele erfaringer og ideer mellem afdelinger og udvikle fælles beslutninger med hinanden,” skriver udvalget og understreger, at et af de vigtigste formål med de nye repræsentantskabsudvalg er at tiltrække flere beboere, nye beboere og yngre beboere til beboerdemokratiet, og på den måde medvirke til et generationsskifte i afdelingsbestyrelserne og også i foreningsbestyrelsen.

Info

På Skræppebladets hjemmeside kan du læse hele repræsentantskabsudvalgets forslag og kommentarer, som skal debatteres på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde mandag den 25. november.

Og i Skræppebladets december-nummer kan du læse om mødets behandling af udvalgets forslag.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2019-07 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2019-07 November side 7
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2019-07 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • Ekstra­ordinært repræsentant­skabs­møde
    Forslag til nyt samarbejde i beboer­demo­kra­tiet
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data