Bolig­foreninger og byggeri hele arbejdslivet

En snak med administrationschef Susanne Witting

Administrationschef Susanne Witting er opfostret med boligforeningsarbejde og byggeri. Hun er født og opvokset i Grenå. Her arbejdede hun i en mindre boligforening med 12-1300 lejemål.
”Jeg fik derved rørt ved det hele,” siger hun. ”Både økonomi, drift, administration og kontakt med beboerne.”
Siden arbejdede hun ved den private developer Jørn Tækker og var med til at opbygge administrationen helt fra bunden. Der blev på kort tid købt mange ejendomme op både i Aarhus, København og ikke mindst i Berlin..
”Det var spændende og lærerigt,” siger hun. ¨

Dernæst arbejdede hun i et rådgivningsfirma, som solgte arkitektarbejde.
”På den måde lærte jeg meget om byggefaser,” fortæller hun og fortsætter:
”Jeg har altid arbejdet med noget med byggeri, bolig og administration.”
Hendes teoretiske baggrund er en ledelsesuddannelse på to år, to merkonomuddannelser i henholdsvis økonomi og IT, samt jura- og økonomiuddannelse i BL-regi.

Susanne Witting.

Hvad laver en adminstrationschef?

Således rustet startede hun i Brabrand Boligforening i 2014.
”Administrationschefen er lidt over det hele og har meget berøring med udlejning, økonomi, syn, genhusning, IT osv.

Jeg kan godt lide at få tingene til at samarbejde på tværs af organisationen. Direktøren er boligforeningens ansigt udadtil. Vi arbejder ekstremt tæt sammen.
Jeg er helt nede i maskinrummet og trives med det. Direktøren står også for salg af jord. Jeg var heldigvis kun fungerende direktør i en kort periode, og jeg har ikke en direktør i maven.
Jeg er god til administration og arbejdet med mange medarbejdere,” fortæller hun.

Hvad er dit forhold til beboerdemokratiet?

”Jeg er glad for at have fingeren på pulsen, også når det drejer sig om beboerdemokratiet. Jeg deltager i mange beboermøder og kan godt lide samarbejdet.
På beboermøderne mærker man, hvad der rører sig. Med god dialog kommer man langt. Jeg gør mig umage for at undersøge, hjælpe og besvare de henvendelser, jeg får.
Jeg kan ikke altid være enig i de gode ideer, som beboere kommer med, da disse ikke altid overholder lovgivningen, selvom jeg godt forstår intentionen, der ligger bag.”

Kan du gøre en forskel?

”Jeg gør mig en umage for at gøre en forskel. Det skal være spændende at gå på arbejde, og vi skal helst have ryddet de manuelle arbejdsprocesser af vejen, ved at IT-programmer udfører opgaven.
Selvfølgelig kun, når det kan betale sig. En IT-licens skal altid holdes op mod en besparelse i medarbejderressourcer. Medarbejdere, der har lyst til at få nye arbejdsfunktioner, har store muligheder for dette, og jeg elsker, når medarbejdere kommer med gode ideer og stiller spørgsmål til måden vi gør tingene på.
Vi er bevidste om, at beboerne betaler vores løn, så vi skal gøre tingene bedst muligt og opretholde en god kvalitet i rådgivning og opgaveløsning.”

Hun fortæller videre:
”Forventninger til hinanden skal afstemmes. Det gælder både internt mellem kollegaer, men også i samarbejdet med beboerdemokratiet. Begge parter skal vende tilbage indenfor den givne frist, der bliver lovet.
Brabrand Boligforening er en god arbejdsplads og en boligforening, der forsøger at hjælpe de beboere, der har brug for dette.
Vi har et godt samarbejde med kommunale instanser, hvis en beboer har det svært, og bruger meget tid på at rådgive.
Brabrand Boligforening er spændende at arbejde i med udfordringer, og man er tvunget til at udvikle nye ideer. Her er ingen udlejerkultur, og jeg ville ikke arbejde i hvilken som helst boligforening.”

Hvad er fremtiden for det almene byggeri?

”Man skal oppe sig i alment byggeri. Antallet af ansøgere falder. Brabrand Boligforening har haft held med at markedsføre sig og sparer på tomgang.
Men det bliver hårde og krævende år for Brabrand Boligforening med mange helhedsplaner, som skal løses godt.

Der er stor risiko for, at huslejen vil stige, grundet generelle prisstigninger, færre lejemål i en periode, negativ forrentning af afdelingernes opsparinger.
Boligforeninger er imidlertid stadig attraktive med billigere boliger, end de private. Beboerdemokratiet skal gentænkes, så flere møder op til møderne.”

Hvad er din bedste oplevelse?

”At arbejde på tværs i organisationen. Vi er blevet gode til at drage alle fagligheder ind. Det seneste repræsentantskabsseminar var godt.”

Er der nogen dårlige oplevelser?

”Nej. Men der er mange ting at forholde sig til hver dag.”
Det kan næppe undre, at Susanne fortæller, at hun er god til at slappe af i fritiden. Hun arbejder meget og kan lide det. Hun understreger, at hun er afhængig af gode medarbejdere.
”Vi har haft held til at få sat et godt nyt hold, men der bliver ikke mindre travlt,” slutter hun.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2022-03 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2022-03 Maj side 10-11
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2022-03 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data