Kolofon

Skræppebladet marts 2016

ISSN 0906-267X
Dortesvej 35A., 8220 Brabrand
E-post:redaktion[AT]skraeppebladet[DOT]dk
Hjemmeside: www.skraeppebladet.dk
Skræppebladet er beboer- og foreningsblad for Brabrand Boligforening. Skræppebladet er udkommet siden 1970.
Redaktionen er valgt på beboermøderne.
Bladets be­styrelse er den til enhver tid valgte foreningsbestyrelse.
Bladet udkommer otte gange om året.
Oplag: 5450 eksemplarer.
Abonnement: 175 kr. pr. år, bestil på:
abonnement[AT]skraeppebladet[DOT]dk
Skræppebladet trykkes på
100% dansk genbrugspapir.

Redaktion:

Kirsten Hermansen Tlf. 86 25 39 47 (afd. 2)
Ole Vad Odgård (suppleant) Tlf. 89 93 12 38 (afd. 2)
Helle Hansen (ansvh. redaktør) Tlf. 27 83 27 82 (afd. 4)
Jens Skriver Tlf. 86 24 54 19 (afd. 6)
Elin Krogh Tlf. 26 15 22 14 (afd. 8)
Jacob Johannesen Tlf. 21 93 37 29 (afd. 11)
Hans Nikolajsen Tlf. 28 74 79 03 (afd. 23)
Louise Hemdorff Tlf. 82 43 18 47 (afd. 26)
Dorit Strandgaard Tlf. 20 10 16 96 (afd. 30)
Ulrik Ricco Hansen Tlf. 26 29 36 64 (frivillig)
Bo Sigismund Tlf. 28 14 57 39 (frivillig)

Redaktionssekretær:

Elsebeth Frederiksen, tlf. 41 42 87 92
mail: redaktiossekretaer[AT]skraeppebladet[DOT]dk

Tegner:

Jesper Ankjær

Internet:

Ulrik Ricco Hansen, tlf. 26 29 36 64

Layout:

Jesper Krogh, tlf. 51 90 38 44

Korrektur:

Niels Sørensen, tlf. 41 57 88 83

Tryk:

CS Grafisk

Indlæg sendes til redaktion[AT]skraeppebladet[DOT]dk
eller afleveres til et redaktionsmedlem.

Sidste frist for aflevering af stof til april-nummeret 2016:
fredag den 1. april 2016 kl. 13.00.

Deadline Skræppebladet

1. april
6. maj
10. juni
12. august
30. september
18. november

Udgivelsesdato

14. april
23. maj
23. juni
25. august
13. oktober
1. december

Forsiden: Politikere på besøg i Gellerupparken blev budt velkommen af afdelingsbestyrelse og beboere. Foto af Bo Sigismund.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2016-02 Marts

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Marianne
Til boligforeningens Bosser, nu må den indvandring her til Hans Brogevej snart have en ende, det er så endeverende at det her sted ender som Gellerup nr.2, når man kigger ud af køkkenvinduet bliver ens Åsyn mødt af nedrullede gardiner eller håndklæder som er sat op, vi har altid haft en fed omgang, men nu snerper det da snart sammen, og jeg troede ikke at jeg skulle flytte mere, men det er åbenbart sådan det er,,,,,, jeg har ikke lyst til at støde ind i samtlige tørklæder og burkaer, det er mig så meget i mod, vi er altså i Damnmark, nej jeg er ikke racist,,, men den snerper snart derhen af. Talte med nogle af husejeren hernede, de spurgte til hvordan det her kvater var endt sådan, jeg kunne kun sige spørg Bosserne deroppe for vi skal bare finde os i det,
Marianne Fisker
Nu må det snart være slut med flere indvandre herned på Hans Brogesvej, det ligner jo snart Gellerup nr.2,,, og det synes jeg bestemt ikke er morsomt, det har altid været fedt at bo her, men jeg må nok sige at jeg er da ved at ændre holdning, man møder burkaer og tørklæder, undskyld altså men det er stødende, nej jeg er ikke racist,men jeg synes da snart det snerper derhen af, jeg talte forleden med nogle husejer, der spurgte hvad boligforeningen var ude på gav dem svar skyldig, jeg kunne kun sige tal med Bosserne deroppe, men de har vel kun deres pristiges byggeri i hovedet som jo er Gellerup, og det bliver da aldrig anderledes deroppe alligevel, sagde de, jeg kunne jo kun give dem ret.så bare der var nogle som turde sige bosserne imod,,,,,, Hilsen Marianne

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2016-02 Marts side 2 forsiden af magasinet 2016-02 Marts

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data