Afd. 6: Så er der faldet ro over Værestedet i Holmstrup

Afdeling 6 – Holmstrup

En snak med kassereren Simon Holse om redningen af Værestedet

Tekst Jens Skriver. Foto (kun online af Jens Skriver)

Simon Holse, der har været aktivitetens ihærdige kasserer gennem alle årene, fortæller, at i september 2016 så det sort ud. Simon, der har mange andre gøremål, orkede ikke mere, og kommunen smækkede kassen i den 1. september 2016.

Foreningsbestyrelsen ville gøre alt for at skaffe penge, men redningen kom, da beboermødet besluttede, at afdelingen overtog lejligheden og for fremtiden betaler huslejen.

”Så var vi et trin nærmere et beboerhus, som jeg hele tiden har drømt om,” siger Simon.

Økonomien falder på plads
Hidtil har man betalt 100.000 kr. om året i husleje, og Simon søger igen om boligsociale aktivitetsmidler. Holmstrup er ikke på ghettolisten, så for at få tilskud skal der udarbejdes en plan. Simon kom med et budget på 50.000 kroner om året og blev stillet over for 10 djøf’ere på kommunen. De 50.000 kroner blev bevilget for de næste to år.

”Værestedet havde haft problemer med den store husleje,” siger Simon.

”Til gengæld er de glade for, at vi ikke har lønnet personale.”

Værestedet som forening
Værestedet blev februar sidste år foreningen ”Den frivillige sociale forening Værestedet Holmstrup.”

Med den betegnelse kræves kun en bestyrelse og ikke nødvendigvis medlemmer, og så kan foreningen have et CVR-nummer og en Nem-konto. Der kræves kun, at bestyrelsen og de frivillige er medlemmer.

Hidtil har boligforeningens administration været ansvarlig for regnskab og kassekredit. Nu overgår det til foreningen, der har Dan Linneberg som formand, Betina Tang som næstformand og Simon som kasserer. Værestedet vil til at sælge madbilletter med rabat, og der overvejes kaffeklub om søndagen, men foreningen er indtil videre kun ansvarlig for værestedet med åbningstid hver onsdag.

Lokalerne
Peter Iversen og afdelingsbestyrelsen er ansvarlige for den øvrige brug af lokalerne. Distriktspsykiatrien har fortsat åbent om mandagen, og det er blevet udvidet til en socialpsykiatrisk cafe om tirsdagen, som ligger i forlængelse af beboerrådgivningen. Den har også i mange år brugt lokalerne. Endelig er der keramik hver fredag.

Værestedet har formelt overdraget lokalerne til afdelingsbestyrelsen, men fortsætter som hidtil.

Simon Holse. Arkivfoto

Simon Holse. Fra Skræppebladet oktober 2016
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt