Bolig­foreninger, der udvikler

Der arbejdes i disse år intensivt på tværs af landet med omdannelsesprocesser af almene bydele og boligområder

En kreds af boligforeninger og boligadministrationsselskaber har besluttet at mødes i et netværk for at udveksle erfaringer og diskutere strategier for arbejdet i udviklingsområder som eksempelvis Gellerup, Tingbjerg og Aalborg Øst. Det drejer sig ud over Brabrand Boligforening om bl.a. KAB og Himmerland Boligforening.

De seneste år er der arbejdet på at tilpasse boligerne i Farum Midtpunkt til nutidens behov.

De seneste år er der arbejdet på at tilpasse boligerne i Farum Midtpunkt til nutidens behov.

Strategisk og praktisk

Netværket giver mulighed for faglige diskussioner på tværs, som kan danne grobund for nye idéer, både i forhold til konkrete boligområder, men også på et mere overordnet plan, når vi udvikler nye koncepter. Derfor er det meget værdifuldt at mødes med kolleger fra andre boligorganisationer, som arbejder med udviklingsprojekter, der ligner vores. Netværket ligger på den måde godt i tråd med boligforeningens strategi om at arbejde udviklingsbaseret og professionelt.

Erfaring og inspiration

Senest har KAB været vært for en spændende inspirationsdag, hvor vi bl.a. besøgte de tre boligområder Tingbjerg, Danmarkshusene og Farum Midtpunkt. Her blev vi bl.a. præsenteret for en fortætningsstrategi med nye, private boliger i Tingbjerg, og i Farum mødte vi en flok beboere fra et spændende senior-bofællesskab. Danmarkshusene i Rødovre er et Almenbolig+ projekt, hvilket betyder, at beboerne skal være villige til at yde en høj grad af egen indsats i forhold til vedligehold af fællesarealer og egen bolig. Vi tog således hjem med både gode erfaringer og ny viden om udviklingen af boligsektoren.

Almenbolig+ er for beboere, der har mod på fællesskab og vedligeholdelse af fællesarealer og bygninger.

Almenbolig+ er for beboere, der har mod på fællesskab og vedligeholdelse af fællesarealer og bygninger.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2017-02 Marts

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2017-02 Marts side 17
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2017-02 Marts

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data