Byen og bolig­foreningen udvikler

Der er rigtig mange spændende projekter på vej i vores by

Et af de to ben i boligforeningens nye strategi er, at vi ønsker at arbejde udviklingsbaseret. Det synes vi kommer godt til udtryk i flere af de projekter, som vi p.t. har på tegnebrættet i boligforeningen. Projekter, som ikke kun kommer vores beboere til gode, men som også er med til at sætte en markant aftryk på udviklingen af fremtidens Aarhus.

Boligforeningen får en ny afdeling med 15-20 boliger i det gamle kasernehospital i Valdemarsgade

Boligforeningen får en ny afdeling med 15-20 boliger
i det gamle kasernehospital i Valdemarsgade

Ny afdeling: Kasernehospitalet

Inde i Aarhus midtby, med Rådhusparken og Musikhuset som nærmeste naboer, ligger i Valdemarsgade et gammelt kasernehospital fra 1880. Bygningen har i de seneste år været brugt som kontor, men skal nu omdannes til moderne boliger.

Vi har modtaget kvote til etablering af 15-20 boliger.

Den oprindelige bygning har med sin fortid som infirmeri kulturhistorisk værdi og har også en miljømæssig værdi som en del af det kendte gademiljø i Valdemarsgade. Bygningen tillægges desuden en arkitektonisk bevaringsværdi og skal derfor renoveres og ikke nedrives.

Det vurderes, at der kan etableres rummelige boliger med højt til loftet og gode dagslysforhold grundet den store rumhøjde og de høje vinduespartier i bygningen.

Bygningen forventes overtaget fra Aarhus Kommune i løbet af 2016. Den nye afdeling indgår som en konkret udmøntning af byrådets beslutning om etablering af almene boliger ved udvikling af nye boligområder. I området omkring kasernehospitalet etableres også ca. 100 private boliger.

Ny administrationsbygning

På det seneste repræsentantskabsmøde fik administrationen mandat til at arbejde videre med planerne om at bygge en ny administrationsbygning på hjørnet af Edwin Rahrs Vej og den kommende bygade i Gellerup.

Der er siden blevet arbejdet intenst med det byggeprogram, som skal ligge til grund for at udbyde entreprisen.

Der er høje målsætninger til projektet, ikke mindst hvad angår funktionalitet for medarbejdere og brugere/beboere. Men også i forhold til arkitektur, da byggeriet indgår som et markant projekt i Helhedsplanen for Gellerup/Toveshøj.

Undervejs i processen har det vist sig muligt, at projektet, såvel økonomisk som arkitektonisk, kan forbedres ved, at en privat investor opfører et større kontorhus på grunden, hvor boligforeningen så kan leje sig ind i en del af byggeriet. Denne mulighed undersøges i øjeblikket.

Ny ungdomsbydel i Gellerup

Lige nu sidder fem prækvalificerede teams af tegnestuer, ingeniører og øvrige rådgivere og lægger sidste hånd på deres konkurrenceforslag til den nye ungdomsbydel i Gellerup.

Også i dette projekt er det ønsket, at byggeriet skal bidrage til omgivelserne og den øvrige udvikling af området. Derfor skal tilbudsgiverne, ud over at bygge 400 spændende og velfungerende ungdomsboliger, også redegøre for, hvordan de foreslår, at hele kvarteret kan udvikles. Herunder et område med privatejede, nye rækkehuse, som kommunen ønsker at opføre.

På baggrund af vinderprojektet for ungdomsbyen skal der således udarbejdes en samlet lokalplan for hele det nye kvarter. Inden byggeriet kan gå i gang, skal to blokke samt tre blokke af Hejredalskollegiet rives ned, hvilket går i gang i løbet af kort tid. På baggrund af en bedømmelsesproces kan vinderprojektet offentliggøres i april.

Vi forventer byggestart i slutningen af 2016.

Ny attraktion i Aarhus?

Vand, bevægelse og kultur samles på Verdenspladsen. Det er visionen for den sports- og kulturcampus i Gellerup, som Kultur og Borgerservice under Aarhus Kommune lige nu arbejder målrettet på at kunne realisere på den kommende Verdensplads i området med den nye kunstgræsbane og det nuværende Gellerupbadet, som også huser byens største klatreklub med 800 medlemmer.

Et forstudie viser, at der er potentiale for at tiltrække mange hundredetusinde besøgende om året, hvis projektet gennemføres i den skala, man lige nu arbejder på.

Det skyldes bl.a., at Aarhus i dag ikke har et stort, moderne familie- og kulturbad. Et andet unikt aspekt bliver et bevægelseshus, hvor det er tanken, at bl.a. klatreklubben, Cirkus Tværs og den lokale fodboldklub ACFC, skal holde til.

Beboerhuset og det nye bibliotek er allerede finansieret og indgår i projektets første fase. Der skal nu etableres en seriøs dialog med bl.a. fonde, private investorer og driftsoperatører om projektets øvrige elementer.

Der bliver også et grundigt inddragelsesforløb med de forskellige interessenter og samarbejdspartnere.

Nytænkende renoveringsprojekter

Inden så længe skal beboerne i både Afd. 1 Hans Broges Parken, Afd. 2 Søvangen, Afd. 4 Gellerupparken og Afd. 5 Toveshøj på afdelingsmøder tage stilling til store og omfattende renoveringsplaner.

Her er det jo helt afgørende, at beboerne får renoveret deres boliger til en standard, der svarer til vore dages forventninger til en moderne og komfortabel bolig, som forhåbentlig er bæredygtig i mange år frem.

Men det er også vigtigt, at vi har øje for bebyggelsernes øvrige kvaliteter og sammenhæng med omgivelserne. Derfor er det et virkelig spændende projekt, du kan læse om andetsteds i bladet, hvor vi samarbejder med bl.a. Aarhus Universitet i et forsknings- og udviklingsprojekt om måling af den oplevede livskvalitet ved renovering af boliger.

Det bliver også uhyre interessant at se den udstilling om renovering af boliger fra den almene sektors ”guldalder” i 40’erne og 50’erne med Søvangen som fornemt eksempel, som du også kan læse om her i bladet, og som alle kan se på DOKK1 til april.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2016-02 Marts

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2016-02 Marts side 16
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2016-02 Marts

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data